• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • LonWorks  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (ang. International Electrotechnical Commission, skrót IEC) to globalna organizacja opracowująca i publikująca międzynarodowe normy z zakresu technik elektrycznych i elektronicznych oraz dziedzin z nimi związanych. Służy to za podstawę norm krajowych oraz jako odniesienie dla przetargów i kontraktów międzynarodowych.BACnet (Building Automation and Control Networks) jest otwartym (publicznym) protokołem komunikacji umożliwiającym współdziałanie systemów sterowania i monitorowania pochodzącym od różnych producentów. Posiada aprobatę ISO 16484-5. Został zatwierdzony przez ASHRAE w 2004.
  Zastosowania[ | edytuj kod]

  Do 2010 r. zostało zainstalowanych około 90 milionów urządzeń z technologią LonWorks. Producenci z różnych branż, w tym budownictwa, domu, oświetlenia ulicznego, transportu, mediów i automatyki przemysłowej, przyjęli platformę jako podstawę swoich produktów i usług. Statystyki dotyczące liczby lokalizacji korzystających z technologii LonWorks są mało dostępne, lecz produkty i aplikacje zbudowane na platformie obejmują tak różnorodne funkcje jak: wbudowane sterowanie maszynami, oświetlenie miejskie / autostradowe / tunelowe / uliczne, systemy ogrzewania i klimatyzacji, inteligentny pomiar energii elektrycznej, sterowanie pociągami metra, oświetlenie budynków, oświetlenie stadionu i sterowanie nagłośnieniem, systemy bezpieczeństwa, systemy detekcji i gaszenia pożarów, monitorowanie i alarmowanie związane z lokalizacją noworodków, a także zdalne sterowanie wydajnością wytwarzania energii.

  Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, ISO (ang. International Organization for Standardization, fr. Organisation internationale de normalisation) – organizacja pozarządowa zrzeszająca krajowe organizacje normalizacyjne. Światłowód – przezroczysta struktura (włóknista, warstwowa lub paskowa), w której odbywa się propagacja światła.

  Szczegóły techniczne[ | edytuj kod]

  Technologia podwójnej warstwy fizycznej sygnału, „swobodna topologia” przewodów skręcanych i zdolność przesyłu sygnału za pomocą linii zasilających, są zwykle zawarte w każdym ze standardów stworzonych wokół technologii LonWorks. Warstwa dwuprzewodowa działa z szybkością 78 kbit / s przy użyciu kodowania różnicowego Manchester, podczas gdy linia zasilająca osiąga 5,4 lub 3,6 kbit / s, w zależności od częstotliwości.

  Różnicowy kod Manchester jest odmianą kodowania Manchester. Jest to również modulacja bifazowa (ang. differential bi-phase modulation – DBPM).Protokół internetowy (ang. Internet Protocol, skrót IP) – protokół komunikacyjny warstwy sieciowej modelu OSI (warstwy internet w modelu TCP/IP). Protokół internetowy to zbiór ścisłych reguł i kroków postępowania, które są automatycznie wykonywane przez urządzenia w celu nawiązania łączności i wymiany danych. Używany powszechnie w Internecie i sieciach lokalnych.

  Ponadto platforma LonWorks wykorzystuje powiązany standard tunelowania protokołu internetowego (IP) – ISO/IEC 14908-4 (ANSI/CEA-852) – używany przez wielu producentów w celu łączenia urządzeń we wcześniej wdrożonych i nowych sieciach opartych na platformie LonWorks z aplikacjami obsługującymi protokół IP lub narzędziami do zdalnego zarządzania siecią. Wiele aplikacji sterujących opartych na platformie LonWorks jest wdrażanych z pewnego rodzaju integracją IP, na poziomie interfejsu użytkownik/aplikacja lub w infrastrukturze sterowania. Osiąga się to za pomocą usług internetowych lub produktów rutowania IP dostępnych na rynku.

  HVAC - akronim angielskiego wyrażenia Heating, Ventilation, Air Conditioning oznaczającego branżę inżynierii sanitarnej zajmującą się:Artykuły gospodarstwa domowego, AGD – celowo skonstruowane i powszechnie użytkowane w gospodarstwie domowym narzędzia i urządzenia (pralki, zmywarki, suszarki do włosów).

  Układ scalony "chip Neuron", zaprojektowany przez firmę Echelon Corporation, składający się z kilku 8-bitowych procesorów był początkowo jedynym sposobem implementacji węzła protokołu LonTalk i jest używany w większości sprzętu opartego na platformie LonWorks. Od 1999 r. Protokół jest dostępny dla procesorów ogólnego przeznaczenia: Port standardu ANSI/CEA-709.1 dla chipów opartych o IP lub 32-bity.

  Internet Archive − instytucja znajdująca się na przedmieściach San Francisco (Kalifornia, Stany Zjednoczone), która zajmuje się gromadzeniem i udostępnianiem archiwum rozmaitych zasobów multimedialnych.Częstotliwość radiowa (ang. Radio frequency, RF) - częstotliwość drgań elektromagnetycznych stosowanych w szeroko rozumianej radiotechnice. W zakres częstotliwości radiowych wchodzą drgania o zakresie od 3 kHz do 300 GHz.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Ogrzewnictwa, Chłodnictwa i Klimatyzacji (ASHRAE) – istniejące od 1894, amerykańskie stowarzyszenie mające na celu szerzenie wiedzy i informacji z zakresu techniki instalacyjnej. Zakres działań stowarzyszenia to m.in.:
  Iluminacja (oświetlenie) – określenie oświetlenia obiektów architektonicznych, mającego na celu uczynienie ich widocznych nocą, wyeksponowanie, tworzenie nastroju oraz pokazanie istotnych detali.
  Skrętka (ang. twisted-pair cable) – rodzaj kabla sygnałowego służącego do przesyłania informacji, który zbudowany jest z jednej lub więcej par skręconych ze sobą żył w celu eliminacji wpływu zakłóceń elektromagnetycznych oraz zakłóceń wzajemnych, zwanych przesłuchami. Skręcenie żył powoduje równocześnie zawężenie pasma transmisyjnego. Wynalazcą tego rozwiązania jest Alexander Graham Bell.
  Komunikacja elektroenergetyczną siecią rozdzielczą – pojęcie używane w odniesieniu do zbioru technologii umożliwiających transmisję danych przez sieć elektroenergetyczną (według PN-EN 50090-1 "transmisję liniami zasilającymi"). Ze względów na równoczesny i różnokierunkowy rozwój technologii używane są często równoważne nazwy:
  Układ scalony (ang. integrated circuit, chip, potocznie po polsku kość) – zminiaturyzowany układ elektroniczny zawierający w swym wnętrzu od kilku do setek milionów podstawowych elementów elektronicznych, takich jak tranzystor, dioda półprzewodnikowa, opornik i kondensator.
  Automatyka domowa, to możliwość wszechstronnego sterowania urządzeniami domowymi. Poza tym urządzenia można zaprogramować, by w odpowiedni sposób komunikowały się między sobą, co powoduje, że ingerencja człowieka staje się niepotrzebna lub ograniczona. Stosowanie automatyki domowej ma na celu zwiększenie komfortu mieszkańców domu, ich bezpieczeństwa, a także ograniczenie zużycia energii. Systemy automatyki domowej stanowią duże ułatwienie zwłaszcza w domach i mieszkaniach osób niepełnosprawnych. Sterowanie możliwe jest za pomocą przycisków, laptopów, tabletów, telefonów komórkowych, komunikatów głosowych, a nawet myśli. Większość systemów automatyki domowej umożliwia sterowanie poprzez internet.
  Zero bezwzględne (temperatura zera bezwzględnego, zero absolutne) – temperatura równa zero w termodynamicznej skali temperatur, czyli jest to temperatura, w której wszystkie elementy układu termodynamicznego uzyskują najniższą z możliwych energii. Temperatura ta odpowiada −273,15 °C = 0 K.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.