Lewis Fry Richardson

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Lewis Fry Richardson (ur. 11 października 1881 r. w Newcastle upon Tyne, zm. 30 września 1953 r. w Kilmun) – brytyjski fizyk i psycholog, twórca matematycznych narzędzi do precyzyjnego prognozowania pogody.

Komputer (z ang. computer od łac. computare – liczyć, sumować; dawne nazwy używane w Polsce: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) – maszyna elektroniczna przeznaczona do przetwarzania informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.

Życiorys[ | edytuj kod]

Urodzony 11 października 1881 r. w Newcastle upon Tyne, najmłodsze z siedmiorga dzieci Davida i Catherine (z d. Fry) Richardsonów. Jego ojciec był garbarzem, który to zawód wykonywali jego przodkowie przez 300 lat. W 1898 r. ukończył Bootham School w Yorku i przez dwa lata studiował na Durham College of Science. Od 1900 r. studiował na King's College w Cambridge, ale po dwóch latach zrezygnował. Dwadzieścia lat później został eksternistycznie studentem psychologii University College w Londynie. Studia ukończył w 1929 r., a w 1932 r. uzyskał w tej dziedzinie doktorat.

Paradoks linii brzegowej – odkrycie, że linie brzegowe lądów nie mają określonej długości. Wynika to z ich własności fraktalnych.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

Od 1903 do 1913 r., z roczną przerwą w latach 1906–1907, pracował w uczelnianych laboratoriach, a następnie do 1916 r. był zatrudniony w biurze meteorologicznym. Powołany do wojska, do 1919 r. służył w kolumnie sanitarnej 16. Dywizji Piechoty, po czym na rok wrócił do pracy w biurze meteorologicznym. Dyrektor instytutu fizyki na Westminster Training College w Londyn od 1920 do 1929 r., a następnie dyrektor Paisley College of Technology do 1940 roku. W następnych latach przebywał na emeryturze.

Dictionary of National Biography (DNB) – słownik biograficzny stanowiący standardowy punkt odniesienia w dziedzinie biografii znanych postaci brytyjskiej historii, publikowany od 1885. W 1996 Uniwersytet Londyński opublikował wolumin korekcji zebranych na podstawie Biuletynu Instytutu Badań Historycznych. Zaktualizowany Oxford Dictionary of National Biography (ODNB) został opublikowany 23 września 2004 jako 60-tomowe wydawnictwo i publikacja on-line.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

Efekty jego prac w zakresie prognozowania pogody nie znalazły początkowo praktycznego zastosowania, gdyż opracowanie prognozy na nadchodzące 24 godziny zajmowało trzy miesiące, jednak wraz z rozwojem komputerów metody Richardsona weszły do powszechnego użycia. Wartość stosowana do opisu gradientu temperatury i prędkości wiatru nazwana została liczbą Richardsona.

Wojna (ang. war, fr. guerre, niem. Krieg, hiszp. guerra, łac. bellum) – zorganizowany konflikt zbrojny między państwami, narodami lub grupami etnicznymi i społecznymi.WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

Zdeklarowany pacyfista, usiłował stosować narzędzia matematyczne do określania przyczyn wojen. Miał wkład w rozwój teorii rachunku różniczkowego i całkowego oraz badanie dyfuzji. W 1951 r. sformułował tzw. paradoks linii brzegowej, zgodnie z którym zmierzona długość linii brzegowej rośnie w miarę stosowania coraz dokładniejszych jej pomiarów.

11 października jest 284. (w latach przestępnych 285.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 81 dni.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

Zmarł 30 września 1953 r. w Kilmun.

Od 1909 r. żonaty z Dorothy Garnettm, córką Williama Garnetta i siostrą Jamesa Clerka Maxwella Garnetta. Para nie miała potomstwa, wychowywali troje adoptowanych dzieci. Jego bratankiem był aktor sir Ralph Richardson.

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Lewis Fry Richardson. 1881-1953 (ang.). [dostęp 2018-03-06].
  2. Lewis Fry Richardson (ang.). W: Encyclopædia Britannica [on-line]. Encyclopædia Britannica Inc.. [dostęp 2018-03-06].
  3. RealLifeLore: The Coastline Paradox Explained (ang.). YouTube, 2018-03-03. [dostęp 2018-03-06].
Dyfuzja - proces samorzutnego rozprzestrzeniania się cząsteczek lub energii w danym ośrodku (np. w gazie, cieczy lub ciele stałym), będący konsekwencją chaotycznych zderzeń cząsteczek dyfundującej substancji między sobą lub z cząsteczkami otaczającego ją ośrodka. Ze względu na skalę zjawiska, rozpatruje się dwa podstawowe rodzaje dyfuzji:Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
Warto wiedzieć że... beta

Rachunek różniczkowy i całkowy – dział matematyki zajmujący się badaniem funkcji zmiennej rzeczywistej lub zespolonej w oparciu o podstawowe dla tej dyscypliny matematycznej pojęcia pochodnych i całek.
Pacyfizm – ruch społeczno-polityczny dążący do pokoju, potępiający wszelkie wojny (a także przygotowania do nich) bez względu na ich przyczyny. Pacyfiści domagają się ustanowienia trwałego pokoju między narodami. Chcą, by wszelkie konflikty rozwiązywane były zgodnie z literą prawa międzynarodowego bez uciekania się do użycia sił zbrojnych. Znamienny dla pacyfizmu jest jednolity stosunek do każdej z wojen: i tej agresywnej, i tej obronnej, i tej narodowowyzwoleńczej - każda jest potępiana.
SUDOC (fr. Système Universitaire de Documentation, pol. Uniwersytecki System Dokumentacji) – centralny katalog informacji bibliograficznej francuskiego szkolnictwa wyższego.
BIBSYS – katalog centralny dwóch norweskich bibliotek uniwersyteckich, przekształcony w organizację non-profit, która skupia norweskie biblioteki uniwersyteckie i naukowe wraz z Biblioteką Narodową.
Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).
Hiszpańska Biblioteka Narodowa (Biblioteca Nacional de España) – największa biblioteka w Hiszpanii i jedną z największych na świecie. Znajduje się w Madrycie, a dokładnie przy Paseo de Recoletos.
Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.

Reklama