Las Czeski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Las Czeski (czes. Český les, Českoleská oblast, niem. Oberpfälzer Wald lub Böhmische Wald na stronę czeską) – makroregion o charakterze wyżynno-górskim na granicy Czech i Bawarii. Dla części niemieckiej używany jest wariantowy egzonim Las Górnopalatynacki. W Czechach odróżnia się makroregion Las Czeski (cz. Českoleská oblast) oraz stanowiący jego najwyższą część mezoregion Las Czeski (cz. Český Les).

Jodła (Abies Miller 1756) – rodzaj zimozielonych drzew z rodziny sosnowatych obejmujący blisko 50 gatunków, które występują na półkuli północnej.Żelazna kurtyna – określenie porządku pojałtańskiego, które spopularyzował Winston Churchill 5 marca 1946 roku, podczas historycznego przemówienia w amerykańskim mieście Fulton w stanie Missouri. Wygłosił on tam zdanie o "żelaznej kurtynie" (ang. iron curtain), przebiegającej od Szczecina po Triest.

Geografia[ | edytuj kod]

Las Czeski jest długim na 100 km pasmem górskim znajdującym się na zachodnim skraju Masywu Czeskiego między miejscowościami Furth im Wald na południu a Waldsassen na północy. Jedynie dwa szczyty przekraczają 1000 m: Čerchov (niem. Schwarzkopf, 1042 m) i Skalka (1005 m). Głównymi skałami budującymi region są gnejsy porozdzielane granitowymi intruzjami.

Jeleń – zwyczajowa nazwa kilku rodzajów zwierząt z rodziny jeleniowatych. Mianem tym określa się gatunki należące do rodzajów: Cervus, Blastocerus, Ozotoceros, Odocoileus i inne. W Polsce mianem tym określa się jelenia szlachetnego.Wyżyna Berounki (czes. Poberounská subprovincie lub Poberounská soustava) - podprowincja w obrębie Masywu Czeskiego, leżąca w jego środkowo-zachodniej część.

Od Smreczan oddziela go Bruzda Naaby-Odravy (niem. Naab-Wondreb-Senke) i Kotlina Chebska (cz. Chebská Pánev, niem. Egerbecken). Od wschodu graniczy z Wyżyną Karlowarską i Wyżyną Berounki. Od Południa od Szumawy jest oddzielona Wyżyną Všerubską (cz. Všerubská vrchovina, niem. Cham-Furth-Senke). Od zachodu sąsiaduje ze Wzgórzami Górnopalatynacko-Górnomeńskimi stanowiącymi wschodni skraj Basenu Szwabsko-Frankońskiego.

Stříbro (niem. Mies) – miasto w Czechach, w kraju pilzneńskim. Według danych z 31 grudnia 2003 powierzchnia miasta wynosiła 4781 ha, a liczba jego mieszkańców 7689 osób.Termin zjednoczenie Niemiec (niem. Deutsche Wiedervereinigung) – oznacza przyłączenie Niemieckiej Republiki Demokratycznej oraz Berlina Zachodniego do Republiki Federalnej Niemiec. Zjednoczenie Niemiec stało się faktem 3 października 1990 roku na mocy porozumienia zawartego 12 września podczas moskiewskiej konferencji dwa plus cztery. Układ ten podpisały obok NRD i RFN cztery dawne mocarstwa okupacyjne: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i Związek Radziecki.

Na makroregion Czeski Las/Las Górnopalatynacki składają się następujące mezoregiony:

 • Czeski Las właściwy (cz. Český les) stanowiący graniczne pasmo górskie. Po stronie bawarskiej określany jako Tylni Las Górnopalatynacki (niem. Hinterer Oberpfälzer Wald). Na całej swojej długości osiąga wysokości bezwzględne 600-1042 m n.p.m. Jest silnie zalesiony i słabo zaludniony.
 • Pogórze Czeskoleskie (cz. Podčeskoleská pahorkatina) ograniczające region od wschodu. Jest to pagórkowaty teren rolniczo-leśny o wysokościach 400-679 m n.p.m.
 • Przedni Las Górnopalatynacki (niem. Vorderer Oberpfälzer Wald) ograniczający region od zachodu. Wysokości bezwzględne wahają się między 400 a 708 m n.p.m., a Góry Naabskie (Naabgebirge) znajdują się na zachód od rzeki Naab będąc oddzielonymi przez jej przełomową dolinę od reszty gór. Jest to teren rolniczo-leśny o stosunkowo większym zagęszczeniu ludności/
 • Wyżyna Všerubska rozdziela Las Czeski od Szumawy. Osiąga wysokości 400-751 m n.p.m., tu też znajduje się największa miejscowość całego regionu, Cham.
 • Obszar jest znany z zamków, dolin, formacji skalnych, kapliczek. Charakterystyczna sieć osadnicza, która przetrwała szczególnie w Przednim Lesie Górnopalatynackim, składa się z rolniczych wysp otoczonych lasem, powstałych w wyniku krudowania.

  Naab (czes. Nába) – lewobrzeżny dopływ Dunaju. Naab powstaje z połączenia strumieni Waldnaab i Haidenaab w miejscowości Luhe-Wildenau, na południe od Weiden in der Oberpfalz. Naab początkowo płynie w kierunku zachodnim, a następnie południowym.Habsburgowie – dynastia niemiecka (von Habsburg). Założycielem dynastii był Guntram Bogaty (X wiek). Nazwa rodziny wywodzi się od pierwszej posiadłości rodu, zamku Habsburg (od staro-wysoko-niemieckiego hab lub haw – przejście, przeprawa przez rzekę; legendarna etymologia od niem. Habichtsburg – Jastrzębi Zamek) położonego w kantonie Aargau w Szwajcarii. Przedstawiciele dynastii panowali m.in. w krajach niemieckich i włoskich, Świętym Cesarstwie Rzymskim, Czechach, Hiszpanii, Portugalii, Burgundii, na Węgrzech (a co za tym idzie także w Chorwacji) i w Siedmiogrodzie, w Niderlandach, na Śląsku oraz hiszpańskich i portugalskich koloniach w Azji i obu Amerykach. Dynastia w linii męskiej wygasła w 1740. Ostatnia z rodu Maria Teresa Habsburg wraz z mężem cesarzem Franciszkiem I Lotaryńskim założyła nową dynastię Habsbursko-Lotaryńską.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Masyw Czeski (czes. Český masiv, Česká vysočina, niem. Böhmische Masse) – prowincja fizycznogeograficzna i jednocześnie jednostka geologiczna w Europie Środkowej.
  Smreczany, Góry Fichtel, Smreczane Góry (niem. Fichtelgebirge, czes. Smrčiny) – pasmo górskie w północno-wschodniej Bawarii. Rozciąga się między miastami Hof i Weiden in der Oberpfalz. Najwyższym szczytem jest Schneeberg (1053 m n.p.m.).
  Chodowie, cz. Chodové - dawniej wolny lud strzegący granicy Czech z Bawarią. Chodowie wychodowali rasę psów chodsky pes. Pod koniec XVII wieku zbuntowali się pod przywództwem Jana Koziny. Zamieszkiwali 11 wsi koło Domažlic - Ziemię Chodską (cz. Chodsko): Klenčí pod Čerchovem, Chodov, Postřekov, Draženov, Stráž, Újezd, Tlumačov, Starý Klíčov, Mrákov, Chodská Lhota, Pocinovice.
  III Rzesza Niemiecka (niem. Das Dritte Reich) – nieoficjalna nazwa państwa niemieckiego pod rządami NSDAP w latach 1933–1945. Oficjalnie państwo nosiło nazwę Rzesza Niemiecka (Deutsches Reich), od 1938 (po Anschlussie Austrii) używano także nazwy Rzesza Wielkoniemiecka (Großdeutsches Reich).
  Czeskie odrodzenie narodowe – okres odrodzenia literatury i języka czeskiego na ziemiach austriackich zamieszkałych przez Czechów, datowany umownie na lata 1774–1859. Czeskie odrodzenie narodowe charakteryzowało się sprzeciwem wobec germanizacji przy jednoczesnym inspirowaniu się kulturą niemieckojęzyczną. Do rewolucji marcowej (1848) miało ono wyłącznie charakter kulturalno-oświatowy; nadejście Wiosny Ludów skutkowało rozbudzeniem świadomości narodowej, co doprowadziło do wprowadzenia czeskich posłów pod przewodnictwem Františka Palackiego do Sejmu Ustawodawczego.
  Buczyna (Fagion sylvaticae) – syntakson w randze związku należący do klasy europejskich mezo- i eutroficznych lasów liściastych – (Querco-Fagetea). Leśne zbiorowisko roślinne, zazwyczaj z dominacją buka w drzewostanie. Dno tych lasów jest silnie zacienione, występują w nim rośliny cieniolubne i takie, które kwitną przed listnieniem drzew (geofity). W podszycie i podroście zwykle niemal wyłącznie młode buki. Często runa niemal brak – jest tylko gruba warstwa ściółki (tzw. buczyny nagie).
  Wyżyna Karlowarska (czes. Karlovarská vrchovina) – makroregion w północno-zachodnich Czechach, część podprowincji Kraina Rudaw (czes. Krušnohorská subprovincie).

  Reklama