Legendarium Tolkiena

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Legendarium Tolkienafikcyjne uniwersum stworzone przez J.R.R. Tolkiena, przedstawione w dziełach o Śródziemiu (Ardzie), m.in. we Władcy Pierścieni, Hobbicie i Silmarillionie, w którym Tolkien wykorzystał swoją wiedzę o wierzeniach Anglosasów. W rozumieniu tolkienistycznym nazwa legendarium Tolkiena (mitologia Tolkiena) może oznaczać także część uniwersum Tolkiena poświęconą wierzeniom i legendom elfów, czyli w myśl świata przedstawionego: historycznym wydarzeniom, które przeszły do świata legend z perspektywy bohaterów Władcy Pierścieni.

Ingerophrynus gollum – gatunek żaby z rodziny ropuchowatych, z rodzaju Ingerophrynus. Jest endemitem, występuje wyłącznie w Parku Narodowym Endau-Rompin w Johor w Malezji. Jego nazwa pochodzi od Golluma, fikcyjnej postaci ze stworzonej przez J. R. R. Tolkiena mitologii Śródziemia.Hobbit (ang. The Hobbit) – trylogia filmowa produkcji amerykańsko-nowozelandzkiej, łącząca gatunek fantasy z filmem przygodowym. Jest to ekranizacja powieści Hobbit, czyli tam i z powrotem autorstwa J.R.R. Tolkiena, wprowadzana do kin jako prequel trylogii filmowej Władca Pierścieni. Producentem, współscenarzystą i reżyserem całego projektu jest Peter Jackson.

Podmiotem autorskich praw majątkowych do twórczości J.R.R. Tolkiena jest Tolkien Estate.

Pojęcie „legendarium Tolkiena”[ | edytuj kod]

Geneza[ | edytuj kod]

Pojęcie legendarium odnosi się do literackiego zbioru legend. Tym średniowiecznołacińskim rzeczownikiem pierwotnie posługiwano się głównie w celu nazwania żywotów świętych. Z owego okresu przetrwało czternastowieczne legendarium andegaweńskie.

Literaturoznawstwo (także: nauka o literaturze, wiedza o literaturze) – dyscyplina humanistyczna, której przedmiotem zainteresowania jest literatura, a przede wszystkim analiza poszczególnych utworów literackich oraz rekonstruowanie historycznoliterackich procesów. W obrębie literaturoznawstwa formułuje się także ogólne teorie oraz metodologie badań literackich.Homo floresiensis (człowiek z Flores) – wymarły gatunek hominida, wyróżniający się drobną budową ciała i niewielkim mózgiem, odkryty w 2003 w Liang Bua – wapiennej jaskini na indonezyjskiej wyspie Flores. Jego przedstawiciele żyli jeszcze co najmniej 12 000 lat temu, zatem Homo floresiensis przez jakiś czas mógł żyć obok Homo sapiens, będąc drugim gatunkiem ludzkim zamieszkującym Ziemię. W jaskini wapiennej Liang Bua na indonezyjskiej wyspie Flores znaleziono prawie kompletny szkielet samicy gatunku Homo floresiensis datowany na 18 000 lat. W pobliżu odkryto też szczątki ośmiu innych przedstawicieli tego gatunku oraz kamienne narzędzia datowane na okres od 94 000 do 13 000 lat temu.

W czasach nowożytnych legendarium przeszło w angielski przymiotnik legendary. Wyraz legendarium występuje w kilku językach europejskich; J.R.R. Tolkien nazywał nim swoje teksty o Śródziemiu.

Pojęcie w tekstach Tolkiena[ | edytuj kod]

Tolkien użył pojęcia legendarium w czterech listach, które napisał w latach 1951–1955, kiedy zamierzał opublikować niedokończony Silmarillion wraz z uzupełnionym wydaniem Władcy Pierścieni:

 • This legendarium ends with a vision of the end of the world, its breaking and remaking, and the recovery of the Silmarilli and the 'light before the Sun'… („Legendarium to kończy się wizją końca świata, jego zniszczenia i odtworzenia, oraz odzyskania Silmarilów i «światła sprzed Słońca»…”),
 • my «legendarium», especially the 'Downfall of Númenor' which lies immediately behind 'The Lord of the Rings', is based on my view: that Men are essentially mortal and must not try to become 'immortal' in the flesh („moje legendarium – szczególnie Upadek Númenoru – które jest fundamentem Władcy Pierścieni, opiera się na moim poglądzie, że ludzie są zasadniczo śmiertelni i nie wolno im próbować stać się «nieśmiertelnymi» ciałem”),
 • Actually in the imagination of this story we are now living on a physically round Earth. But the whole 'legendarium' contains a transition from a flat world (…) to a globe („Jeśli chodzi o wyobrażenia tej opowieści, żyjemy teraz na fizycznie okrągłej Ziemi. Całe jednak «legendarium» zawiera przejście koncepcji od płaskiego świata (…) do globu”),
 • But the beginning of the legendarium, of which the Trilogy is part (the conclusion), was an attempt to reorganise some of the Kalevala („Lecz początek legendarium, którego ta Trylogia jest częścią (zakończeniem), był próbą przerobienia fragmentów Kalevali”).
 • Dalsze wykorzystanie pojęcia[ | edytuj kod]

  „Legendarium Tolkiena” zdefiniował John D. Rateliff w analitycznym tekście The History of the Hobbit jako korpus dzieł Tolkiena obejmujący: Księgę zaginionych opowieści, The Sketch of the Mythology i ówczesne wiersze aliteracyjne, Quenta Noldorinwa i pierwsze Kroniki z 1930, Quenta Silmarillion i późniejsze Kroniki z 1937, późniejszą Quenta oraz ostateczne Kroniki.

  Śródziemie (ang. Middle-earth) – fikcyjna pradawna kraina, w której toczy się akcja większości opowieści J.R.R. Tolkiena. Określenie to używane jest zarówno na określenie całego świata (Ardy) opisanego w Hobbicie, Władcy Pierścieni i Silmarillionie, jak i w węższym sensie, jako nazwa głównego kontynentu Ardy (zwanego również Endorem).Aiglos – rocznik tolkienowski, wydawany od 2004 roku przez Śląski Klub Fantastyki, początkowo jako półrocznik. Idea czasopisma powstała podczas Polconu 2003 w Elblągu. Od wydania pierwszego numeru w styczniu 2004 roku pismo wychodzi w sposób nieprzerwany. Dwukrotnie (2005, 2012) ukazały się także specjalne edycje anglojęzyczne. Numer 16 (czerwiec 2011) był ostatnim numerem funkcjonowania czasopisma jako półrocznik, od tego momentu czasopismo przeszło na roczny cykl wydawniczy. Redaktorem naczelnym jest od początku Anna Adamczyk-Śliwińska "Nifrodel".

  Wszystkie te prace obejmują różne fazy kształtowania się pism Tolkiena poświęconych elfom, pośmiertnie zredagowanych i opublikowanych w Silmarillionie, a także w formach pierwotnych w serii Historia Śródziemia.

  Choć inni badacze Tolkiena nie uznali zdefiniowania tego pojęcia za potrzebne, jest ono używane w następujących kontekstach:

 • Christopher Tolkien we wstępie do Historii Śródziemia pisze o „pierwotnym legendarium” w odniesieniu do głównych fragmentów i motywów Silmarillionu, zawsze uwzględnianych przy przeredagowywaniu tekstów,
 • w Tolkien’s Legendarium, zbiorze esejów krytycznych poświęconych Historii Śródziemia, redakcji Verlyn Flieger i Carla F. Hostettera,
 • w J.R.R. Tolkien Encyclopedia znalazła się następująca definicja Historii Śródziemia: 'The History of Middle-earth' is a longitudinal study of the development and elaboration of Tolkien’s legendarium through his transcribed manuscripts, with textual commentary by the editor, Christopher Tolkien („Historia Śródziemia jest studium rozwoju i opracowywania legendarium Tolkiena w formie przepisanych rękopisów, opatrzonych komentarzami redaktora, Christophera Tolkiena”).
 • Verlyn Flieger napisała: the greatest is the creation of the Silmarils, the Gems of light that give their names to the whole legendarium („najwspanialsze jest stworzenie Silmarilów, Klejnotów światła, które dają nazwę całemu legendarium”) – utożsamiając pojęcie legendarium z Silmarillionem, którego nazwa jest wykorzystywana w odniesieniu do zbioru pism opublikowanych jako Silmarillion, a niekiedy także w odniesieniu do większego zbioru nieopracowanych szkiców wykorzystanych przy publikowaniu wspomnianych pism,
 • Dickerson i Evans „dla wygody” używają pojęcia „legendarium” do nazwania ogółu pism Tolkiena o Śródziemiu.
 • Thomas Alan Shippey (ur. 9 września 1943) – brytyjski literaturoznawca i krytyk literacki zajmujący się literaturą średniowiecza, współczesną fantastyką, a w szczególności twórczością J.R.R. Tolkiena. Obecnie wykłada na Saint Louis University.Władca Pierścieni (oryg. The Lord of the Rings) – powieść fantasy J. R. R. Tolkiena, której akcja rozgrywa się w mitycznym świecie Śródziemia.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Nik Pierumow (Nikołaj Daniłowicz Pierumow) (ur. 21 listopada 1963 r. w Leningradzie) - rosyjski pisarz fantasy i science-fiction. Szeroką popularność zdobył po opublikowaniu w roku 1993 epopei Pierścień mroku (Кольцо Тьмы), której akcja rozgrywa się w Śródziemiu J. R. R. Tolkiena.
  Kalevala (dosł. „Kraina Kalevy”, ważnego mitycznego bohatera Finów, Estończyków, Karelów i innych ludów bałtyckofińskich) – poemat epicki składający się z pieśni ludowych (tzw. run) i legend z terenów Finlandii, Estonii, Karelii i innych terenów, zebranych i opracowanych w XIX wieku przez Eliasa Lönnrota. Kalevala nazywana jest fińskim eposem narodowym. Kalevala to odpowiednik estońskiego eposu Kalevipoeg („Syn Kalevy”), napisanego przez estońskiego autora Friedricha Reinholda Kreutzwalda. Kalevala przyczyniła się do budzenia świadomości narodowej, wyzwolenia Finlandii spod panowania Rosji i wywarła duży wpływ na współczesną kulturę i sztukę fińską. 28 lutego w Finlandii obchodzi się Dzień Kalevali.
  Silmarile (qya. Silmarilli, lp. Simarillë) – fikcyjne przedmioty ze stworzonej przez J. R. R. Tolkiena mitologii Śródziemia.
  Władca Pierścieni (ang. The Lord of the Rings) – trzyczęściowe dzieło filmowe nakręcone w oparciu o powieść J. R. R. Tolkiena pod tym samym tytułem. Reżyserem filmu jest Peter Jackson, który wraz ze swoją żoną Frances Walsh i Philippą Boyens napisał także scenariusz.
  Filmweb (filmweb.pl) – największy polski serwis internetowy poświęcony filmom i ludziom kina. Druga co do wielkości baza filmowa na świecie po IMDb.com (na dzień 18 października 2012 roku) zawiera informacje o 517 560 filmach, 38 727 serialach, 10 491 grach i 1 636 554 ludziach filmu). Zawiera filmy ze 187 krajów, 9 byłych, 2 kraje, które zmieniły swoją nazwę na inną i 14 części należących do innych krajów (4 nieuznawane państwa, 5 autonomii, 1 byłą autonomię i 4 terytoria zależne).
  Fomalhaut (α Piscis Austrini) – najjaśniejsza gwiazda w konstelacji Ryby Południowej i jednocześnie jedna z najjaśniejszych gwiazd półkuli południowej. Jest osiemnastą co do jasności gwiazdą na niebie. Nazwa gwiazdy, w języku arabskim فم الحوت (fum al-ħūt), oznacza paszczę wieloryba.
  Sauroniops (gr. „oko Saurona”) – rodzaj teropoda z rodziny karcharodontozaurów żyjącego w późnej kredzie (cenoman) na terenach dzisiejszej Afryki. Gatunkiem typowym jest S. pachytholus (epitet gatunkowy oznacza w języku greckim „grubą kopułę”), którego holotypem jest prawie kompletna lewa kość czołowa oznaczona MPM2594, odkryta w osadach formacji Ifezouane na terenie prowincji Ar–Raszidija w Maroku.

  Reklama