• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Leszek Kolankiewicz  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Medal Komisji Edukacji Narodowej (w skrócie: Medal KEN) – polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.

  Leszek Kolankiewicz (ur. 4 marca 1954 w Lipnie) – kulturoznawca, antropolog widowisk.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim (1977). Tam też doktoryzował się w 1987 na podstawie dysertacji Poszukiwania etnologiczne współczesnej awangardy teatralnej (promotor – Roman Taborski), a w 2001 habilitował w dyscyplinie literaturoznawstwa, przedstawiając pracę Dziady. Teatr święta zmarłych. W 2004 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

  Paweł Rodak (ur. 1967) – historyk literatury i kultury polskiej, kulturoznawca, dyrektor Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego (od 2012 roku), wcześniej kierownik Zakładu Historii Kultury IKP (2009–2013). Dr hab., prof. Uniwersytetu Warszawskiego.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  Profesor w Zakładzie Teatru i Widowisk Instytutu Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim (w latach 2005–2012 jego dyrektor), wykładowca na Wydziale Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie (1993–2012), Université Paris Sorbonne (2012–2016). Członek Komitetu Nauk o Kulturze PAN (w latach 2007–2011 jego przewodniczący) oraz Komitetu Nauk o Sztuce, Collegium Invisibile, wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Członek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów oraz Polskiego Komitetu do spraw UNESCO.

  Andrzej Mencwel (ur. 11 września 1940 w Tarnobrzegu) – polski historyk i krytyk literatury i kultury polskiej, antropolog kultury, eseista, publicysta.Lipno – miasto i gmina miejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie lipnowskim. Miasto jest siedzibą gminy wiejskiej Lipno.

  W latach 1973–1982 współpracował z Jerzym Grotowskim i Teatrem Laboratorium. Redaktor tekstów Jerzego Grotowskiego, m.in. Ćwiczenia, Głos, Sulla genesi di "Apocalypsis", Odpowiedź Stanisławskiemu, Wędrowanie za Teatrem Źródeł, Teatr Źródeł. Stały współpracownik "Dialogu". Mieszka w Warszawie.

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. Jerzy Grotowski (ur. 11 sierpnia 1933 w Rzeszowie, zm. 14 stycznia 1999 w Pontederze) – polski reżyser, teoretyk teatru, pedagog oraz twórca metody aktorskiej. Jeden z największych reformatorów teatru XX wieku. Honorowy obywatel Opola.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Teatr Laboratorium - zespół teatralny o światowej sławie, założony przez Jerzego Grotowskiego i Ludwika Flaszena, kierowany przez Grotowskiego. W latach 1959-1964 działał w Opolu (jako Teatr 13 Rzędów), od 1965 r. we Wrocławiu. Zespół został rozwiązany w 1984 r. Było to wynikiem decyzji jego członków, którzy uznali, że teatr przestał istnieć jako zwarta grupa twórcza, prace artystyczne były prowadzone prawie zawsze samodzielnie.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Polski Komitet ds. UNESCO – polska instytucja działająca w ramach funkcjonowania Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO). Został on założony w 1956 roku, a do jego głównych zadań jest zapewnienie dialogu pomiędzy instytucjami UNESCO a polskimi instytucjami rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, jak również wdrażanie na obszarze Polski międzynarodowych programów prowadzonych przez UNESCO. Siedziba komitetu mieści się na 7. piętrze Pałacu Kultury i Nauki.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego (IKP UW) – jedna z siedmiu jednostek dydaktycznych wchodzących w skład Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Instytut Kultury Polskiej jest jednym z najważniejszych ośrodków kulturoznawczych w Polsce. Studia I i II stopnia na kierunku "kulturoznawstwo - wiedza o kulturze" prowadzone w IKP otrzymały w 2017 roku najwyższą ocenę – wyróżniającą, przyznawaną przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
  Collegium Invisibile – organizacja naukowa założona w 1995 roku, skupiająca wyróżniających się polskich studentów oraz naukowców, którzy współpracują ze sobą na zasadzie mistrz–uczeń. Collegium nawiązuje swoją działalnością do XVIII-wiecznego Collegium Nobilium, dążąc do wykształcenia inteligenckich elit dzięki zastosowaniu metod pracy renomowanych angielskich uniwersytetów w Oksfordzie i Cambridge.
  Dialog – czasopismo literacko-artystyczne, którego tematyką jest dramaturgia współczesna (teatralna, radiowa i telewizyjna). Miesięcznik powstał w 1956 roku, wydawany jest w Warszawie. Od 1 kwietnia 2010 wydawcą jest Instytut Książki. W każdym numerze drukowany jest dramat lub scenariusz, najczęściej jeszcze przed premierą teatralną lub telewizyjną. Pismo drukuje też eseje i felietony dotyczące sztuki dramatycznej oraz umieszcza przekłady dramatów obcych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.