• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Leki przeciwwirusowe

  Przeczytaj także...
  Adhezja (łac. adhaesio – przyleganie) – łączenie się ze sobą powierzchniowych warstw ciał fizycznych lub faz (stałych lub ciekłych).Lek – każda substancja, niezależnie od pochodzenia (naturalnego lub syntetycznego), nadająca się do bezpośredniego wprowadzana do organizmu w odpowiedniej postaci farmaceutycznej w celu osiągnięcia pożądanego efektu terapeutycznego, lub w celu zapobiegania chorobie, często podawana w ściśle określonej dawce. Lekiem jest substancja modyfikująca procesy fizjologiczne w taki sposób, że hamuje przyczyny lub objawy choroby, lub zapobiega jej rozwojowi. Określenie lek stosuje się też w stosunku do substancji stosowanych w celach diagnostycznych (np. metoklopramid w diagnostyce hiperprolaktynemii) oraz środków modyfikujących nie zmienione chorobowo funkcje organizmu (np. środki antykoncepcyjne).
  Parytaprewir (łac. paritaprevirum) – wielofunkcyjny makrocykliczny organiczny związek chemiczny stosowany jako inhibitor proteazy serynowej w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby wywołanego przez wirusa HCV.

  Leki przeciwwirusowe – grupa leków stosowanych w chorobach wywoływanych przez wirusy. Są to substancje mające zdolność przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się infekcji wirusowej. Leki przeciwwirusowe mogą wpływać na następujące procesy:

 • adhezję wirusów do komórek gospodarza;
 • wnikanie wirusa do komórki gospodarza;
 • włączanie się wirusowego materiału genetycznego do DNA gospodarza;
 • transkrypcję wirusowego genomu i syntezę wirusowych białek;
 • uwalnianie się wirusów z komórki gospodarza.
 • Przykładowe leki przeciwwirusowe[ | edytuj kod]

  Według Piotr Gajewski (red.), Interna Szczeklika: mały podręcznik 2017/18, 2017, s. 1264, ISBN 978-83-7430-519-8.

  Inhibitory białka NS5A – grupa wielofunkcyjnych organicznych związków chemicznych, blokujących białko NS5A, które jest niezbędne w procesie replikacji wirusa zapalenia wątroby typu C. Są stosowane w leczeniu wirusowego zapalenie wątroby wywołanego przez wirusa HCV. Lamiwudyna, 3TC (łac. lamivudinum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny z grupy analogów nukleozydów. Jej struktura jest zbliżona do L-2′-deoksycyozyny (enancjomeru naturalnej D-2′-deoksycyozyny), jednak brak jej grupy 3′-hydroksylowej, a w pozycji 3′ zamiast atomu węgla znajduje się atom siarki. Jest stosowana jako prolek w leczeniu zakażeń ludzkim wirusem niedoboru odporności.

  Nukleozydowe i nukleotydowe inhibitory polimeraz kw. nukleinowych[ | edytuj kod]

 • acyklowir
 • adefowir
 • cydofowir
 • entekawir
 • lamiwudyna
 • sofosbuwir
 • zydowudyna
 • rybawiryna
 • telbiwudyna
 • gancyklowir
 • tenofowir
 • Inhibitory neuraminidazy[ | edytuj kod]

 • oseltamiwir
 • zanamiwir
 • Inhibitory M2[ | edytuj kod]

 • amantadyna
 • rymantadyna
 • Inhibitory proteazy HCV[ | edytuj kod]

 • boceprewir
 • telaprewir
 • symeprewir
 • parytaprewir
 • grazoprewir
 • asunaprewir
 • | edytuj kod]

 • daklataswir
 • ledipaswir
 • ombitaswir
 • welpataswir
 • elbaswir
 • Nienukleozydowe inhibitory polimeraz kw. nukleinowych[ | edytuj kod]

 • dazabuwir
 • Inne[ | edytuj kod]

 • rybawiryna
 • interferon
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Lista leków przeciwwirusowych
 • Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  Symeprewir (łac. simeprevirum) – wielofunkcyjny związek makrocykliczny organiczny związek chemiczny stosowany jako inhibitor proteazy serynowej w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C w skojarzeniu z innymi lekami przeciwwirusowymi. Acyklowir – organiczny związek chemiczny, lek przeciwwirusowy blokujący jeden z enzymów wirusa, hamując dalszą replikację i skracając przebieg choroby. Część osób jest opornych na powyższe leczenie, a wiele innych skarży się na częste bolesne nawroty objawów infekcji.
  Warto wiedzieć że... beta

  Welpataswir (łac. velpatasvirum) – wielofunkcyjny makrocykliczny organiczny związek chemiczny stosowany jako inhibitor proteazy serynowej NS5A w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby wywołanego przez wirusa HCV, w połączeniu z sofosbuwirem oraz woksylaprewirem.
  Amantadyna – lek antywirusowy, stosowany w leczeniu i profilaktyce grypy typu A u dorosłych (zwłaszcza A2; nie działa na wirus grypy typu B). Działa przez hamowanie uwalniania materiału genetycznego wirusa z nukleokapsydu do komórki i dalsze etapy jego replikacji. Obecnie obserwuje się szybkie wytwarzanie oporności wirusów na ten lek.
  Ombitaswir (łac. ombitasvirum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, inhibitor NS5A, stosowany w leczeniu wirusowego zapalenie wątroby wywołanego przez wirusa HCV.
  Dazabuwir, dasabuwir (łac. dasabuvirum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, analog nukleozydu, prolek stosowany w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C w skojarzeniu z innymi lekami przeciwwirusowymi.
  Interferon (IFN) – ogólna nazwa białka wytwarzanego i uwalnianego przez komórki ciała, jako odpowiedź na obecność patogenów (np. wirusy, bakterie, pasożyty jak również komórki nowotworowe) wewnątrz organizmu. Interferony zapewniają komunikacje pomiędzy komórkami ciała, w celu zwalczenia patogenów, poprzez uruchomienie mechanizmów obronnych systemu immunologicznego.
  Tenofowir (tenofovir) – organiczny związek chemiczny z grupy fosfonianowych analogów nukleotydów. Lek antywirusowy należący do klasy leków antyretrowirusowych. Jest nukleotydowym inhibitorem odwrotnej transkryptazy wirusa HIV. Stosowany w terapii AIDS i przewlekłej żółtaczce typu B.
  Daklataswir – lek przeciwirusowy skierowany przeciwko wirusowi C zapalenia wątroby, lek hamuje produkcję białka HCV NS5A, jest pierwszym lekiem w swojej klasie, obecnie jest w III fazie badań klinicznych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.763 sek.