• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • LonWorks  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (ang. International Electrotechnical Commission, skrót IEC) to globalna organizacja opracowująca i publikująca międzynarodowe normy z zakresu technik elektrycznych i elektronicznych oraz dziedzin z nimi związanych. Służy to za podstawę norm krajowych oraz jako odniesienie dla przetargów i kontraktów międzynarodowych.BACnet (Building Automation and Control Networks) jest otwartym (publicznym) protokołem komunikacji umożliwiającym współdziałanie systemów sterowania i monitorowania pochodzącym od różnych producentów. Posiada aprobatę ISO 16484-5. Został zatwierdzony przez ASHRAE w 2004.
  Systemy korzystające z LonWorks[ | edytuj kod]
 • Produkcja półprzewodników
 • Systemy sterowania oświetleniem
 • Systemy zarządzania energią
 • Systemy ogrzewania / wentylacji / klimatyzacji
 • Systemy bezpieczeństwa
 • Automatyka domowa
 • Kontrola urządzeń konsumenckich
 • Sterowanie i monitorowanie oświetlenia ulicznego
 • Systemy kontroli na stacjach paliw
 • Elektronicznie sterowane hamulce pneumatyczne w przemyśle kolejowym
 • SNVT (standardowe typy zmiennych sieciowych)[ | edytuj kod]

  Jednym z kluczy do interoperacyjności systemu jest standaryzacja zmiennych używanych do opisu rzeczy fizycznych w sieciach opartych o LonWorks. Lista standardów jest utrzymywana przez LonMark International, a każdy standardowy parametr jest znany jako standardowy typ zmiennej sieciowej (SNVT, wymawiane jako „sniv-it”). Na przykład termostat może sczytywać temperaturę przy pomocy parametru SNVT_temp, zdefiniowanej jako 2-bajtowa liczba całkowita z zakresu od zera do 65535 i reprezentującej temperaturę z zakresu od -274,0 do 6279,5 stopni Celsjusza z dokładnością do 0,1 ° C.

  Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, ISO (ang. International Organization for Standardization, fr. Organisation internationale de normalisation) – organizacja pozarządowa zrzeszająca krajowe organizacje normalizacyjne. Światłowód – przezroczysta struktura (włóknista, warstwowa lub paskowa), w której odbywa się propagacja światła.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Różnicowy kod Manchester jest odmianą kodowania Manchester. Jest to również modulacja bifazowa (ang. differential bi-phase modulation – DBPM).
  Protokół internetowy (ang. Internet Protocol, skrót IP) – protokół komunikacyjny warstwy sieciowej modelu OSI (warstwy internet w modelu TCP/IP). Protokół internetowy to zbiór ścisłych reguł i kroków postępowania, które są automatycznie wykonywane przez urządzenia w celu nawiązania łączności i wymiany danych. Używany powszechnie w Internecie i sieciach lokalnych.
  HVAC - akronim angielskiego wyrażenia Heating, Ventilation, Air Conditioning oznaczającego branżę inżynierii sanitarnej zajmującą się:
  Artykuły gospodarstwa domowego, AGD – celowo skonstruowane i powszechnie użytkowane w gospodarstwie domowym narzędzia i urządzenia (pralki, zmywarki, suszarki do włosów).
  Internet Archive − instytucja znajdująca się na przedmieściach San Francisco (Kalifornia, Stany Zjednoczone), która zajmuje się gromadzeniem i udostępnianiem archiwum rozmaitych zasobów multimedialnych.
  Częstotliwość radiowa (ang. Radio frequency, RF) - częstotliwość drgań elektromagnetycznych stosowanych w szeroko rozumianej radiotechnice. W zakres częstotliwości radiowych wchodzą drgania o zakresie od 3 kHz do 300 GHz.
  Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Ogrzewnictwa, Chłodnictwa i Klimatyzacji (ASHRAE) – istniejące od 1894, amerykańskie stowarzyszenie mające na celu szerzenie wiedzy i informacji z zakresu techniki instalacyjnej. Zakres działań stowarzyszenia to m.in.:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.