Leworfanol

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Leworfanol, C17H23NO – organiczny związek chemiczny, opioid, lewoskrętny komponent racemorfanu.

Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne, w skład których wchodzi węgiel, prócz tlenków węgla, kwasu węglowego, węglanów, wodorowęglanów, węglików, cyjanowodoru, cyjanków, kwasu cyjanowego, piorunowego i izocyjanowego, a także ich soli.Racemorfan – organiczny związek chemiczny w postaci mieszaniny racemicznej. Jego dwa enancjomery wykazują zróżnicowane działanie fizjologiczne na organizm człowieka:

Wykazuje silne działanie przeciwbólowe. Jest od 6 do 8 razy silniejszym opioidem od morfiny i prawie 3 razy od heroiny. Średnia całkowicie znieczulająca dawka substancji wynosi 3 mg przy podaniu doustnym (równe 60–70 mg siarczanu morfiny) i 1,5 mg przy podaniu dożylnym (równe 10–15 mg siarczanu morfiny).

Morfina (łac. Morphinum) – organiczny związek chemiczny z grupy alkaloidów. Wchodzi w skład opium i jest jego najistotniejszym składnikiem psychoaktywnym. Została wyodrębniona w roku 1804 przez Friedricha Sertürnera. W stanie czystym jest białą substancją stałą, o gorzkim smaku, słabo rozpuszczalną w wodzie.Heroina (diacetylomorfina, diamorfina, C21H23NO5) – organiczny związek chemiczny, półsyntetyczny opioid (diacetylowana pochodna morfiny) objęty Jednolitą konwencją o środkach odurzających z 1961 roku (wykazy I i IV). W Polsce jest na wykazach I-N i IV-N Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Zobacz też[ | edytuj kod]

  • lewometorfan
  • Dekstrorfan
  • Opioidy
  • Reklama