Leonard Kabala

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Leonard Maciej Wiktor Kabala (ur. 24 lutego 1945 w Tarnawie Górnej, zm. 3 kwietnia 1988) – polski harcerz, polityk, działacz partyjny, radny.

Hufiec Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego – terytorialna wspólnota jednostek harcerskich Związku Harcerstwa Polskiego działających na terenie miasta Sanoka i powiatu sanockiego w ramach Chorągwi Podkarpackiej ZHP.Front Jedności Narodu – organizacja społeczno-polityczna utworzona w 1952 (do 1956 roku działał pod nazwą Frontu Narodowego).

Życiorys[ | edytuj kod]

Leonard Maciej Wiktor Kabala urodził się 24 lutego 1945 w Tarnawie Górnej. Był synem Stanisława i Marii z domu Walko. W 1963 ukończył Technikum Mechaniczne w Sanoku uzyskując tytuł technika mechanika o specjalności obróbka skrawaniem (w jego klasie był m.in. Zbigniew Osenkowski). Był harcerzem hufca sanockiego. Został działaczem PZPR. W latach 70. był kierownikiem Ośrodka Pracy Ideowo-Wychowawczej (OPIW) w Sanockiej Fabryce Autobusów „Autosan”. Przyczynił się do powstania pisma „Gazeta Sanocka – Autosan” w 1974. Działał we współpracy z organizacjami młodzieżowymi i harcerzami w Sanoku. Przed 1981 uzyskał tytuł Harcmistrza Polski Ludowej.

Zbigniew Józef Osenkowski (ur. 29 września 1943 w Zagórzu) – projektant pojazdów mechanicznych, grafik, publicysta, działacz kultury. Uprawia rysunek i grafikę, tworzy i kolekcjonuje ekslibrisy.Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) – partia komunistyczna założona w grudniu 1948, na skutek połączenia Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, po przeprowadzeniu czystek w ich szeregach. Określana również jako realno-socjalistyczna, sprawująca rządy w Polsce Ludowej, w latach 1948–1989.

10 lipca 1975 został sekretarzem organizacyjnym Komitetu Zakładowego PZPR w SFA „Autosan”. Odchodząc tej funkcji w lutym 1977 został wybrany I sekretarzem KZ PZPR w SZPG „Stomil” w Sanoku, ponownie wybrany 6 listopada 1977, pełnił to stanowisko na przełomie lat 70. i 80. Pełnił mandat radnego Miejskiej Rady Narodowej w Sanoku, wybierany w wyborach: 1973 (zasiadł w Komisji Wychowania, Oświaty i Kultury), w 1978 (zasiadł w Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, od 1981 członek Prezydium MRN), w 1984 (przewodniczący Komisji do spraw Samorządu Mieszkańców). Pełniąc funkcję przewodniczącego Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej w Sanoku, 28 stycznia 1975 został członkiem Egzekutywy Komitetu Miejskiego PZPR w Sanoku. 8 stycznia 1980 został wybrany członkiem Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej przy Komitecie Wojewódzkim PZPR w Krośnie. Był działaczem Frontu Jedności Narodu w Sanoku. Sprawował stanowisko kierownika Archiwum Państwowego w Rzeszowie, Oddział Terenowy w Sanoku.

Nowiny są gazetą regionalną ukazującą się codziennie, od poniedziałku do piątku, od ponad 50 lat na terenie województwa podkarpackiego oraz części wschodniej województwa świętokrzyskiego. To obecnie (połowa roku 2007) najchętniej czytany dziennik na Podkarpaciu. W każdym z wydań w Nowin można znaleźć kilka kolumn najnowszych informacji z regionu, jak również dotyczących podkarpackiego sportu, gospodarki i kultury. Nowiny bardzo często publikują specjalne dodatki o różnorodnej tematyce (śluby, żużel, piłka nożna, biznes). Nowiny są również na Podkarpaciu znane ze swojej pozawydawniczej działalności. Przez szereg lat redakcja była organizatorem konkursów Miss Nowin, Nasze Dobre Podkarpackie. Redaktorem naczelnym jest Stanisław Sowa, wydawcą zaś spółka R-press.Rada narodowa – terenowy organ władzy państwowej w PRL. Zgodnie z Konstytucją z 1952 roku były wybieralnymi na 3 lata organami w gminach, miastach, dzielnicach większych miast, powiatach i województwach. Rady narodowe poszczególnych szczebli wybierały swoje prezydia i były zależne od rad wyższego szczebla.
Grobowiec rodziny Robak w Sanoku – miejsce pochówku Leonarda Kabali

Zmarł 3 kwietnia 1988 w Sanoku pod koniec sprawowania mandatu radnego MRN kadencji (1984-1988) w wieku 43 lat wskutek choroby. Został pochowany w grobowcu rodziny Robak na Cmentarzu Centralnym w Sanoku 5 kwietnia 1988. Był żonaty z Heleną Teresą z domu Lisowską. Miał syna.

Cmentarz Centralny w Sanoku – cmentarz komunalny w Sanoku, składający się z kilku części. Jako pierwszy został założony cmentarz tzw. "Matejki Stary". W późniejszym czasie ustanowiono cmentarz przy ulicy Rymanowskiej, który następnie ulegał poszerzeniu (w tym o dwie kwatery żołnierskie).Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej - federacja polskich organizacji młodzieżowych działająca w latach 1973-1981 pod silną kontrolą Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.


Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

Sanok Rubber Company S.A. (wcześniej: Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil Sanok” S.A.) – zakłady przemysłu gumowego w Sanoku.
Krzyż Zasługi – polskie cywilne odznaczenie państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku i nadawane do chwili obecnej.
Stanisław Leon Dydek (ur. 8 kwietnia 1926 w Starej Wsi, zm. 17 listopada 2002 tamże) – polski inżynier mechanik, wykładowca akademicki, nauczyciel, działacz społeczny, pisarz, publicysta.
Zespół Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku (wcześniej pod nazwą Zespół Szkół Mechanicznych) – zespół szkół ponadgimnazjalnych w Sanoku.
24 lutego jest 55. dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostało 310 (w latach przestępnych 311) dni. W latach przestępnych dzień ten jest powtarzany.
Alicja Maria Wolwowicz (ur. 1 maja 1928 w Borysławiu) – polska polonistka, nauczycielka, podharcmistrzyni, działaczka społeczna.
Harcmistrz Polski Ludowej (hm. PL) - najwyższy, honorowy stopień instruktorski w Związku Harcerstwa Polskiego, w okresie Polski Ludowej. Nadawany był w latach 1965-1989.

Reklama