• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lapidarium Polickie

  Przeczytaj także...
  Stare Miasto - historyczna dzielnica miasta Police na Pomorzu Zachodnim. Główną częścią Starego Miasta jest Rynek z Placem Chrobrego. Średniowieczny układ ulic został częściowo zakłócony przez niepełną odbudowę po zniszczeniach w czasie II wojny światowej i nowe powojenne elementy zabudowy niebędące wiernymi kopiami stanu sprzed wojny.Lapidarium (łac. lapidarius – kamienny) – miejsce przechowywania i prezentowania zgromadzonych okazów kamieni naturalnych i kamiennych fragmentów elementów architektonicznych oraz rzeźb, nagrobków, pomników, pochodzących z zabytkowych budowli.
  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.
  Polickie lapidarium
  Lapidarium wiosną

  Lapidarium Polickielapidarium zawiera ponad 125 elementów sztuki sepulkralnej, zebranych z blisko 20 cmentarzy z terenu gminy. Są to stelle, pnie stylizowane, głazy, krzyże żeliwne, większość z inskrypcjami. Jego otwarcie nastąpiło 30 września 1998 roku z udziałem władz samorządowych gminy oraz strony niemieckiej.

  Lapidarium UAM w Poznaniu – lapidarium należące do Wydziału Geografii i Geologii UAM w Poznaniu, przy ul. Dzięgielowej (Osiedle Różany Potok). Lapidarium i budynki uniwersyteckie stanowią część Kampusu Morasko. Wstęp bezpłatny.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,

  Historia[ | edytuj kod]

  Mapa Powiatu Rędowa z początku XX wieku, wskazuje ponad 25 cmentarzy w miejscowościach znajdujących się w granicach polickiej gminy. Większość z nich można odnaleźć do dziś. Są mocno zniszczone, zdewastowane, pokryte śmieciami. Stare drzewa cmentarne, powalone w ziemię kamienie nagrobne świadczą, że niegdyś grzebano tam ludzi.

  Cmentarz – instytucjonalnie ukształtowany wycinek przestrzeni o programowo założonym grzebalnym przeznaczeniu, zorganizowanym zaś wedle pewnych dyrektyw - reguł kulturowych, związanych tak ze zrytualizowaniem form grzebania zmarłych, jak i z istnieniem pewnej tradycji sposobu utrwalania pamięci o nich.Police (do 1945 niem. Pölitz) – miasto w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, siedziba powiatu polickiego i gminy miejsko-wiejskiej Police, miasto satelickie Szczecina, położone nad Łarpią i Odrą-Domiążą na Równinie Wkrzańskiej. Port morski na lewym brzegu ujściowego odcinka Odry. Police otacza Puszcza Wkrzańska.

  Po II wojnie światowej cmentarze poniemieckie, żydowskie były nagminnie plądrowane i dewastowane. Kradziono szlachetne gatunki kamieni przerabiając je w zakładach kamieniarskich na nowe. W latach 60. i 70. ub. stulecia decyzją władz likwidowano stare cmentarze, adaptując teren na parki, skwery. Pozostałe jeszcze kamienie nagrobne służyły jako tani budulec do stawiania miejskich ozdobnych murków, obudowy klombów, a nawet piaskownic dla dzieci. Do dziś w polickim rynku ozdobny kamienny murek okalający stylizowaną postać Sediny, odsłania fragmenty inskrypcji nagrobnych.

  Powiat Randow (niem. Landkreis Randow) – prusko-niemiecka jednostka podziału terytorialnego w latach 1818–1939, powiat w prowincji Pomorze, w rejencji szczecińskiej.Mścięcino (do 1945 niem. Messenthin) – część miasta Police i osiedle administracyjne Polic przy granicy ze Szczecinem.

  W Policach do 1939 roku istniały 3 cmentarze: w Mścięcinie, na terenie aktualnego Parku Staromiejskiego i przy ul. Tanowskiej. Dzisiejszy cmentarz na Tanowskiej znajduje się na terenie dawnego Cmentarza Leśnego.

  U schyłku lat 90., gdy napływ turystów niemieckich nasilił się, polickie władze samorządowe postanowiły załatwić wstydliwy problem. Zdecydowano urządzić Lapidarium Polickie. Wykonanie projektu, inwentaryzację zachowanych elementów zlecono Janowi Maturze, autorowi licznych publikacji prasowych opisujących polickie nekropolie. Jako miejsce wskazano wzgórze w Parku Staromiejskim, dawnym przedwojennym, miejskim cmentarzu, przy ul. Mazurskiej.

  Gmina Police – gmina miejsko-wiejska położona jest w województwie zachodniopomorskim we wschodniej części powiatu polickiego.Żydzi (dosł. "chwalcy /Jahwe/" lub "czciciele /Jahwe/" z hebr. Jehudim, יהודים, jid. Jidn, ייִדן, ladino ג׳ודיוס Djudios) – naród semicki zamieszkujący w starożytności Palestynę (określany wtedy jako Hebrajczycy albo Izraelici), posługujący się wtedy językiem hebrajskim, a w średniowieczu i czasach nowożytnych mieszkający w diasporze na całym świecie i posługujący się wieloma różnymi językami. Żydzi nie stanowią jednolitej grupy religijnej i etnicznej. Dla żydów ortodoksyjnych Żydem jest tylko osoba, która ma ortodoksyjną matkę lub przeszła konwersję na judaizm. Za Żydów uważa się jednak wiele osób, które nie są żydami ortodoksyjnymi. Kto jest Żydem (hebr.? מיהו יהודי) jest pytaniem, na które nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, gdyż może to być identyfikacja kulturowa, etniczna lub religijna. Wiele osób, które uważają się z jakichś powodów za Żydów, nie są uznawane przez inne grupy lub instytucje. Dotyczy to na przykład żydów reformowanych, którzy nawet pomimo etnicznego pochodzenia żydowskiego czasem nie są uznawani przez żydów ortodoksyjnych. Według prawa izraelskiego Żydem jest osoba, która ma ortodoksyjną żydowską matkę, chociaż prawo do obywatelstwa bez oficjalnego uznania takiej osoby za Żyda ma każda osoba, która ma przynajmniej jednego dziadka, który był ortodoksyjnym Żydem. Stąd wielu Żydów mieszkających w Izraelu czy USA nie ma według prawa tego kraju oficjalnego statusu Żyda.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Stare Miasto (Police)
 • Police
 • Cmentarz komunalny przy ul. Tanowskiej w Policach
 • Lapidarium
 • Lapidarium UAM w Poznaniu
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Police 750 - policki blog historyczny
 • Warto wiedzieć że... beta

  Ulica Tanowska (do 1945 niem. Falkenwalderstaße) - jedna z głównych ulic miasta Police o długości około 2 km. Jest to odcinek drogi wojewódzkiej nr 114.
  Nekropola również nekropolia (gr. νεκρόπολις, nekropolis −− miasto umarłych) – starożytny lub wczesnochrześcijański cmentarz usytuowany w pobliżu miasta, lub też inny stary cmentarz o dużej powierzchni, zwłaszcza taki, na którym pochowani są członkowie znanych rodów i ludzie sławni.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.934 sek.