• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lniano - gmina  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).Gmina Bukowiec – gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bydgoskim. Co roku odbywa się tu inscenizacja Bitwy pod Bukowcem stoczonej 3 IX 1939 r.
  Gospodarka[ | edytuj kod]

  Gmina Lniano została uznana przez Rzeczpospolitą za jedną z pięciu najbardziej innowacyjnych gmin wiejskich w Polsce i najbardziej innowacyjną gminę wiejską w województwie kujawsko-pomorskim.

  Ochrona przyrody[ | edytuj kod]

  Obszar gminy Lniano wchodzi w skład strefy tranzytowej Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie.

  Parki krajobrazowe[ | edytuj kod]

  W północnej części gminy znajduje się Wdecki Park Krajobrazowy zajmujący powierzchnię 378 ha w jej granicach.

  Lniano – duża wieś borowiacka w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Lniano.Obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO; ang. SPA - Special Protection Area) – obszar wyznaczony do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu gatunków, w którego granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju.

  Obszary Natura 2000[ | edytuj kod]

  Północno-zachodnią część gminy zajmuje obszar Natura 2000 OSO Bory Tucholskie PLB220009

  Obszary Chronionego Krajobrazu[ | edytuj kod]

  Zachodnią część gminy zajmuje Śliwicki Obszar Chronionego Krajobrazu.

  Pomniki przyrody[ | edytuj kod]

  Na terenie gminy znajduje się 19 pomników przyrody ożywionej 1 nieożywionej.

  Użytki ekologiczne[ | edytuj kod]

  Na obszarze gminy występuje 26 użytków ekologicznych w formie bagien.

  Bagno – obszar o utrzymującym się nadmiernym nawilgoceniu, porośnięty przez roślinność przystosowaną do specyficznych warunków związanych z dużym nawilgoceniem. Bagna bardzo często tworzą się w zagłębieniach terenu we wszystkich strefach klimatycznych świata. Największe przestrzenie zajmują jednak na obszarach pokrytych wieczną zmarzliną (Syberia, północna Kanada) i w strefie równikowej. Poza tym tworzą się w dolinach i deltach dużych rzek, na pojezierzach, na płaskich obszarach bezodpływowych, w nieckach krasowych, w odciętych zatokach morskich i nad brzegami mórz i oceanów. W bagnach w wyniku procesów utleniania związków organicznych tworzy się torf.Na terenie gminy Lniano, w powiecie świeckim, w województwie kujawsko-pomorskim znajduje się 20 pomników przyrody w tym 19 przyrody ożywionej i 1 nieożywionej.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Mszano – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Lniano. W skład sołectwa Mszano wchodzi także wieś Lnianek.
  Mukrz – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Lniano, nad jeziorem Mukrz (Bory Tucholskie).
  Jakubowo – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Lniano. Wieś wchodzi w skład sołectwa Brzemiona.
  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.
  Droga wojewódzka nr 239 (DW239) - droga wojewódzka w województwie kujawsko-pomorskim o długości 33 km, biegnąca przez teren powiatu świeckiego. Arteria łączy Błądzim przez Lniano, Drzycim i Laskowice ze Świeciem.
  Droga wojewódzka nr 240 (DW240) - droga wojewódzka o długości 78 km łącząca Świecie z Tucholą i Chojnicami. Przebiega przez województwa pomorskie (powiat chojnicki) i kujawsko-pomorskie (powiaty tucholski i świecki).
  Wdecki Park Krajobrazowy – jeden z młodszych polskich parków. Został utworzony na mocy Rozporządzenia Nr 52/93 Wojewody Bydgoskiego z dnia 16 lutego 1993 r. Położony na Pojezierzu Południowopomorskim, w środkowo-wschodniej części Borów Tucholskich, w dorzeczu rzeki Wdy i jej dopływów Prusiny, Ryszki i Sobińskiej Strugi. Pod względem administracyjnym Wdecki Park Krajobrazowy znajduje się w całości na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Swoim zasięgiem obejmuje dwa powiaty: świecki, w tym gminy Drzycim, Jeżewo, Lniano, Osie i Warlubie oraz powiat tucholski, w tym gminy Cekcyn i Śliwice (łącznie 7 gmin). Ok. 70% powierzchni parku leży na terenie Gminy Osie. Siedziba Zarządu Wdeckiego Parku Krajobrazowego znajduje się w Osiu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.779 sek.