Liczba metanowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Liczba metanowa – liczba określająca odporność paliwa gazowego na spalanie stukowe. Im większa jest wartość liczby metanowej, tym większa jest odporność paliwa na spalanie stukowe, podobnie jak liczba oktanowa określa odporność na spalanie stukowe benzyny.

Azot (N, łac. nitrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 7, niemetal z grupy 15 (azotowców) układu okresowego. Stabilnymi izotopami azotu są N i N. Azot w stanie wolnym występuje w postaci dwuatomowej cząsteczki N2. W cząsteczce tej dwa atomy tego pierwiastka są połączone ze sobą wiązaniem potrójnym. Azot jest podstawowym składnikiem powietrza (78,09% objętości), a jego zawartość w litosferze Ziemi wynosi 50 ppm. Wchodzi w skład wielu związków, takich jak: amoniak, kwas azotowy, azotyny oraz wielu ważnych związków organicznych (kwasy nukleinowe, białka, alkaloidy i wiele innych). Azot w fazie stałej występuje w sześciu odmianach alotropowych nazwanych od kolejnych liter greckich (α, β, γ, δ, ε, ζ). Najnowsze badania wykazują prawdopodobne istnienie kolejnych dwóch odmian (η, θ).Etan (C2H6) – organiczny związek chemiczny z grupy alkanów. Występuje w przyrodzie jako jeden ze składników gazu ziemnego.

Liczba metanowa gazu do napędu pojazdów jest ustalana w sposób analogiczny do ustalania liczby oktanowej dla benzyn, do określenia skali przyjęto dwa skrajne punkty: liczbę metanową czystego metanu równą 100 i liczbę metanową wodoru równą 0. Wartość liczby metanowej odpowiada udziałowi objętościowemu metanu w mieszaninie metanu z wodorem np.: mieszanina 80% metanu i 20% wodoru ma liczbę metanową równą 80.

Wodór (H, łac. hydrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 1, niemetal z bloku s układu okresowego. Jego izotop, prot, jest najprostszym możliwym atomem, zbudowanym z jednego protonu i jednego elektronu.Liczba oktanowa – liczba określająca odporność na niekontrolowany samozapłon paliwa silnikowego do silników z zapłonem iskrowym, który może powodować jego spalanie stukowe (detonacyjne). Dokładna wartość liczby oktanowej jest równa procentom objętościowym zawartości izooktanu w takiej mieszaninie izooktanu i n-heptanu, która wywołuje identyczną liczbę stuków w silniku testowym jak analizowane paliwo.

Wartość liczby metanowej paliw gazowych zależy od zawartości metanu i innych węglowodorów w gazie oraz od udziału gazów inertnych takich, jak CO2 i N2. Liczba metanowa obniża się wraz ze wzrostem zawartości węglowodorów innych niż metan, rośnie natomiast gdy udział CO2 i N2 jest większy. Mała wartość liczby metanowej powoduje konieczność obniżania stopnia sprężania w silnikach w celu uniknięcia spalania stukowego (detonacyjnego).

Węglowodory – organiczne związki chemiczne zawierające w swojej strukturze wyłącznie atomy węgla i wodoru. Wszystkie one składają się z podstawowego szkieletu węglowego (powiązanych z sobą atomów węgla) i przyłączonych do tego szkieletu atomów wodoru.Dwutlenek węgla (nazwa systematyczna: ditlenek węgla; nazwa Stocka: tlenek węgla(IV)), CO2 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym węgiel występuje na IV stopniu utlenienia.

Przykładowe wartości liczby metanowej dla paliw stosowanych do zasilania silników tłokowych:

 • wodór – 0,0
 • butan – 10,5
 • propan – 35,0
 • etan – 43,5
 • tlenek węgla – 73,0
 • gaz ziemny – 90,0
 • metan (CH4) – 100,0
 • gaz ziemny (ok. 89% CH4) – 72–98
 • gaz ziemny (15% CO2) – 104,4
 • gaz ziemny (20% CO2) – 111,5
 • gaz ziemny (40% N2) – 105,5
 • gaz ziemny (50% N2) – 117,0
 • gaz z oczyszczalni ścieków (65% CH4 + 35% CO2) – 134,0
 • gaz wysypiskowy (50% CH4 + 40% CO2 + 10% N2) – 136,0
 • Liczbę metanową można przeliczyć na liczbę oktanową, stosując odpowiedni algorytm.

  Spalanie stukowe (spalanie detonacyjne) - zjawisko nieprawidłowego, nierównomiernego, wybuchowego spalania paliw w silnikach tłokowych o zapłonie iskrowym.Paliwo gazowe – mieszanina wieloskładnikowa gazów palnych i niepalnych, pochodzenia naturalnego lub sztucznego. Podstawowymi wielkościami charakteryzującymi paliwo gazowe są:

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Jacek Kalina, Janusz Skorek: Paliwa gazowe dla układów kogeneracyjnych, Zakład Termodynamiki i Energetyki Gazowej, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska
 • Algorytm obliczania liczby metanowej ze składu chemicznego LPG (ang.)
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • liczba cetanowa
 • Algorytm – w matematyce skończony ciąg jasno zdefiniowanych czynności, koniecznych do wykonania pewnego rodzaju zadań. Słowo "algorytm" pochodzi od starego angielskiego słowa algorism, oznaczającego wykonywanie działań przy pomocy liczb arabskich (w odróżnieniu od abacism – przy pomocy abakusa), które z kolei wzięło się od nazwiska, które nosił Muhammad ibn Musa al-Chuwarizmi (أبو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي), matematyk perski z IX wieku.Gaz ziemny zwany również błękitnym paliwem – rodzaj paliwa kopalnego pochodzenia organicznego, gaz zbierający się w skorupie ziemskiej w pokładach wypełniających przestrzenie, niekiedy pod wysokim ciśnieniem. Pokłady gazu ziemnego występują samodzielnie lub towarzyszą złożom ropy naftowej lub węgla kamiennego.
  Warto wiedzieć że... beta

  Propan, C 3H 8 – organiczny związek chemiczny z grupy alkanów, bezbarwny i bezwonny gaz. Jest cięższy od powietrza.
  Butan (C4H10) – organiczny związek chemiczny z grupy alkanów. Występuje w dwóch formach izomerycznych: liniowy n-butan oraz rozgałęziony izobutan (metylopropan). Jest bezwonny.
  Silnik tłokowy – silnik, który do wytwarzania pracy wykorzystuje tłoki poruszające się w cylindrach. Tłoki najczęściej są połączone z wałem korbowym, od którego odbierany jest moment obrotowy.
  Gaz wysypiskowy – rodzaj biogazu, powstający w wyniku fermentacji związków organicznych na składowiskach odpadów.
  Tlenek węgla (nazwa Stocka: tlenek węgla(II); potocznie: czad), CO – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków węgla, w którym węgiel występuje na II stopniu utlenienia. Ma silne własności toksyczne.

  Reklama