Licencjat naukowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Dyplom Licencjata teologii moralnej i duchowości

Licencjat naukowy (kanoniczny, kościelny, rzymski) – stopień naukowy nadawany na wydziałach teologii katolickiej uczelni działających na prawie papieskim. Jest częścią tzw. rzymskiego systemu stopni naukowych, nie jest tożsamy z tytułem zawodowym licencjata określonym prawie polskim oraz nie ma mocy na gruncie prawa polskiego.

Katolicyzm – doktryna Kościoła chrześcijańskiego – jedna z dwóch grup Kościołów, obok Kościoła prawosławnego, powstałych w wyniku rozłamu w Kościele chrześcijańskim w 1054 (tzw. schizmy wschodniej). Jedna z największych grup wyznań chrześcijańskich, obok prawosławia i protestantyzmu oraz ogół zasad wiary i życia religijnego do których odwołuje się Kościół Kościół katolicki wraz z Kościołami wschodnimi pozostającymi z nim w pełnej jedności, wspólnoty tradycjonalistyczne, starokatolickie oraz część anglikańskich, liberalnych i niezależnych.Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) (łac. Universitas Cardinalis Stephani Wyszyński Varsoviae) – warszawski państwowy uniwersytet wywodzący się z Akademii Teologii Katolickiej.

W Polsce licencjat naukowy, zwany także „licencjatem kanonicznym” lub „rzymskim”, to stopień naukowy wyższy od tytułu zawodowego magistra, a niższy od stopnia naukowego doktora. Uprawnia, po uzyskaniu nominacji właściwego biskupa, do wykładania przedmiotów filozoficznych, teologicznych i prawnych w wyższych szkołach katolickich, wydziałach teologii katolickich mających zatwierdzenie Stolicy Apostolskiej oraz w seminariach duchownych.

Studium Biblicum Franciscanum (SBF, pol. Franciszkańskie Studium Biblijne) – Wydział Nauk Biblijnych i Archeologii Papieskiego Ateneum Antonianum w Rzymie, który ma swoją siedzibę w Jerozolimie przy Via Dolorosa.Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (UPJPII) (wcześniej Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie) – jedyny poza Rzymem i Salamanką i pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej uniwersytet papieski, wyodrębniony z dawnego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Podstawą otrzymania stopnia licencjata są specjalistyczne studia, które kończą się napisaniem pracy i złożeniem egzaminu przed kilkuosobową komisją teologiczną. Stopień ten zdobywa się w ramach poszczególnych dziedzin teologii i prawa kanonicznego. W Polsce osoby legitymujące się licencjatem naukowym zapisują przed imieniem i nazwiskiem skrót „mgr lic.” lub po prostu „lic.”. Na wydziałach teologii katolickiej uzyskanie licencjatu naukowego jest niezbędne do starania się o stopień naukowy doktora.

Papieski Instytut Biblijny, Biblicum (Pontificio Istituto Biblico) – katolicki instytut naukowy o prawach szkoły wyższej, prowadzony przez jezuitów, mający swą siedzibę w Rzymie i podległy kanonicznie bezpośrednio Stolicy Apostolskiej.

W Polsce można uzyskać stopień licencjata ze wszystkich nauk teologicznych oprócz biblistyki i liturgiki. Jedynymi uczelniami z prawem nadawania stopnia licencjata nauk biblijnych są: École biblique et archéologique française de Jérusalem, Papieski Instytut Biblijny w Rzymie (tzw. Biblicum) oraz Franciszkańskie Studium Biblijne w Jerozolimie. Jedyną uczelnią z prawem nadawania stopnia licencjata nauk liturgicznych jest Papieski Instytut Liturgiczny Św. Anzelma w Rzymie. W Polsce można natomiast uzyskać licencjat z teologii biblijnej. Instytut Nauk Biblijnych KUL stara się o uprawnienia do nadawania stopnia licencjata nauk biblijnych. Licencjat prawa kanonicznego można uzyskać w Polsce na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie oraz na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Rzymski system stopni naukowych[ | edytuj kod]

  • il baccaleurato di teologia
  • la licenza
  • il dottorato
  • Przypisy[ | edytuj kod]

    Reklama