Leptoten

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Leptoten (z gr. leptos - delikatny, cieńki) - pierwszy etap profazy I mejozy, poprzedzający zygoten.

Chromatyna (chromatinum) – włóknista substancja występująca w jądrze komórkowym, zbudowana z DNA, histonów i niehistonowych białek. Stanowi główny składnik chromosomów. U bakterii również występuje chromatyna.Profaza jest to pierwsze stadium mitozy. Dochodzi w nim do kondensacji chromatyny, która po replikacji znajduje się formie w długich "nici", do postaci chromosomów, które mogą zostać w sposób uporządkowany rozdzielone do komórek potomnych.

Podczas leptotenu następuje:

Chromosom – forma organizacji materiału genetycznego wewnątrz komórki. Nazwa pochodzi z greki, gdzie χρῶμα (chroma, kolor) i σῶμα (soma, ciało). Chromosomy rozróżniano poprzez wybarwienie. Pierwszy raz terminu tego użył Heinrich Wilhelm Waldeyer w roku 1888.Nukleoplazma (kariolimfa, dawniej sok jądrowy) – płyn o dużej lepkości i naturze koloidu, w skład którego, oprócz wody i substancji drobnocząsteczkowych, wchodzą wielkocząsteczkowe związki organiczne (białka, kwasy nukleinowe itp.). Nukleoplazma wypełnia wnętrze jądra komórkowego i otacza jąderko, chromosomy oraz białka szkieletu jądrowego organizujące chromatynę i przytwierdzające ją do błony jądrowej. Enzymy występujące w kariolimfie biorą udział między innymi w replikacji, naprawie i transkrypcji DNA.
 • pojawienie się chromosomów w postaci cienkich, względnie gładkich i wyciągniętych nici, gdyż chromatydy siostrzane ściśle przylegają do siebie i nie oddzielają w miarę skracania się chromosomów w tej fazie. Czynnikiem utrzymującym chromatydy siostrzane blisko siebie mogą być nie zreplikowane fragmenty DNA, w których cząsteczki DNA z dwóch chromatyd rozgałęziają się z pojedynczej niezreplikowanej helisy (zyg-DNA). Z tego powodu leptoten nazywany jest stadium cienkich nici. Chromosomy w tym stadium nie mają obszarów silnie zespiralizowanych ani pętli bocznych (oprócz bardzo dużych chromosomów u amfiumów).
 • chromatyna w ramionach chromosomów jest upakowana w serie sferycznych mas, oddzielonych od siebie obszarami nie skondensowanymi, które nadają ramionom wygląd "sznurka koralików", które są zwane chromomerami.
 • telomery są przyłączone do otoczki jądrowej. Ramiona chromosomów wystają w postaci pętli od miejsc połączeń na otoczce jądrowej do nukleoplazmy.
 • pojawienie się zaczątków elementów bocznych kompleksu synaptemalnego, który tworzy się w zygotenie. Stanowi to początek kondensacji chromosomów.
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Barbara Gabara: Mejoza. W: praca zbiorowa pod redakcją J.Kawiaka, J.Mireckiej, M.Olszewskiej, J.Warchoła: Podstawy cytofizjologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. ISBN 83-01-11829-6.
 • Stanisława Rogalska, Jolanta Małuszyńska, Maria J. Olszewska: Podstawy cytogenetyki roślin. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 125. ISBN 83-01-14434-3.
 • Chromatyda – ramię chromosomu widocznego w metafazie. W wyniku replikacji każdy chromosom ma dwie chromatydy, które następnie w wyniku podziału jądra komórkowego rozchodzą się do przeciwległych biegunów komórki i stają się samodzielnymi chromosomami. Każda chromatyda zbudowana jest z pojedynczej nici DNA połączonej z białkami – chromatyny.Wydawnictwo Naukowe PWN SA – wydawnictwo z siedzibą w Warszawie, założone w 1951, w obecnej formie prawnej działające od 1997. Wydawnictwo Naukowe PWN SA stanowi jednostkę dominującą Grupy kapitałowej PWN, w skład której wchodzi kilkanaście przedsiębiorstw, głównie wydawnictw.
  Warto wiedzieć że... beta

  Kompleks synaptonemalny, Kompleks synaptemalny - wyspecjalizowana struktura białkowa o postaci trójwarstwowej wstęgi, złożonej z 2 elementów bocznych, ściśle związanych z chromosomami oraz elementu centralnego (białkowego rdzenia), połączonego za pomocą poprzecznych filamentów z elementami bocznymi.
  Mejoza, skrót: R! (R – od redukcji) – proces podziału redukcyjnego jądra komórkowego, z którego powstają 4 jądra o połowie chromosomów (po jednym z każdej pary) komórki macierzystej. Podziałowi mejotycznemu ulegają komórki generatywne zwierząt oraz niektóre komórki somatyczne roślin (komórki macierzyste zarodników). W przypadku królestwa protista wyróżnia się 2 rodzaje mejozy: mejozę pregamiczną (poprzedzającą powstanie gamet) oraz mejozę postgamiczną (następującą po powstaniu gamet). Podczas mejozy zachodzą dwa sprzężone ze sobą podziały:

  Reklama