• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lniano - gmina  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]
  Przeczytaj także...
  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).Gmina Bukowiec – gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bydgoskim. Co roku odbywa się tu inscenizacja Bitwy pod Bukowcem stoczonej 3 IX 1939 r.
  Sołectwa[ | edytuj kod]

  Błądzim, Brzemiona, Jeziorki, Jędrzejewo, Lniano, Lubodzież, Mszano, Mukrz, Ostrowite, Siemkowo, Wętfie.

  Miejscowości niesołeckie[ | edytuj kod]

  Bukowiec, Cisiny, Dąbrowa, Dębowo, Huta, Jakubowo, Jania Góra, Karolewo, Lnianek, Lnianek (osada leśna), Rykowisko, Słępiska, Zalesie Szlacheckie.

  Lniano – duża wieś borowiacka w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Lniano.Obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO; ang. SPA - Special Protection Area) – obszar wyznaczony do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu gatunków, w którego granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Bagno – obszar o utrzymującym się nadmiernym nawilgoceniu, porośnięty przez roślinność przystosowaną do specyficznych warunków związanych z dużym nawilgoceniem. Bagna bardzo często tworzą się w zagłębieniach terenu we wszystkich strefach klimatycznych świata. Największe przestrzenie zajmują jednak na obszarach pokrytych wieczną zmarzliną (Syberia, północna Kanada) i w strefie równikowej. Poza tym tworzą się w dolinach i deltach dużych rzek, na pojezierzach, na płaskich obszarach bezodpływowych, w nieckach krasowych, w odciętych zatokach morskich i nad brzegami mórz i oceanów. W bagnach w wyniku procesów utleniania związków organicznych tworzy się torf.
  Na terenie gminy Lniano, w powiecie świeckim, w województwie kujawsko-pomorskim znajduje się 20 pomników przyrody w tym 19 przyrody ożywionej i 1 nieożywionej.
  Mszano – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Lniano. W skład sołectwa Mszano wchodzi także wieś Lnianek.
  Mukrz – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Lniano, nad jeziorem Mukrz (Bory Tucholskie).
  Jakubowo – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Lniano. Wieś wchodzi w skład sołectwa Brzemiona.
  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.
  Droga wojewódzka nr 239 (DW239) - droga wojewódzka w województwie kujawsko-pomorskim o długości 33 km, biegnąca przez teren powiatu świeckiego. Arteria łączy Błądzim przez Lniano, Drzycim i Laskowice ze Świeciem.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.686 sek.