Limnephilus

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Limnephilus (pol. bagiennik) - rodzaj owada z rzędu chruścików (Insecta:Trichoptera) z rodziny Limnephilidae. W starszych opracowaniach zapisywany jako Limnophilus. Rodzaj o pochodzeniu północnopalearktycznym, skupia bardzo dużą liczbę gatunków. Większość z nich w stadium larwalnym żyje w drobnych zbiornikach okresowych i trwałych, bagnach, jeziorach, niektóre w torfowiskach, zalewach morskich, strumieniach, rzekach. Larwy są podobne w budowie i ubarwieniu, znacznie bardziej zróżnicowane są postacie dorosłe.

Limnpehilus vittatus - chruścik z rodziny bagiennikowatych (Limnephilidae). Larwy budują rurkowate, niewielkie domki z piasku. Jest to gatunek w Polsce stosunkowo liczny i pospolity, o eurosyberyjskim rozmieszczeniu (nie występuje w europejskiej tundrze i Islandii). W Polsce larwy licznie zasiedlają zbiorniki okresowe, zarówno w strefie zalewowej dolin dużych rzek nizinnych, jak i zbiorniki krajobrazu otwartego (śródłąkowe, śródpolne) pojezierzy (Pojezierze Pomorskie, Pojezierze Mazurskie).Larwa (łac. larva – maska, widmo, lm larvae) – postać i stadium rozwoju postembrionalnego (młodocianego) zwierzęcia, charakteryzujące się możliwością wzrostu, często różniące się anatomicznie, fizjologicznie i ekologicznie od postaci dojrzałej osobników tego samego gatunku. Występuje powszechnie w rozwoju bezkręgowców, ryb i płazów.

W Polsce zanotowano występowanie następujących gatunków:

Limnephilus coenosus - owad z rzędu chruścików, z rodziny Limnephilidae. Larwy budują przenośne domki z fragmentów detrytusu.Integrated Taxonomic Information System (ITIS) – system zaprojektowany do dostarczania informacji taksonomicznych o organizmach. Został utworzony w 1996 r. System jest wspierany przez agencje rządowe Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady i Meksyku. Współpracuje z taksonomami z całego świata. Jest partnerem Species 2000 i Global Biodiversity Information Facility (GBIF). Współuczestniczy w realizacji międzynarodowego programu Katalog Życia (Catalogue of Life Programme).
 • Limnephilus affinis
 • Limnephilus auricula
 • Limnephilus binotatus
 • Limnephilus bipunctatus
 • Limnephilus borealis
 • Limnephilus centralis
 • Limnephilus coenosus
 • Limnephilus decipiens
 • Limnephilus dispar
 • Limnephilus elegans
 • Limnephilus externus
 • Limnephilus extricatus
 • Limnephilus flavicornis
 • Limnephilus flavospinosus
 • Limnephilus fuscicornis
 • Limnephilus fuscinervis
 • Limnephilus germanus
 • Limnephilus griseus
 • Limnephilus hirsutus
 • Limnephilus ignavus
 • Limnephilus incisus
 • Limnephilus lunatus
 • Limnephilus luridus
 • Limnephilus marmoratus
 • Limnephilus nigriceps
 • Limnephilus politus
 • Limnephilus rhombicus
 • Limnephilus sericeus
 • Limnephilus sparsus
 • Limnephilus stigma
 • Limnephilus subcentralis
 • Limnephilus vittatus
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Trichopteron nr 3 (2002)
 • Trichopteron – elektroniczny biuletyn Sekcji Trichopterologicznej, wydawany od roku 2001 przez Polskie Towarzystwo Entomologiczne oraz Katedrę Ekologii i Ochrony Środowiska UWM w Olsztynie.Limnpehilus marmoratus – chruścik z rodziny Limnephilidae. Larwy budują baryłkowate domki z fragmentów detrytusu i roślin wodnych (podobne domki budują także Limnephilus flavicornis, Limnephilus politus, Limnephilus rhombicus). Larwy Limnephilus marmoratus najłatwiej pomylić z larwami Limnephilus flavicornis, gdyż różnice są niewielkie i trudno zauważalne. Imagines są łatwe do rozróżnienia po narządach kopulacyjnych.
  Warto wiedzieć że... beta

  Limnephilus extricatus – owad z rzędu chruścików (Insecta: Trichoptera), z rodziny Limnephilidae. Przenośne domki larw zbudowane są z przędzy jedwabnej oraz piasku.
  Jezioro – naturalny śródlądowy zbiornik wodny, którego występowanie uwarunkowane jest istnieniem zagłębienia (misy jeziornej), w którym mogą gromadzić się wody powierzchniowe, oraz zasilaniem przewyższającym straty wody wskutek parowania lub odpływu. Większość jezior występuje na obszarach zajmowanych niegdyś przez lodowiec. Woda z topniejącego lodowca wypełniała doliny i tworzyła jeziora. Powstanie mis jeziornych wiąże się przede wszystkim z procesami geologicznymi. Zasilanie należy natomiast przede wszystkim od warunków klimatycznych. Jezioro różni się od stawu występowaniem strefy afotycznej – światło nie dociera do dna uniemożliwiając tam rozwój roślinności.
  Limnephilus dispar – polska nazwa: bagiennik nieparek, owad z rzędu chruścików (Insecta: Trichoptera), z rodziny Limnephilidae, gatunek w Polsce bardzo rzadki, ginący w wielu częściach Europy. Gatunek północno-palearktyczny, w Europie notowany w Skandynawii i północno-wschodniej Europie. W Polsce pod koniec XIX i na początku XX spotykany na Pojezierzu Pomorskim, Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej i na Śląsku oraz Zachodnich Karpatach i Roztoczu w okolicach Lwowa. Po roku 1950 obserwowany był w Puszczy Białowieskiej. Ostatnio stwierdzony także na Polesiu Lubelskim i w Lasach Janowskich.
  Limnephilus rhombicus - owad z rzędu chruścików (Insecta: Trichoptera), z rodziny Limnephilidae. Reofilny Limnefil, w jeziorach larwy preferują litoral bagienny i zanikający, występują w strefie helofitów, spotykane w jeziorach wszystkich typów. Częściej larwy spotykane w niewielkich rzekach nizinnych o stosunkowo wolnym nurcie.
  Limnephilus flavicornis (polska nazwa bagiennik żółtorogi) – owad z rzędu chruścików (Insecta: Trichoptera), z rodziny Limnephilidae, jeden z najpospolitszych gatunków. Larwy osiągają wielkość ok. 2,5 cm, żyją w litoralu jezior, drobnych zbiornikach, bagnach. Domki larw zbudowane są z detrytusu, fragmentów roślin oraz bardzo często z muszli ślimaków wodnych – czasem wbudowywane są żywe mięczaki.
  Chruściki (Trichoptera) – rząd owadów wodnych o przeobrażeniu zupełnym. Są stosunkowo niewielkich rozmiarów, od 2 mm do 4-5 cm. Największe znane chruściki zamieszkują Himalaje (rodzaje: Eubasilissa, Himalopsyche, u owadów dorosłych rozpiętość skrzydeł dochodzi do 8 cm). Cechą charakterystyczną postaci dorosłych są włoski na skrzydłach, natomiast larwy mają wyraźnie odnóża analne zakończone pazurkiem.
  iNaturalist – projekt z zakresu nauki obywatelskiej oraz serwis społecznościowy przyrodników, wolontariuszy oraz biologów oparty na idei nanoszenia na mapy i publikowania obserwacji gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Obserwacje (zwykle dokumentowane zdjęciem) mogą zostać opublikowane poprzez stronę internetową oraz aplikację mobilną. Informacje zebrane przez projekt są wartościowym, publicznie dostępnym źródłem danych wykorzystywanym przez różne projekty naukowe, muzea, ogrody botaniczne, parki oraz inne organizacje. Aplikacja i strona internetowa są dostępne w języku angielskim.

  Reklama