• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Licencja X11  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Licencja ISC – licencja wolnego oprogramowania autorstwa Internet Systems Consortium. Zezwala na korzystanie z programu i jego kodu źródłowego w dowolnym celu, pod warunkiem zachowania informacji o autorze wraz z treścią licencji. Ponadto autor nie udziela żadnych gwarancji związanych z programem. Tym samym licencja ISC odpowiada warunkom korzystania na jakie zezwalają licencje 2-klauzulowa BSD i MIT, jest jednak od nich krótsza i napisana prostrzym językiem, z pominięciem słownictwa uznanego przez Konwencję berneńską za zbędne.Licencja oprogramowania – umowa na korzystanie z utworu jakim jest aplikacja komputerowa, zawierana pomiędzy podmiotem, któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do utworu, a osobą, która zamierza z danej aplikacji korzystać.

  Licencja MIT (Licencja X11) – jedna z najprostszych i najbardziej liberalnych licencji otwartego oprogramowania. Daje użytkownikom nieograniczone prawo do używania, kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania (w tym sprzedaży) oryginalnego lub zmodyfikowanego programu w postaci binarnej lub źródłowej. Jedynym wymaganiem jest, by we wszystkich wersjach zachowano warunki licencyjne i informacje o autorze.

  Licencje BSD (Berkeley Software Distribution Licenses, BSDL) – jedne z licencji zgodnych z zasadami wolnego oprogramowania. Powstałe początkowo na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Otwarte oprogramowanie (ang. open source movement, dosł. ruch otwartych źródeł) – odłam ruchu wolnego oprogramowania (ang. free software), który proponuje nazwę open source software jako alternatywną dla free software, głównie z przyczyn praktycznych, a nie filozoficznych.

  Podobna do zmodyfikowanej licencji BSD (bez klauzuli ogłoszeniowej) i ISC.

  Według statystyk serwisu GitHub, licencja MIT jest najczęściej używaną licencją wśród oprogramowania utrzymywanego w tym serwisie.

  Powiązane licencje[ | edytuj kod]

  Oryginalna licencja BSD zawierała klauzulę wymagającą załączenia informacji o autorach i treści licencji we wszystkich materiałach reklamowych. Ta klauzula (w późniejszych wersjach usunięta) jest nadal obecna w zmodyfikowanej licencji MIT używanej przez XFree86.

  Prawo autorskie (ang. copyright, symbol: ©) – pojęcie prawnicze oznaczające ogół praw przysługujących autorowi utworu albo zespół norm prawnych wchodzących w skład prawa własności intelektualnej, upoważniających autora do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści finansowej.XFree86 – darmowa i wolna (na licencji MIT X11) implementacja X Window System, działająca na systemach Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Mac OS X, Solarisie i kilku innych Uniksach.

  Licencja typu NCSA Open Source/University of Illinois (UIUC) łączy w sobie założenia licencji MIT oraz BSD. Fragmenty dotyczące zezwoleń i wyłączenia odpowiedzialności pochodzą z licencji MIT.

  Licencja ISC zawiera podobieństwa do licencji MIT, a także do uproszczonej licencji BSD, przy czym największą różnicą jest to, że język uznany za niepotrzebny przez Konwencję Berneńską został pominięty.

  GNU General Public License – licencja wolnego i otwartego oprogramowania stworzona w 1989 roku przez Richarda Stallmana i Ebena Moglena na potrzeby Projektu GNU, zatwierdzona przez Open Source Initiative. Pierwowzorem licencji była licencja Emacs General Public License. Wersja druga licencji GNU GPL została wydana w roku 1991, a wersja trzecia – 29 czerwca 2007.Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych (zwana też konwencją berneńską) – umowa międzynarodowa zawarta w Bernie 9 września 1886.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  GitHub – hostingowy serwis internetowy przeznaczony dla projektów programistycznych wykorzystujących system kontroli wersji Git. Stworzony został przy wykorzystaniu języków Ruby on Rails i Erlang. Serwis ruszył w kwietniu 2008 roku. W kwietniu 2011 ogłoszono, iż GitHub obsługuje 2 miliony repozytoriów.
  X Window System – graficzny system komputerowy (system okien) stworzony w latach 80. w laboratoriach Massachusetts Institute of Technology (MIT), obecnie prace nadzoruje X.Org Foundation. Najnowszym wydaniem jest wersja 11, wydanie 7.6.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.877 sek.