• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Liceum Krzemienieckie  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Prawosławne seminarium duchowne w Krzemieńcu – seminarium duchowne przeznaczone dla alumnów wyznania prawosławnego, z siedzibą w monasterze Objawienia Pańskiego w Krzemieńcu. Funkcjonowało w latach 1832–1901 w jurysdykcji Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego i ponownie w dwudziestoleciu międzywojennym w jurysdykcji Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.Kajetan Jaxa-Marcinkowski krypt.: Jaxa M. K.; K. J. M.; Kaj. Jaxa Marc...; M... Jaxa K., (ur. około 1788 na Wołyniu, zm. 1832 w Warszawie) – polski poeta, grafoman, tłumacz i pedagog.
  Kadra naukowa[ | edytuj kod]
  Zdjęcie budynku szkoły od strony płd.-wsch. (2006)
 • Ignacy Abłamowicz – polski fizyk, profesor
 • Antoni Andrzejowski – polski przyrodnik, botanik, geolog, pamiętnikarz i pisarz
 • Willibald Besser – polski botanik i florysta, badacz flory wschodniej Galicji, profesor
 • Zdzisław Celarski – polski inżynier architekt, porucznik, nauczyciel rysunku w Liceum Krzemienieckim
 • Michał Choński – polski ekonomista, absolwent (1805) i doktor filozofii Uniwersytetu Wileńskiego (1806). Wykładowca prawa przyrodzonego i ekonomii politycznej praktycznie przez cały czas istnienia Liceum (od 1806 do 1831 roku). Wykładał ponadto statystykę powszechną
 • Paweł Jarkowski – polski bibliotekarz i bibliograf, założyciel biblioteki krzemienieckiej
 • Alojzy Feliński – polski profesor literatury i dyrektor Liceum
 • Ludwik Gronowski – polski fotograf i pedagog, założyciel Wołyńskiej Szkoły Szybowcowej
 • Antoni Jarkowski – polski filozof, profesor
 • Karol Kochler – polski chemik, późniejszy wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
 • Józef Korzeniowski – polski dramatopisarz i powieściopisarz, profesor
 • Julian Kozłowski – późniejszy cichociemny
 • ks. Jan Kulikowski – wykładowca teologii i kapelan Liceum Krzemienieckiego w latach 1825-1831, kanonik łucki, późniejszy rektor seminarium żytomierskiego
 • Joachim Lelewel – polski historyk, numizmatyk, poliglota, heraldyk i działacz polityczny, profesor
 • Aleksander Mickiewicz – wykładowca prawa polskiego, litewskiego i rzymskiego, brat Adama Mickiewicza
 • Alojzy Osiński – polski filolog, słownikarz, pijar
 • Euzebiusz Słowacki – polski teoretyk i historyk literatury, tłumacz, dramatopisarz, ojciec Juliusza Słowackiego
 • Michał Wiszniewski – polski filozof, psycholog oraz historyk literatury, profesor
 • Uczniowie i absolwenci[ | edytuj kod]

  Budynek dawnego liceum widoczny od strony wschodniej
 • Antoni Andrzejowski – polski przyrodnik, botanik, geolog, pamiętnikarz i pisarz
 • Józef Antoni Beaupré – polski lekarz, przyjaciel Juliusza Słowackiego
 • Feliks Bernatowicz – polski powieściopisarz romantyczny
 • Zenon Brzozowski – polski mecenas sztuki, ziemianin, marszałek szlachty guberni podolskiej
 • Piotr Chlebowski – polski nauczyciel, pedagog i matematyk, nauczyciel Zygmunta Krasińskiego
 • Maurycy Gosławski – polski poeta, uczestnik kampanii tureckiej, powstaniec listopadowy
 • Kazimierz Stanisław Gzowski – polski inżynier, budowniczy mostów, dróg w Kanadzie, powstaniec listopadowy
 • Eustachy Iwanowski – polski historyk
 • Kajetan Jaxa-Marcinkowski – polski poeta, grafoman, tłumacz i pedagog
 • Mikołaj Jełowicki – polski pisarz, dziennikarz, kapitan jazdy wołyńskiej w powstaniu listopadowym
 • Mark Kac – polski i amerykański matematyk
 • Józef Korzeniowski – polski dramatopisarz i powieściopisarz, profesor
 • Franciszek Kowalski – polski poeta, tłumacz dzieł Moliera
 • Antoni Malczewski – polski poeta, prekursor romantyzmu
 • Konstanty Malczewski – polski wojskowy, generał meksykański
 • August Olizarowski – polski dramatopisarz
 • Narcyz Olizar – polski hrabia, senator-kasztelan Królestwa Polskiego, poseł na Sejm w 1831 roku, działacz polityczny Wielkiej Emigracji, pisarz, publicysta i malarz
 • Gustaw Olizar – polski hrabia, publicysta, poeta, pamiętnikarz
 • Spirydion Ostaszewski – polski hipolog, pisarz, zbieracz podań i legend ludowych
 • Tomasz Padura – poeta polsko-ukraiński, autor piosenki Hej sokoły
 • Karol Paszkiewicz – powstaniec listopadowy, belwederczyk
 • Stanisław Poznański – polski dziennikarz, żołnierz Armii Krajowej, powstaniec warszawski
 • Aleksander Narcyz Przezdziecki – czołowy mediewista warszawski okresu międzypowstaniowego, wydawca źródeł historycznych, członek Heroldii Królestwa Polskiego od 1847 roku.
 • Stanisław Ramenda – polski hodowca nowych odmian roślin, doktor nauk rolniczych
 • Zygmunt Rumel – polski dowódca wojskowy, komendant VIII Okręgu Wołyń BCh, oficer Armii Krajowej, poeta
 • Juliusz Słowacki – polski poeta
 • Włodzimierz Tiunin – polski artysta malarz i pedagog
 • Kazimierz Urbanik – polski matematyk, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Michał Wiszniewski – polski filozof, psycholog oraz historyk literatury, profesor
 • Stanisław Worcell – polski działacz polityczny, publicysta, powstaniec listopadowy
 • Tymon Zaborowski – polski poeta
 • Uwagi[ | edytuj kod]

  1. Władze polskie kilkakrotnie upominały się o zwrot tych własności stanowiących dorobek Narodu polskiego, jednak bez żadnych rezultatów. Próby wyegzekwowania biblioteki i galerii podjęto po raz pierwszy w ramach pertraktacji związanych z realizacją traktatu ryskiego, jednak bezskutecznie. W okresie międzywojennym biblioteka królewska, przechowywana w magazynach Centralnej Biblioteki Naukowej Akademii Nauk Ukrainy, była niedostępna dla polskich badaczy. Po uzyskaniu przez Ukrainę niepodległości władze tego kraju odmówiły zwrotu bezcennego dziedzictwa kultury polskiej. Dopiero w 1992 roku podpisano umowę o współpracy między Centralną Biblioteką Naukową w Kijowie i Biblioteką Narodową w Warszawie i rozpoczęto żmudną ewidencję i kopiowanie księgozbioru.
  Stanisław Gabriel Worcell (ur. 26 marca 1799 w Stepaniu na Wołyniu, zm. 3 lutego 1857 w Londynie) – polski działacz polityczny, publicysta.Tomasz August Olizarowski (ur. 10 marca 1811 w Wojsławicach w powiecie sokalskim, zm. 3 maja 1879 w Paryżu) – polski dramatopisarz.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wołyń (ukr. Волинь) – kraina historyczna w dorzeczu górnego Bugu oraz dopływów Dniepru: Prypeci, Styru, Horynia i Słuczy, obecnie część Ukrainy – obwody wołyński i rówieński, zachodnia część żytomierskiego oraz północne części tarnopolskiego i chmielnickiego.
  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.
  Traktat ryski (lub inaczej pokój ryski), Traktat pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą, podpisany w Rydze dnia 18 marca 1921 r. (Dz.U. Nr 49, poz. 300) – traktat pokojowy zawarty przez Polskę i RFSRR oraz USRR, ratyfikowany przez Naczelnika Państwa 16 kwietnia 1921; obowiązywał od 30 kwietnia 1921, tj. wymiany dokumentów ratyfikacyjnych przez strony. Podpisanie traktatu miało miejsce 18 marca 1921 o godz. 20.30 w pałacu Czarnogłowców w Rydze.
  Karol Czesław Paszkiewicz (ur. 26 marca 1805 w Krzeczowie lub Budziatyczach na Wołyniu, zm. 11 lub 14 kwietnia 1885 w Roman) – powstaniec listopadowy, belwederczyk, żołnierz, działacz emigracyjny.
  Miasteczko Akademickie w Toruniu - miasteczko uniwersyteckie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika otwarte 2 października 1973 roku.
  Mord na inteligencji krzemienieckiej – egzekucja około 30 Polaków, przedstawicieli inteligencji Krzemieńca, dokonana przez Niemców pomiędzy 28 a 30 lipca 1941 roku w ramach Intelligenzaktion.
  XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w Warszawie – liceum warszawskie, w którym prowadzone są klasy o profilu:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.