• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Literate programming

  Przeczytaj także...
  Programowanie komputerów to proces projektowania, tworzenia, testowania i utrzymywania kodu źródłowego programów komputerowych lub urządzeń mikroprocesorowych (mikrokontrolery). Kod źródłowy jest napisany w języku programowania, z użyciem określonych reguł, może on być modyfikacją istniejącego programu lub czymś zupełnie nowym. Programowanie wymaga dużej wiedzy i doświadczenia w wielu różnych dziedzinach, jak projektowanie aplikacji, algorytmika, struktury danych, znajomość języków programowania i narzędzi programistycznych, wiedza nt. kompilatorów, czy sposób działania podzespołów komputera. W inżynierii oprogramowania, programowanie (implementacja) jest tylko jednym z etapów powstawania programu.Program komputerowy (ang. computer program) - sekwencja symboli opisująca obliczenia zgodnie z pewnymi regułami zwanymi językiem programowania. Program jest zazwyczaj wykonywany przez komputer (np. wyświetlenie strony internetowej), czasami bezpośrednio – jeśli wyrażony jest w języku zrozumiałym dla danej maszyny lub pośrednio – gdy jest interpretowany przez inny program (interpreter). Program może być ciągiem instrukcji opisujących modyfikacje stanu maszyny ale może również opisywać obliczenia w inny sposób (np. rachunek lambda).
  Definicja intuicyjna: Kod źródłowy to zapis programu komputerowego w formie czytelnej dla człowieka umożliwiający jego modyfikację i rozwój.

  Literate programming (ang. programowanie piśmienne) – styl programowania oparty na założeniu, że programy komputerowe powinny być pisane z naciskiem na czytelność kodu źródłowego dla ludzi, podobnie do dzieła literackiego.

  W tym ujęciu najważniejsza staje się dokumentacja dokładnie tłumacząca działanie algorytmu, w którą dopiero wplecione są fragmenty w języku programowania. Kontrastuje to z powszechnym poglądem, że głównym celem jest stworzenie działającego kodu, którego dokumentacja pełni rolę pomocniczą.

  Pascal – dawniej jeden z najpopularniejszych języków programowania, uniwersalny, wysokiego poziomu, ogólnego zastosowania, oparty na języku Algol. Został opracowany przez Niklausa Wirtha w 1970 roku. Nazwa języka pochodzi od nazwiska francuskiego fizyka, matematyka i filozofa Blaise Pascala.Utwór literacki, dzieło literackie – tekst słowny, pisany (najczęściej) lub ustny (np. eposy Homera, utwory z kręgu folkloru), ukształtowany za pomocą środków, jakimi dysponuje język, na sposób artystyczny. Jego szczególny charakter polega na tym, że odpowiada on na estetyczne oczekiwania odbiorców.

  Historia[ | edytuj kod]

  Donald Knuth na początku lat 80. XX w. otrzymywał prośby o udostępnienie programu TeX78. Zauważył, że programy, które pisze do własnego użytku, znacznie różnią się od programów, które pisze jako wykładowca uniwersytetu. Gdy program był kierowany do studentów, wszystkie decyzje były dobrze opisane i całość zawierała mniej błędów. Dlatego zdecydował się napisać program dla człowieka, aby wyjaśnić, jak ma skłonić maszynę do wykonania odpowiednich obliczeń, zamiast pisania tego samego dla maszyny.

  Fortran (od wersji 90 do aktualnej) a dawniej FORTRAN (do wersji 77 włącznie) (od ang. FORmula TRANslator) – język programowania pierwotnie zaprojektowany do zapisu programów obliczeniowych, był niegdyś językiem proceduralnym, obecnie jest nadal rozwijanym językiem ogólnego przeznaczenia. Umożliwia programowanie strukturalne, obiektowe (Fortran 90/95), modularne i równoległe (Fortran 2008). Jego zastosowaniami są, między innymi, obliczenia naukowo-inżynierskie, numeryczne, symulacja komputerowa itp.Język programowania – zbiór zasad określających, kiedy ciąg symboli tworzy program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje.

  W latach 1981–1983 napisał pierwszą implementację powyższej idei – WEB. Były to programy TANGLE do konwersji do Pascala przeznaczonego tylko dla kompilatora oraz WEAVE do konwersji do dokumentacji przetwarzanej przez TeX. W WEB napisał TeX82, który obecnie uznaje się za najbardziej bezbłędny program.

  Algorytm – w matematyce skończony ciąg jasno zdefiniowanych czynności, koniecznych do wykonania pewnego rodzaju zadań. Słowo "algorytm" pochodzi od starego angielskiego słowa algorism, oznaczającego wykonywanie działań przy pomocy liczb arabskich (w odróżnieniu od abacism – przy pomocy abakusa), które z kolei wzięło się od nazwiska, które nosił Muhammad ibn Musa al-Chuwarizmi (أبو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي), matematyk perski z IX wieku.C – imperatywny, strukturalny język programowania wysokiego poziomu stworzony na początku lat siedemdziesiątych XX w. przez Dennisa Ritchiego do programowania systemów operacyjnych i innych zadań niskiego poziomu.

  WEB obsługiwał tylko Pascal do kodu i TeX do dokumentacji, więc powstawały inne programy, które obsługiwały inne języki, np. C i troff, C i TeX (CWEB), Fortran. Później powstały systemy literate programming niezależne od języka programowania – Spidery Web Normana Ramseya generujący osobne narzędzia dla każdego języka i Noweb tego samego autora (bez formatowania kodu źródłowego).

  noweb to zestaw narzędzi do programowania piśmiennego (ang. literate programming), stworzony w latach 1989-1999 przez Normana Ramseya [1], z założenia prosty, łatwy do rozbudowy i obsługujący dowolne języki programowania. Jest wolnym oprogramowaniem.Donald Ervin Knuth (ur. 10 stycznia 1938 r. w Milwaukee) – amerykański matematyk, informatyk, emerytowany profesor na katedrze informatyki Uniwersytetu Stanforda.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Donald E. Knuth. Literate Programming. „The Computer Journal”. 27 (2), s. 97–111, 1984. British Computer Society. DOI: 10.1093/comjnl/27.2.97 (ang.). [dostęp 2009-07-31]. 
  2. Donald E. Knuth: The CWEB System of Structured Documentation (ang.). [dostęp 2009-07-31].
  3. Norman Ramsey: Spidery Web (ang.). 1993-04-04. [dostęp 2009-07-31].
  TeX (wymowa IPA: /tɛx/ jak gr.) – komputerowy system profesjonalnego składu drukarskiego, obejmujący zarówno specjalny język, jak i kompilator przygotowujący pliki w formatach wymaganych przez urządzenia graficzne (drukarki, naświetlarki). DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  Warto wiedzieć że... beta

  Dokumentacja programu to ogół dokumentacji technicznej i dokumentacji użytkownika stworzonej dla określonego programu komputerowego przez jego twórców.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.649 sek.