Leukopoeza

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Hematopoeza w rozwoju ontogenetycznym człowieka

Leukopoeza – proces powstawania leukocytów, u których występują ziarnistości w cytoplazmie czyli granulocytów, w skład których wchodzą neutrofile (granulocyty obojętnochłonne), eozynofile (granulocyty kwasochłonne) oraz bazofile (granulocyty zasadochłonne).

Erytropoeza (również erytrocytopoeza) – proces namnażania i różnicowania erytrocytów (czerwonych krwinek krwi), z komórek macierzystych w szpiku kostnym kości płaskich i nasadach kości długich. Proces ten jest regulowany przez stężenie erytropoetyny we krwi.Metamielocyty – jeszcze nie w pełni dojrzałe komórki szeregu granulocytarnego, rozwijające się z mielocytów. U człowieka mają średnicę 10-14 μm , a stosunek objętości jądra komórkowego do cytoplazmy wynosi 1:1. Metamielocyty posiadają charakterystyczne dla poszczególnych rodzajów granulocytów ziarnistości pierwszo- i drugorzędowe, dlatego wśród metamielocytów można rozróżnić komórki będące prekursorami neutrofilów, bazofilów oraz eozynofilów .

Zachodzi on w narządach krwiotwórczych czyli w szpiku kostnym. Tam z niezróżnicowanej komórki łącznotkankowej powstaje mieloblast, który przekształca się kolejno w promielocyt, metamielocyt, a następnie w dany granulocyt.

Leukocyty te są w pewnych ilościach przechowywane w szpiku kostnym i pod wpływem danych czynników uwalniane do krwiobiegu. Procesy zapalne czy martwicze, spożycie pokarmu oraz noradrenalina powodują uwalnianie neutrofilów, a pasożyty czy alergie – eozynofilów.

Do prawidłowego przebiegu procesu leukopoezy potrzebne są witaminy z grupy B.

Mieloblasty są pierwszymi rozróżnialnymi morfologicznie stadiami rozwojowymi granulocytów. Komórki te są podobne do innych komórek występujących w szpiku kostnym. Mają one kształt kulisty i średnicę w zakresie 15-20 mikrometrów.Bazofile, granulocyty zasadochłonne – morfotyczne składniki krwi z grupy leukocytów (białych krwinek), których cytoplazma zawiera ziarnistości barwiące się barwnikami zasadowymi na kolor niebieski. Komórki te mają około 10 μm średnicy, kulisty kształt oraz wydłużone jądro z dwoma lub więcej przewężeniami (jądro segmentowane). Swoją fizjologią przypominają komórki tuczne (mastocyty). Stanowią do 1% wszystkich leukocytów oraz około 2% wszystkich granulocytów. Podwyższoną liczbę bazofili we krwi nazywa się bazofilią.

Omówienie poszczególnych linii rozwojowych układu białokrwinkowego[ | edytuj kod]

Ogólne uwagi[ | edytuj kod]

Wszystkie komórki typu CFU (ang. Colony Forming Unit - komórka formująca kolonie) są do siebie podobne morfologicznie. Dotyczy to także stadiów pośrednich w erytropoezie i trombopoezie.

Neutrofile, granulocyty obojętnochłonne – komórki układu odpornościowego należące do granulocytów. Pełnią zasadniczą rolę w odpowiedzi odpornościowej przeciwko bakteriom, ale nie pozostają obojętne również względem innych patogenów. Ich znaczenie wynika głównie z faktu szybkiego reagowania na obce organizmowi substancje. Jest ono możliwe dzięki obecności odpowiednich receptorów na powierzchni komórki z jednej strony, z drugiej zaś dzięki możliwości wytwarzania wolnych rodników oraz użycia całej gamy białek o właściwościach bakteriobójczych i bakteriostatycznych.Witaminy – grupa organicznych związków chemicznych o różnorodnej budowie, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu żywego. Mogą być pochodzenia naturalnego lub otrzymywane syntetycznie. Dla człowieka witaminy są egzogenne (ludzki organizm ich nie syntezuje), w związku z czym muszą być dostarczane z pokarmem (najczęściej w postaci prowitamin). Przeciwne działanie do witamin wykazują antywitaminy.

Powstawanie eozynofili, bazofili i neutrofili określa się zbiorczo mianem granulopoezy.

Eozynofilopoeza[ | edytuj kod]

Poszczególne stadia rozwojowe[ | edytuj kod]

 1. STEM-CELL (komórka macierzysta w szpiku)
 2. CFU-Eo (ang. CFU - Colony Forming Unit)
 3. Mieloblast kwasochłonny
 4. Promielocyt kwasochłonny
 5. Mielocyt kwasochłonny
 6. Metamielocyt kwasochłonny
 7. Eozynofil

Dodatkowe uwagi[ | edytuj kod]

Stadium nr 2 określa się jako komórka progenitorowa.

Komórka (łac. cellula) – najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie). Jest podstawową jednostką morfologiczno−czynnościową ustroju.Eozynofil, eozynocyt, granulocyt kwasochłonny, krwinka kwasochłonna, Eo – rodzaj krwinek białych, zawierające w cytoplazmie ziarnistości, które przy barwieniu eozyną barwią się na kolor ceglastoczerwony. Granulocyty kwasochłonne należą do komórek układu odpornościowego, które odgrywają zasadniczą rolę w zwalczaniu pasożytów oraz reakcjach alergicznych.

Stadia od 3 do 6 określa się jako komórki prekursorowe.

Pierwotnie eozynofil opuszcza szpik w postaci pałeczki (będąc jednak już komórką dojrzałą), potem dopiero przyjmuje postać kulistą.

Czynniki stymulujące[ | edytuj kod]

 • czynnik komórek pnia SCF
 • interleukina IL-3
 • czynnik wzrostowy granulocytów - CSF-G
 • interleukina IL-5
 • czynnik wzrostowy linii granulocytów i monocytów - CSF - GM
 • Bazofilopoeza[ | edytuj kod]

  Stadia pośrednie[ | edytuj kod]

  1. STEM-CELL (komórka macierzysta w szpiku)
  2. CFU-Ba (ang. CFU - Colony Forming Unit)
  3. Mieloblast zasadochłonny
  4. Promielocyt zasadochłonny
  5. Mielocyt zasadochłonny
  6. Metamielocyt zasadochłonny
  7. Basofil

  Uwagi dodatkowe[ | edytuj kod]

  Takie same jak przy eozynopoezie.

  Leukocyty, krwinki białe – elementy morfotyczne krwi. Są niemal bezbarwne i mniej liczne od erytrocytów, posiadają zdolność ruchu. Żyją od kilku dni (granulocyty) nawet do 20 lat (limfocyty B pamięci immunologicznej). Ich zadaniem jest ochrona organizmu przed patogenami takimi jak wirusy i bakterie. Wszystkie leukocyty wykazują ekspresję cząsteczki CD45 .Hemopoeza, hematopoeza, hemocytopoeza (ze starogreckiego αἷμα (haima) - krew, cytus - komórka, ποιεῖν (poesis) - wytwarzać) – proces wytwarzania i różnicowania się elementów morfotycznych krwi zachodzący w układzie krwiotwórczym poprzez proliferację oraz dojrzewanie komórek macierzystych hemopoezy.

  Czynniki stymulujące[ | edytuj kod]

 • czynnik komórek pnia SCF
 • interleukiny IL-3 IL-4 i IL-10
 • nerwowy czynnik wzrostowy NGF
 • Neutrofilopoeza[ | edytuj kod]

  Stadia pośrednie[ | edytuj kod]

  1. STEM-CELL
  2. CFU-GM
  3. CFU-G
  4. Mieloblast obojętnochłonny
  5. Promielocyt obojętnochłonny
  6. Mielocyt obojętnochłonny
  7. Metamielocyt obojętnochłonny
  8. Neutrofil

  Uwagi dodatkowe[ | edytuj kod]

  Linia rozwojowa neutrofili jest na początkowym etapie powiązana z linią rozwojową monocytów. Linie te rozdzielają się dopiero po stadium CFU-GM.

  Granulocyty (PMN lub PML – ang. polymorphonuclear leukocytes, polimorfojądrowe leukocyty) – rodzaj leukocytów, które w cytoplazmie zawierają liczne ziarnistości oraz posiadają podzielone na segmenty (segmentowane) jądro komórkowe.Szpik kostny (łac. medulla ossium) – miękka, silnie ukrwiona, mająca gąbczastą konsystencję tkanka znajdująca się wewnątrz jam szpikowych kości długich oraz w małych jamkach w obrębie istoty gąbczastej kości. Masa całego szpiku u osoby dorosłej wynosi około 2,5 kg.

  Reszta uwag podobna jak przy eozynofilach.

  Czynniki stymulujące[ | edytuj kod]

  Rozdzielenie linii rozwojowych monocytów i neutofili w stronę tych drugich jest stymulowane przez:

 • czynnik wzrostowy granulocytów CSF-G
 • czynnik wzrostowy granulocytów i monocytów CSF-GM
 • Monocytopoeza[ | edytuj kod]

  Stadia pośrednie[ | edytuj kod]

  1. STEM-CELL
  2. CFU-GM
  3. CFU-M
  4. Monoblast
  5. Promonocyt
  6. Monocyt
  7. Makrofag (ewentualne stadium występujące wyłącznie w tkankach)

  Uwagi dodatkowe[ | edytuj kod]

  Linia rozwojowa monocytów jest powiązana z linią rozwojową neutrofili. Obie linie rozdzielają się po stadium CSF-GM i jest to efekt ekspresji cząsteczki CD14, wyróżniającej przyszłą linię monocytów/makrofagów.

  Czynniki stymulujące[ | edytuj kod]

 • czynnik wzrostowy granulocytów i makrofagów - CSF-GM
 • czynnik wzrostowy makrofagów - CSF-M
 • interleukina - IL-6
 • Limfocytopoeza[ | edytuj kod]

  Stadia pośrednie[ | edytuj kod]

  1. STEM-CELL
  2. Macierzysta komórka limfopoezy CSF-L

  W tym miejscu rozdzielają się linie rozwojowe dla poszczególnych typów limfocytów (B, T i NK)

  Limfopoeza NK[ | edytuj kod]

  Limfocyty NK powstają bezpośrednio z CSF-L.

  Limfopoeza B[ | edytuj kod]

  1. CSF-L
  2. Limfoblast
  3. Duży limfocyt
  4. Limfocyt B
  5. Plazmocyt (stadium występujące wyłącznie w stanach zapalnych i jest istotnym elementem odpowiedzi humoralnej organizmu)

  Limfopoeza T[ | edytuj kod]

  1. CSF-L
  2. Limfoblast
  3. Duży limfocyt
  4. Limfocyt T

  Uwagi dodatkowe[ | edytuj kod]

  Dojrzewanie limfocytów T występuje w grasicy.

  Dojrzewanie limfocytów B występuje w szpiku kostnym oraz w układzie limfatycznym układu pokarmowego.

  Limfocyty NK nie podlegają dojrzewaniu w tkankach obwodowych.

  Czynniki różnicujące[ | edytuj kod]

  Są to białka błonowe, będące markerami dla poszczególnych typów limfocytów.

  Dla limfocytów T:

 • Th CD45, CD3, CD4
 • Tc CD45, CD3, CD8
 • Treg CD45, CD4, CD25
 • Dla limfocytów B:

 • CD10
 • CD19
 • CD20
 • CD34
 • Czasami występują jeszcze cząsteczki CD22, CD38 i CD40.

  Dla limfocytów NK:

 • CD16
 • CD56
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • hemopoeza
 • erytropoeza
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Mała Encyklopedia Medycyny. Wyd. piąte. T. II. Warszawa: PWN, 1989. ISBN 83-01-08835-4.
 • Cichocki T., Litwin J.A., Mirecka J., Histologia. Wyd. czwarte poprawione i uzupełnione. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009, ISBN 978-83-233-2752-3
 • Traczyk W.Z., Fizjologia człowieka w zarysie. Wyd. ósme, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005. ISBN 83-200-3161-3
 • Reklama