List polecony

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Koperta listu poleconego nadanego w Bad Kreuznach; po lewej nalepka „R”

List polecony – popularna nazwa przesyłki listowej rejestrowanej, tzn. takiej, której przyjęcie pracownik poczty potwierdza nadawcy, wydając mu specjalne pokwitowanie, a adresat po doręczeniu kwituje odbiór.

Australia (Związek Australijski, Commonwealth of Australia) – państwo położone na półkuli południowej, obejmujące najmniejszy kontynent świata, wyspę Tasmanię i inne znacznie mniejsze wyspy na Oceanie Indyjskim i Spokojnym. Jedyny kraj, który obejmuje cały kontynent. Siłą rzeczy nie posiada granic lądowych z żadnym państwem.Ameryka Środkowa (ang. Middle America) – centralny region geograficzny Ameryki. Jest definiowany jako południowa część Ameryki Północnej, w której skład wchodzą dwie części: kontynentalna (Ameryka Centralna) i wyspiarska (Karaiby). Obszar liczy około 850 000 km² powierzchni i jest zamieszkany przez ponad 90 mln ludzi.
Nalepka „R” na list polecony nadany w Pekinie w 1901 r.
Nalepka „R” na list polecony zagraniczny z kodem kreskowym
Nalepka „R” listu poleconego z kodem kreskowym Poczty Polskiej oraz stemplem ZPO (wzór 2011)
Koperta listu poleconego nadanego w Terniwce (Ukraina); zamiast nalepki „R” stempel z ręcznie wpisanym numerem przesyłki
Nalepka „R” listu poleconego nadanego w Wielkiej Brytanii do Polski w 2007r

Według obowiązujących przepisów maksymalna masa listu poleconego może wynosić 2000 gramów. Listami poleconymi wysyłać można korespondencję, dokumenty, druki, czasopisma, książki i inne drobne przedmioty dopuszczone do obrotu pocztowego. Nie powinno się jednak w ten sposób przesyłać pieniędzy i przedmiotów wartościowych (np. dokumentów na okaziciela).

List – gatunek literatury stosowanej, pisemna wiadomość wysyłana przez jedną osobę (nadawcę) do drugiej (adresata). Sztuka pisania listów (zgodnie z panującymi obyczajami) to epistolografia.Europa – część świata (określana zwykle tradycyjnym, acz nieścisłym mianem kontynentu), leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję.

Według obowiązującej w Polsce taryfy, poczta pobiera opłatę dodatkową za traktowanie listu jako poleconego w wysokości 2,90 zł w obrocie krajowym i 11,00 zł w obrocie zagranicznym. Ta dodatkowa opłata dodawana jest do opłaty zasadniczej (i ewentualnych innych opłat za świadczenia komplementarne: potwierdzenie odbioru, traktowanie listu jako przesyłki z zadeklarowaną wartością) i nie zależy już ani od masy listu, ani od jego gabarytów (rozmiaru), ani od innych jego cech, w tym także (przy obrocie zagranicznym) nie zależy od strefy geograficznej.

GS1-128 (dawniej UCC/EAN-128, EAN 128) - implementacja kodu kreskowego Kod 128. Używany głównie przez firmy transportowe oraz pakujące. Kod ten jest standardem wymiany prostych informacji pomiędzy przedsiębiorstwami. W przeciwieństwie do innych kodów, które tylko przechowują informacje, GS1-128 jest kodem samoopisującym się (tzn. zapisuje dane wraz z informacją o nich za pomocą identyfikatorów zastosowań IZ).Ameryka Północna – kontynent o powierzchni 24 242 000 km² (co stanowi 16,3% całkowitej powierzchni lądów na kuli ziemskiej), położony na półkulach: północnej i zachodniej. Do Ameryki Północnej należy Ameryka Środkowa.

Listy polecone oznaczane są dodatkową naklejką na kopercie, zazwyczaj białą w czerwonej ramce, z dużą literą R (od Recommandé – polecony), nazwą urzędu pocztowego, w którym przesyłkę przyjęto i numerem ewidencyjnym listu. Czasem zamiast nalepki stosowany jest dodatkowy stempel.

Kod kreskowy, kod paskowy (ang. barcode) – graficzna reprezentacja informacji poprzez kombinację ciemnych i jasnych elementów, ustaloną według symboliki (reguł opisujących budowę kodu, np. jego wymiary, zbiór kodowanych znaków, algorytm obliczania cyfry kontrolnej i inne) danego kodu. Kod kreskowy przeznaczony jest dla czytników elektronicznych. Ma na celu umożliwienie automatycznego odczytywania informacji. Głównym zastosowaniem kodu kreskowego jest automatyczna identyfikacja produktów w szeroko pojętej logistyce.Azja (gr. Ἀσία Asía, łac. Asia) – część świata, razem z Europą tworząca Eurazję, największy kontynent na Ziemi. Z powodów historycznych i kulturowych sama Azja bywa również nazywana kontynentem (zob. alternatywne listy kontynentów).

W celu zautomatyzowania procesu odczytywania numerów przesyłek poleconych stosuje się coraz częściej kodowanie ich przy pomocy kodów kreskowych. W nalepce z kodem kreskowym nie podaje się nazwy urzędu pocztowego. Obecnie Poczta Polska stosuje nalepki z kodem kreskowym zgodne z systemem GS1-128. W przykładowym numerze "(00)6 590 ::0773 1 73130475 6" zawarte są następujące informacje:

Suma kontrolna (ang. checksum) – liczba uzyskana w wyniku sumowania lub wykonania innych operacji matematycznych na przesyłanych danych, przesłana razem z danymi i służąca do sprawdzania poprawności przetwarzanych danych.Afryka – drugi pod względem wielkości kontynent na Ziemi. Ma 30,37 mln km² powierzchni, czyli ponad 20,3% ogólnej powierzchni lądowej naszego globu. Przechodzi przez niego południk 0°, obydwa zwrotniki i równik.
(00) - Identyfikator zastosowania SSCC 6 - Cyfra z pola IAC (oznaczająca, że kod kreskowy identyfikuje przesyłkę pocztową) 590 - liczba określająca polską organizację krajową GS1 0773 - numer jednostki kodującej (tutaj: Poczta Polska S.A.) 1 - rodzaj przesyłki (tu: List polecony) 73130475 - niepowtarzalny numer przesyłki 6 - cyfra kontrolna

Nadanie takiego numeru umożliwia śledzenie drogi przesyłki.

Kod 128 (code128) – alfanumeryczny jednowymiarowy kod kreskowy wysokiej rozdzielczości. Został stworzony do zakodowania 128 znaków ASCII, do kodowania używa się kreski i przerwy o czterech możliwych szerokościach, co czyni go zwartym kodem.Ukraina (ukr. Україна, Ukrajina) – państwo położone w Europie Wschodniej. Graniczy od północy z Białorusią, od zachodu z Polską, Słowacją i Węgrami, od południa z Rumunią i Mołdawią oraz Morzem Czarnym i Morzem Azowskim, od północnego wschodu i wschodu z Federacją Rosyjską. Ukraina jest członkiem założycielem ONZ, członkiem Światowej Organizacji Handlu, Rady Europy, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz organizacji regionalnych i subregionalnych, tj. Wspólnoty Niepodległych Państw, OBWE, GUAM i Organizacji Państw Morza Czarnego.

W większości krajów, listy polecone w obrocie zagranicznym oznaczane są 13-znakowym kodem i odpowiednim kodem kreskowym zgodnym z Kod 128. Dwa pierwsze znaki to oznaczenie listu poleconego (RA-RZ), a ostatnie dwa znaki podają kod kraju w którym nadano przesyłkę. Przykładowo RR 09 912 517 6MY oznacza Malezję, a RR 287 043 375 IN oznacza Indie. Ostatnia z dziewięciu cyfr jest cyfrą kontrolną.

Poczta – ogólnie dostępna instytucja, przeważnie państwowa, zajmująca się obrotem przesyłek, a także wykonywaniem niektórych usług na rzecz telekomunikacji oraz usług pieniężno-bankowych. Od połowy XIX wieku usługi w zakresie łączności dzielono na pocztowe i telekomunikacyjne, a od połowy XX wieku zaczęto pocztę nazywać łącznością pocztową.Bad Kreuznach (do 1924 Kreuznach) – uzdrowiskowe miasto powiatowe w zachodnich Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, siedziba powiatu Bad Kreuznach oraz gminy związkowej Bad Kreuznach. Według danych z 2009 roku miasto zamieszkiwało 43 485 mieszkańców. Leży nad rzeką Nahe. W pobliżu miasta znajduje się region winiarski.

Przypisy[ | edytuj kod]

 1. Marzec 2016 roku.
 2. Poczta Polska w swoim cenniku wyróżnia cztery strefy geograficzne:
 3. Europa wraz z Cyprem, Izraelem oraz całą Rosją;
 4. Ameryka Północna i Afryka;
 5. Ameryka Południowa i Ameryka Środkowa oraz Azja;
 6. Australia i Oceania.
 7. Poczta Polska stosuje wyłącznie oznaczenie RR
 8. S10c-5 Identification of postal items - Part C: 13 character identifier for special letter products. Universal Postal Union, 2004-02-03. [dostęp 2009-12-15].

Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Poczta Polska – przesyłka polecona (pol.). poczta-polska.pl. [dostęp 2016-11-04].
 • Interaktywny Cennik Usług (pol. • fr. • ang.). [dostęp 2016-11-04].
 • www.poczta-polska.pl/akty-prawne/. [dostęp 2016-11-04].
 • Przesyłka za potwierdzeniem odbioru – usługa dodatkowa oferowana przez pocztę dla listów poleconych lub innych przesyłek rejestrowanych, takich jak paczki pocztowe, listy wartościowe itp. Nadawca listu zlecający dostarczenie listu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru otrzymuje po doręczeniu listu specjalny dodatkowy formularz (tzw. „zwrotkę”), na którym znajduje się dowód doręczenia w postaci podpisu odbiorcy. Na „zwrotce”, przeznaczonej dla nadawcy, odbiorca kwituje odbiór listu niezależnie od pokwitowania, na którym podpisuje doręczenie – tak jak kwitowane są wszystkie listy polecone na potrzeby dokumentacji pocztowej.Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Warto wiedzieć że... beta

  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.

  Reklama