Lniano (gmina)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Lnianogmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie bydgoskim.

Lniano – duża wieś borowiacka w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Lniano.Obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO; ang. SPA - Special Protection Area) – obszar wyznaczony do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu gatunków, w którego granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju.

Siedziba gminy to Lniano.

Według danych z 31 grudnia 2007 gminę zamieszkiwały 4102 osoby. Natomiast według danych z 31 grudnia 2017 roku gminę zamieszkiwało 4270 osób.

Według danych z 31 grudnia 2019 roku gminę zamieszkiwały 4322 osoby.

Struktura powierzchni[ | edytuj kod]

Według danych z roku 2005 gmina Lniano ma obszar 88,34 km², w tym:

Bagno – obszar o utrzymującym się nadmiernym nawilgoceniu, porośnięty przez roślinność przystosowaną do specyficznych warunków związanych z dużym nawilgoceniem. Bagna bardzo często tworzą się w zagłębieniach terenu we wszystkich strefach klimatycznych świata. Największe przestrzenie zajmują jednak na obszarach pokrytych wieczną zmarzliną (Syberia, północna Kanada) i w strefie równikowej. Poza tym tworzą się w dolinach i deltach dużych rzek, na pojezierzach, na płaskich obszarach bezodpływowych, w nieckach krasowych, w odciętych zatokach morskich i nad brzegami mórz i oceanów. W bagnach w wyniku procesów utleniania związków organicznych tworzy się torf.Na terenie gminy Lniano, w powiecie świeckim, w województwie kujawsko-pomorskim znajduje się 20 pomników przyrody w tym 19 przyrody ożywionej i 1 nieożywionej.
 • użytki rolne: 62%
 • użytki leśne: 26%
 • Gmina stanowi 6% powierzchni powiatu.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Warto wiedzieć że... beta

  Mszano – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Lniano. W skład sołectwa Mszano wchodzi także wieś Lnianek.
  Mukrz – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Lniano, nad jeziorem Mukrz (Bory Tucholskie).
  Jakubowo – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Lniano. Wieś wchodzi w skład sołectwa Brzemiona.
  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.
  Droga wojewódzka nr 239 (DW239) - droga wojewódzka w województwie kujawsko-pomorskim o długości 33 km, biegnąca przez teren powiatu świeckiego. Arteria łączy Błądzim przez Lniano, Drzycim i Laskowice ze Świeciem.
  Droga wojewódzka nr 240 (DW240) - droga wojewódzka o długości 78 km łącząca Świecie z Tucholą i Chojnicami. Przebiega przez województwa pomorskie (powiat chojnicki) i kujawsko-pomorskie (powiaty tucholski i świecki).
  Wdecki Park Krajobrazowy – jeden z młodszych polskich parków. Został utworzony na mocy Rozporządzenia Nr 52/93 Wojewody Bydgoskiego z dnia 16 lutego 1993 r. Położony na Pojezierzu Południowopomorskim, w środkowo-wschodniej części Borów Tucholskich, w dorzeczu rzeki Wdy i jej dopływów Prusiny, Ryszki i Sobińskiej Strugi. Pod względem administracyjnym Wdecki Park Krajobrazowy znajduje się w całości na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Swoim zasięgiem obejmuje dwa powiaty: świecki, w tym gminy Drzycim, Jeżewo, Lniano, Osie i Warlubie oraz powiat tucholski, w tym gminy Cekcyn i Śliwice (łącznie 7 gmin). Ok. 70% powierzchni parku leży na terenie Gminy Osie. Siedziba Zarządu Wdeckiego Parku Krajobrazowego znajduje się w Osiu.

  Reklama