Listek

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Listek – termin oznaczający w botanice:

Botanika (biologia roślin; gr. botanē = zieleń, owoc, roślina) – dział biologii zajmujący się roślinami. Obejmuje całokształt wiedzy o świecie roślin i związanych z nimi zjawiskach. Szeroki zakres problematyki jest przyczyną wyodrębniania licznych, w różnym stopniu samodzielnych działów, wymagających stosowania swoistych metod i technik badawczych.Tkanka przewodząca, tkanka łykodrzewna – ogólna nazwa tkanek roślinnych, których funkcją jest transportowanie substancji. Tkanki przewodzące tworzą układ przewodzący. Układ ten składa się z drewna transportującego wodę wraz z rozpuszczonymi solami mineralnymi oraz łyka transportującego związki organiczne. W skład tkanek przewodzących wchodzą cewki, naczynia oraz rurki sitowe. Komórkom tym towarzysza inne pełniące funkcje pomocnicze. Razem te zespoły komórek tworzą wiązki przewodzące, biegnące wzdłuż korzeni, łodyg i liści. Z korzeni transportowana jest woda z rozpuszczonymi w niej solami mineralnymi. Z liści asymilacyjnych przenoszone są substancje organiczne.
 1. Część liścia złożonego stanowiąca jedną z jego kilku lub więcej fragmentów blaszki liściowej. Listki mogą być ułożone dłoniasto na wspólnym ogonku liściowym (np. u kasztanowca zwyczajnego) lub pierzasto na osi zwanej osadką (np. u robinii akacjowej).
 2. Liście występujące w różnych grupach systematycznych mszaków. Listki te pozbawione są tkanek przewodzących. Składają się tylko z jednej warstwy komórek, u niektórych grup występuje kilkuwarstwowe żeberko utworzone z wąskich i wydłużonych komórek.
 • Listki ułożone dłoniasto w liściu kasztanowca zwyczajnego

  Robinia akacjowa, grochodrzew biały, robinia biała, grochodrzew akacjowaty (Robinia pseudoacacia L.) – gatunek drzew należący do rodziny bobowatych. Pochodzi z Ameryki Północnej, z obszaru USA (stany: Pensylwania, Wirginia Zachodnia, Illinois, Missouri, Oklahoma, Georgia, Kentucky), ale rozprzestrzeniła się i aklimatyzowała na wszystkich (z wyjątkiem Antarktydy) kontynentach świata. Do Europy sprowadzona została w roku 1601 jako drzewo ozdobne, była sadzona w parkach, później także w lasach. Samorzutnie rozprzestrzenia się w środowisku naturalnym. Gatunek inwazyjny, powoduje znaczne zmiany siedliskowe i jest trudny w zwalczaniu. Status gatunku we florze Polski: kenofit, agriofit.Miodniki, nektarniki (łac. nectaria, ang. nectary) – jedno- lub wielokomórkowe organy gruczołowe roślin wydzielające nektar. Mają bardzo różnorodną formę, mogą być niepozorne lub okazałe i barwne. Zlokalizowane zwykle w kwiecie służą do zwabiania zwierząt, głównie owadów, dokonujących zapylania. Rośliny posiadające miodniki i wytwarzające nektar nazywane są roślinami miododajnymi.
 • Listki ułożone pierzasto w liściu robinii akacjowej

 • Listki płaskomerzyka kończystego

 • Niezróżnicowane listki okwiatu u lilii białej

 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • okwiat – w przypadku, gdy jego człony są niezróżnicowane określane są mianem listków okwiatu,
 • miodnik – przekształcony w twór miodnikowy cały płatek korony kwiatu nazywany jest listkiem miodnikowym.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Alicja Szweykowska, Jerzy Szweykowski: Botanika. Morfologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 201. ISBN 83-01-13946-3.
  2. Królestwo roślin: rośliny zarodnikowe. W: Eldra Pearl Solomon, Linda R. Berg, Diana W. Martin, Claude A. Villee: Biologia. Warszawa: MULTICO Oficyna Wydawnicza, 1996, s. 568-572. ISBN 83-7073-090-6. OCLC 37964610.
  3. Alicja Szweykowska, Jerzy Szweykowski: Botanika. Morfologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 117. ISBN 83-01-13946-3.
  4. Alicja Szweykowska, Jerzy Szweykowski (red.): Słownik botaniczny. Wyd. wydanie II, zmienione i uzupełnione. Warszawa: Wiedza Powszechna, 2003, s. 442, 468. ISBN 83-214-1305-6.
  5. Lucjan Rutkowski: Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2006, s. 17. ISBN 83-01-14342-8.
  Listek - organ roślinny, element budowy roślin nienaczyniowych. Są to liściokształtne struktury, podobne funkcjonalnie do liści, jednak odmienne od nich strukturalnie, ponieważ nie posiadają w swojej budowie tkanek przewodzących - drewna lub łyka.Kasztanowiec zwyczajny, kasztanowiec biały, kasztanowiec pospolity (Aesculus hippocastanum L.) – gatunek drzewa z rodziny mydleńcowatych. Pochodzi z Półwyspu Bałkańskiego. Uprawiany jest w niemal całej Europie, w tym także w Polsce. Inne nazwy: kasztanowiec koński, kasztan dziki, kasztan gorzki.
  Warto wiedzieć że... beta

  Mszaki grupa roślin, charakteryzujących się przemianą pokoleń z dominacją gametofitu. Według wcześniejszych klasyfikacji, mszaki były wyróżniane jako gromada Bryophyta, obejmująca trzy klasy: glewiki, wątrobowce oraz mchy. Obecnie mszaki nie stanowią jednostki taksonomicznej. Dział botaniki badający mszaki to briologia.
  Lilia biała (Lilium candidum) – gatunek rośliny z rodziny liliowatych. Pochodzi z Bałkanów i Azji Zachodniej. Rośnie na skalistych zboczach i w zaroślach, poza tym jest uprawiany jako roślina ozdobna.

  Reklama