• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ligand - biochemia

  Przeczytaj także...
  Agonista - czynnik współdziałający, o podobnym działaniu do czegoś. Rozumiany również jako substancja łącząca się z receptorem, wywołując reakcję w komórce. Jest przeciwieństwem antagonisty, który łącząc się z receptorem, blokuje go, nie wywołując reakcji. Antagonista blokuje także receptor przed aktywowaniem go przez agonistę.Białka receptorowe (receptory) – białka łączące się z określoną inną substancją (ligandem), taką jak np. neuroprzekaźnik albo hormon, i inicjujące kaskadę przewodzenia sygnału i reakcji komórki w odpowiedzi na ligand. W zasadzie ligand pasuje do receptora jak klucz do zamka, jednak jeden ligand może wiązać się z różnymi receptorami oraz jeden receptor może być pobudzany przez jeden lub więcej ligandów. Receptory mają ogromne znaczenie w biotechnologii i medycynie: badania nad nowymi lekami koncentrują się na znalezieniu substancji chemicznych blokujących lub pobudzających receptory.

  Ligand – związek zdolny do swoistego wiązania się z receptorem. Ligandy będące nośnikami informacji zawierają w cząsteczce fragmenty odpowiedzialne za:

 • rozpoznanie receptora
 • konfigurację cząsteczki liganda
 • wystąpienie odpowiedzi komórkowej
 • redukcję szybkości rozkładu liganda.
 • Podział ligandów[ | edytuj kod]

 • antagonisty
 • agonisty
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Czynność komórki – 2.4.3.1, [w:] Władysław Zygmunt Traczyk, Andrzej Trzebski, Andrzej Godlewski, Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, wyd. Wyd. 3 zm. i uzup., (dodruk), Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 2004, s. 41, ISBN 83-200-3020-X, OCLC 749793254 [dostęp 2019-11-09].
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.751 sek.