Limfocyty NKT

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Limfocyt NKT)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Limfocyty NKT, inaczej komórki NKT (od ang. Natural Killer T-cells) – subpopulacja limfocytów T, komórek układu odpornościowego, które posiadają cechy charakterystyczne zarówno dla limfocytów T, jak i dla komórek NK. Komórki NKT są nieliczne i stanowią zaledwie ok. 0,1% wszystkich limfocytów T występujących we krwi obwodowej.

Grasica (łac. glandula thymus) to gruczoł znajdujący się w śródpiersiu przednim, tuż za mostkiem. Otoczony jest torebką łącznotkankową. Zbudowany jest z kory podzielonej na zraziki przegrodami łącznotkankowymi i z rdzenia wspólnego dla wszystkich zrazików kory. Zrąb tego narządu stanowią, w przeciwieństwie do innych narządów limfatycznych, komórki nabłonkowe pochodzenia endodermalnego. Charakterystycznymi cechami grasicy są: zjawisko inwolucji, czyli gromadzenia się w narządzie tkanki tłuszczowej żółtej, oraz występowanie w części rdzennej tzw. ciałek Hassala. Grasica produkuje hormony takie jak: tymozyna, THF, tymulina, tymostymulina.Limfocyty T inaczej limfocyty grasicozależne (T od łac. thymus - grasica) – komórki układu odpornościowego należące do limfocytów odpowiedzialne za komórkową odpowiedź odpornościową. Komórki prekursorowe, nie posiadające cech limfocytów T, wytwarzane są w czerwonym szpiku kostnym, następnie dojrzewają głównie w grasicy, skąd migrują do krwi obwodowej oraz narządów limfatycznych. Stężenie limfocytów T we krwi obwodowej wynosi 0,77–2,68 x 10/l. Czas życia limfocytów T wynosi od kilku miesięcy do kilku lat.

Wykazują obecność markerów powierzchniowych charakterystycznych zarówno dla limfocytów T (kompleks TCR-CD3) jak i komórek NK (CD56, CD161, CD94). Posiadają także na swojej powierzchni CD57.

Prawdopodobnie dojrzewają w grasicy, zaś szczególnie duża ich liczba znajduje się w wątrobie (mogą stanowić do 40% limfocytów tego narządu).

TCR tych komórek charakteryzują się niewielką zmiennością i rozpoznają nieklasyczne cząsteczki MHC klasy I, przy czym nie posiadają zwykle ani CD4, ani CD8. Odgrywają głównie rolę immunoregulacyjną, ale wydaje się też, że dzięki właściwościom cytotoksycznym mogą eliminować niektóre patogeny, zwłaszcza pierwotniaki, wirusy i bakterie wewnątrzkomórkowe.

Polaryzacja immunologiczna (także dewiacja immunologiczna) to jedno ze zjawisk o kluczowym znaczeniu dla regulacji odpowiedzi odpornościowej. Polega ono na tym, że w wyniku działania antygenu oraz różnych czynników rozpuszczalnych (głównie cytokin) dochodzi do różnicowania limfocytów Th w jeden z dwu podtypów:Główny układ zgodności tkankowej (MHC, z ang. major histocompatibility complex) – zespół białek, odpowiedzialnych za prezentację antygenów limfocytom T. Swoją nazwę zawdzięczają temu, że zostały odkryte jako pierwsze i najważniejsze białka decydujące o utrzymaniu się lub odrzuceniu przeszczepu, a zatem odpowiadające za zgodność tkanek dawcy i biorcy. Wyróżnia się trzy klasy MHC, które różnią się pełnionymi funkcjami:

Komórki NKT, w wyniku aktywacji, wydzielają duże ilości cytokin, takich jak: Interleukiny 4 i IFN-γ oraz IL-2, IL-13, IL-17, IL-21, TNF-alfa, GM-CSF. Funkcja tych komórek jest przedmiotem dalszych badań.

Polaryzacja immunologiczna może dotyczyć także tych komórek, nie tylko klasycznych limfocytów T.

Zobacz też[ | edytuj kod]

 • limfocyty Tc
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. ES Jerud, Porcelli SA. Natural Killer T cells: Roles in Tumor Immunosurveillance and Tolerance. „Transfus. Med. Hemother.”. 33 (1), s. 18–36, 2006. DOI: 10.1159/000090193 (ang.). 
  2. AV. Rachitskaya, AM. Hansen, R. Horai, Z. Li i inni. Cutting edge: NKT cells constitutively express IL-23 receptor and RORgammat and rapidly produce IL-17 upon receptor ligation in an IL-6-independent fashion.. „J Immunol”. 180 (8), s. 5167-71, Apr 2008. PMID: 18390697. 
  3. A. Balato, D. Unutmaz, AA. Gaspari. Natural killer T cells: an unconventional T-cell subset with diverse effector and regulatory functions.. „J Invest Dermatol”. 129 (7), s. 1628-42, Jul 2009. DOI: 10.1038/jid.2009.30. PMID: 19262602. 
  Warto wiedzieć że... beta

  PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.
  Układ odpornościowy, układ immunologiczny – układ narządów umożliwiających działanie mechanizmom odporności. W skład układu odpornościowego wchodzą::
  Interleukina 2, IL-2 – cytokina będąca najważniejszym czynnikiem wzrostu dla limfocytów T, zwłaszcza cytotoksycznych, oraz komórek NK. Jednocześnie cytokina ta wpływa zwrotnie na odpowiedź odpornościową, gdyż po pobudzeniu limfocytu T indukuje pojawienie się na jego powierzchni cząsteczek umożliwiających apoptozę tej komórki .
  Interferon (IFN) – ogólna nazwa białka wytwarzanego i uwalnianego przez komórki ciała, jako odpowiedź na obecność patogenów (np. wirusy, bakterie, pasożyty jak również komórki nowotworowe) wewnątrz organizmu. Interferony zapewniają komunikacje pomiędzy komórkami ciała, w celu zwalczenia patogenów, poprzez uruchomienie mechanizmów obronnych systemu immunologicznego.
  Protisty (Protista) – jedno z pięciu królestw, wyróżnianych w ostatnich, hierarchicznych systemach klasyfikacji organizmów (np. w podziałach Whittakera i Margulis oraz Cavaliera-Smitha). Obejmuje wszystkie jądrowce, które pozostały po wyłączeniu organizmów zaliczonych do monofiletycznych kladów zwierząt, roślin i grzybów.
  CD3 (ang. cluster of differentiation 3, dawniej także T3) – główny marker limfocytów T. Jest to złożony z kilku cząsteczek białkowych koreceptor tych komórek, składający się z czterech różnych łańcuchów peptydowych. U ssaków w skład kompleksu CD3 wchodzą: łańcuch CD3γ, łańcuch CD3δ, dwa łańcuchy CD3ζ i dwa łańcuchy CD3ε . Razem z receptorem komórek T tworzą one tzw. kompleks TCR, który jest odpowiedzialny za dostarczenie aktywującego sygnału do limfocytów T. Mimo że w literaturze naukowej łańuch ζ jest wciąż nazywany jako CD3ζ, oficjalna nazwa tego peptydu w nomenklaturze CD to CD247 .
  Bakterie (łac. bacteria, od gr. bakterion – pałeczka) – grupa mikroorganizmów, stanowiących osobne królestwo. Są to jednokomórkowce lub zespoły komórek o budowie prokariotycznej. Badaniem bakterii zajmuje się bakteriologia, gałąź mikrobiologii.

  Reklama