Lewica i Demokraci

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Lewica i Demokraci (LiD) SLD+SDPL+PD+UPkoalicyjne ugrupowanie polityczne w Polsce, powstałe przed wyborami samorządowymi w 2006 (z inicjatywy Marka Borowskiego). Koalicja miała charakter centrolewicowy i socjaldemokratyczny, jej celem była budowa alternatywy dla dominującej w Polskiej polityce centroprawicy. Koalicję tworzyły partie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej, Socjaldemokracja Polska, Partia Demokratyczna – demokraci.pl i Unia Pracy. Ugrupowanie powołane zostało oficjalnie 3 września 2006 w Warszawie. Początkowo była to koalicja wyborcza na wybory samorządowe, jednak w związku z przerastającym oczekiwania wynikiem wyborczym postanowiono współpracę w ramach LiD kontynuować. 18 stycznia 2007 powołano Polityczny Komitet Porozumiewawczy. 14 czerwca 2007 zaczęła działać Rada Programowa LiD i ogłoszono deklarację programową o tytule „Polska Przyjazna i Nowoczesna”. 20 sierpnia 2007 poinformowano o przekształceniu się Rady Programowej w Koalicyjny Komitet Wyborczy, na czele którego stał były prezydent Aleksander Kwaśniewski.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej – organ władzy ustawodawczej, druga izba (tradycyjnie określana jako izba wyższa) polskiego parlamentu. Składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu (jeśli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skróceniu ulega także kadencja Senatu). W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydent RP zarządza wybory uzupełniające.Lewica – klub poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy. Utworzony został 22 kwietnia 2008, po rozpadzie koalicji wyborczej i klubu poselskiego Lewica i Demokraci. Logo to czerwony kwadrat, na dole którego znajdował się biały napis Lewica. Wzorzec stanowiły logotypy hiszpańskiej PSOE i niemieckiej SPD. Decyzją SLD z 24 września 2010 klub został przemianowany na Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Na konferencji prasowej po posiedzeniu rady krajowej SLD 29 marca 2008 przewodniczący tej partii Wojciech Olejniczak poinformował, że współpraca z Partią Demokratyczną została zakończona. Podkreślił jednak, że liczy na to, że mimo iż PD nie uczestniczy już w koalicji, to trzej posłowie tej partii pozostaną członkami klubu LiD, będzie nadal funkcjonował. 1 kwietnia posłowie PD odeszli jednak z klubu, a osiem dni później powołali Demokratyczne Koło Poselskie. 19 kwietnia o opuszczeniu koalicji zdecydowała SDPL, co ostatecznie uśmierciło koalicję Lewica i Demokraci. Trzy dni później posłowie SDPL (8 z 10, którzy pozostali w tej partii) odeszli z Klubu Poselskiego LiD i powołali koło SDPL – Nowa Lewica (później SDPL), a klub LiD został formalnie rozwiązany i przekształcony w KP Lewica (później SLD).

Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – polska konserwatywna partia polityczna, założona na kongresie 29 maja 2001, zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 (pierwszy komitet lokalny PiS powstał już 22 marca 2001). Powołana została przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, na fali popularności uzyskanej przez Lecha podczas sprawowania przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie AWS. Deklarowana ideologia partii stanowi połączenie konserwatyzmu i chrześcijańskiej demokracji. W latach 2005–2007 Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę, tworząc rząd Kazimierza Marcinkiewicza i rząd Jarosława Kaczyńskiego (od 2006 do 2007 w koalicji z Samoobroną RP i Ligą Polskich Rodzin, do 2006 i w schyłkowym okresie w 2007 rząd mniejszościowy). W latach 2005–2010 wysunięty przez PiS Lech Kaczyński (do 2006 członek partii) sprawował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo i Sprawiedliwość należy do grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w Parlamencie Europejskim oraz do działającej obok niej międzynarodowej organizacji Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.Ruch Społeczny Europa Plus – polskie stowarzyszenie o charakterze politycznym, a także centrolewicowa koalicja kilku ugrupowań politycznych, planujących m.in. wspólny start w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014. Założone w 2013.

SLD i UP kontynuowały współpracę (w ramach SLD-UP) do 2015, a SDPL i PD współpracowały nadal ze sobą do 2010 (m.in. w ramach Porozumienia dla Przyszłości). Pod koniec kadencji parlamentu w 2011 posłowie wybrani z list LiD tworzyli klub SLD (43, w tym po dwóch członków SDPL i UP) i koło SDPL (3), a także byli niezrzeszeni (m.in. dwaj posłowie SD, wcześniej działający w PD oraz nowy nabytek PD Andrzej Celiński, poprzednio działający w SDPL) bądź zasiadali w klubie PO.

Zbigniew Paweł Kruszewski (ur. 31 maja 1949 w Płocku) – polski polityk, inżynier mechanik, senator IV i V kadencji, poseł na Sejm VI kadencji.Socjaldemokracja Polska (SDPL) – polska centrolewicowa partia polityczna o programie socjaldemokratycznym. Założona 26 marca 2004 przez część działaczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej (na skutek rozłamu w tej partii) z ówczesnym marszałkiem Sejmu Markiem Borowskim na czele, kwestionujących działania ówczesnego jej kierownictwa. Zarejestrowana sądownie 19 kwietnia 2004. W Sejmie IV kadencji partia posiadała klub parlamentarny. Jeden z jej liderów Marek Balicki do 2005 zajmował stanowisko ministra zdrowia. W Sejmie VI kadencji SDPL reprezentowała grupa posłów, od 2008 do końca kadencji w 2011 zasiadająca w osobnym kole. W latach 2004–2009 ugrupowanie reprezentowane było przez 3 deputowanych w Parlamencie Europejskim.

Liderzy[ | edytuj kod]

Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewicy i Demokratów (podczas wyborów parlamentarnych w 2007)[ | edytuj kod]

 • Aleksander Kwaśniewski – przewodniczący
 • Jan Lityński (PD) – wiceprzewodniczący
 • Wojciech Olejniczak (SLD)
 • Marek Borowski (SDPL)
 • Waldemar Witkowski (UP)
 • Janusz Onyszkiewicz (PD)
 • Jerzy Szmajdziński (SLD)
 • Andrzej Jaeschke (SLD)
 • Andrzej Celiński (SDPL)
 • Jan Turski (UP)
 • Izabela Jaruga-Nowacka (związana z SLD)
 • Platforma Obywatelska (PO) – polska partia polityczna, założona (początkowo jako stowarzyszenie) 24 stycznia 2001 (jako partia pod nazwą "Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej" zarejestrowana 5 marca 2002). Jej głównymi założycielami byli Andrzej Olechowski, Maciej Płażyński z AWS i Donald Tusk z Unii Wolności. Skupia osoby o różnych poglądach, głównie chrześcijańsko-demokratycznych i konserwatywno-liberalnych, centroprawicowych i centrowych. Należy do Europejskiej Partii Ludowej. Od 2007 Platforma Obywatelska jest największą siłą polityczną w Sejmie oraz Senacie i wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym tworzy koalicję rządową, która jest zapleczem parlamentarnym rządu Donalda Tuska.SLD Lewica Razem – koalicyjny komitet wyborczy skupiony wokół Sojuszu Lewicy Demokratycznej, powołany na wybory samorządowe w 2014. Oprócz SLD formalnie komitet tworzą także Unia Pracy oraz Krajowa Partia Emerytów i Rencistów. Związanych z komitetem jest również szereg innych partii oraz organizacji pozapartyjnych.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Włodzimierz Cimoszewicz (ur. 13 września 1950 w Warszawie) – polski polityk, prawnik. Wiceprezes Rady Ministrów oraz minister sprawiedliwości i prokurator generalny (1993–1995), wicemarszałek Sejmu (1995–1996), prezes Rady Ministrów (1996–1997), minister spraw zagranicznych (2001–2005) oraz marszałek Sejmu (w 2005). W latach 1989–2005 poseł na Sejm X, I, II, III i IV kadencji, od 2007 senator VII i VIII kadencji.
  Stronnictwo Gospodarcze (SG) – polska partia polityczna założona 13 marca 2005 w miejsce rozwiązanej przez Romana Jagielińskiego Partii Ludowo-Demokratycznej.
  Jan Lityński (ur. 18 stycznia 1946 w Warszawie) – polski polityk, działacz opozycji w czasach PRL, poseł na Sejm X, I, II i III kadencji, doradca Prezydenta RP ds. kontaktów z partiami i środowiskami politycznymi.
  Partia Demokratyczna – demokraci.pl (Partia Demokratyczna, PD) – polska centrowa partia polityczna, powstała w 2005 z przekształcenia Unii Wolności.
  Wybory samorządowe w Polsce 2006 zostały przeprowadzone 12 listopada; II tura (ponowne głosowanie) w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbyła się 2 tygodnie później, 26 listopada.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Demokratyczna Partia Lewicy (DPL) – polska lewicowa partia polityczna założona 7 grudnia 2002, zarejestrowana 23 stycznia 2003, wyrejestrowana 16 września 2013.

  Reklama