• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Limiter

  Przeczytaj także...
  Kompresor dynamiki (często mylnie nazywany kompresorem dźwięku) należy do grupy procesorów sygnału. Zadaniem tego urządzenia jest korekcja dynamiki, zwana kompresją dynamiki materiału dźwiękowego według ustalonych przez użytkownika parametrów. Podstawowe parametry kształtujące działanie kompresora to punkt wzbudzania (zwyczajowo używane jest angielskie określenie threshold) i stopień kompresji (ang. ratio). Współcześnie stosowane są zarówno kompresory sprzętowe, jak i programowe (najczęściej w postaci wtyczek VST).Przesterowanie to podanie na wejście liniowego układu elektronicznego sygnału o większym napięciu, niż może on przetworzyć bez zniekształceń. W rezultacie w sygnale wyjściowym pojawiają się dodatkowe składowe harmoniczne. Przesterowany układ nie jest już zatem układem liniowym. Przesterowanie jest zazwyczaj zjawiskiem niepożądanym, jednak bywa też stosowane celowo np. w elektronicznych układach modyfikujących dźwięk (efekt gitarowy fuzz, distortion, overdrive).

  Limiter – rodzaj kompresora dynamiki, którego zadaniem jest najczęściej zapobieganie przesterowaniom sygnału poprzez ograniczanie poziomu dźwięku, o poziomie wyższym niż wyznaczony, do tego wyznaczonego poziomu.

  Najczęściej spotykane parametry, które może regulować użytkownik, to poziom wejściowy (input) i wyjściowy (output) oraz czas ataku (attack) i uwolnienia (release).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.579 sek.