• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lampa sygnalizacyjno-ostrzegawcza

  Przeczytaj także...
  Pojazd asenizacyjny – pojazd specjalny służący do wywozu nieczystości ciekłych (fekaliów, ścieków) bezpośrednio z szamb bezodpływowych do punktów zlewnych. Pojazdy takie mogą być również wykorzystywane w innych przewozach, w których wymagany jest podciśnieniowy załadunek. Pojazdy asenizacyjne popularnie nazywane są szambowozami, pszczółkami lub szambiarkami.Żarówka, lampa żarowa – elektryczne źródło światła, w którym ciałem świecącym jest włókno wykonane z trudno topliwego materiału (pierwotnie grafit, obecnie wolfram). Drut wolframowy jest umieszczony w szklanej bańce wypełnionej mieszaniną gazów szlachetnych (np. argon z 10-procentową domieszką azotu). Włókno osiąga temperaturę ok. 2500–3000 K na skutek przepływu prądu elektrycznego. Wynalazek powstał w połowie XIX w.
  Pojazd uprzywilejowany – pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi; określenie to obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego.
  Lampa sygnalizacyjno-ostrzegawcza barwy niebieskiej umieszczona na radiowozie

  Lampa sygnalizacyjno-ostrzegawcza (potocznie kogut) – lampa (lub zestaw lamp) stosowany do oznaczania pojazdów uprzywilejowanych, pojazdów stwarzających utrudnienia w ruchu oraz do sygnalizacji zagrożeń, gdzie z powodu wysokiego natężenia hałasu sygnalizacja akustyczna może się okazać nieskuteczna.

  Śmieciarka - należący do grupy pojazdów komunalnych samochód specjalny zbudowany zazwyczaj na podwoziu samochodu ciężarowego. Przystosowany jest do zbiórki odpadów komunalnych i wywozu ich na miejsce składowania (wysypisko śmieci) lub utylizacji. Cechą charakterystyczną śmieciarki jest urządzenie załadunkowe umożliwiające wysypywanie odpadów do skrzyni ładunkowej bezpośrednio z pojemników dostosowanych do tego urządzenia oraz zgniatarka bez której pojemność pojazdu byłaby mniejsza..Walec – maszyna lub część maszyny służąca do walcowania (np. część walcarki) lub zagęszczania (np. walec budowlany).

  Podział lamp sygnalizacyjno-ostrzegawczych[ | edytuj kod]

 • obrotowe, gdzie specjalne lustro obraca się wokół nieruchomej żarówki
 • stroboskopowe, gdzie żarnik wysyła okresowo impuls świetlny
 • diodowe, gdzie diody LED wysyłają światło poprzez soczewki
 • Wykorzystanie lampy sygnalizacyjno-ostrzegawczej[ | edytuj kod]

 • koloru niebieskiego wyłącznie dla pojazdów uprzywilejowanych:
 • ambulans
 • radiowóz
 • wóz strażacki
 • pojazdy służby więziennej
 • pojazdy żandarmerii wojskowej i innych
 • pojazdy pogotowia energetycznego, wodociągowego, wysokościowego itp.
 • koloru czerwonego dla pojazdów prowadzących i zamykających kolumnę samochodów
 • koloru pomarańczowego dla pojazdów służb drogowych oraz innych pojazdów stwarzających zagrożenie lub utrudnienie w ruchu:
 • śmieciarka
 • pomoc drogowa
 • polewaczka
 • pojazd asenizacyjny (pot. szambowóz)
 • kombajn rolniczy
 • ciągnik rolniczy
 • walec drogowy
 • pojazdy wykonujące określone prace na drogach i w halach produkcyjnych
 • pojazdy na lotnisku poruszające się wokół pola wzlotów, dróg kołowania i parkingów
 • koloru zielonego
 • koloru białego
 • Prawo - wykroczenia[ | edytuj kod]

  Art. 96a. kodeks wykroczeń:

  Pole wzlotów (ang. landing area) – część pola manewrowego lotniska przeznaczona do startów i lądowań statków powietrznych.Lotnisko – obszar, na którym lądują, startują i kołują statki powietrzne (samoloty, śmigłowce, sterowce). Ich wyposażenie zróżnicowane jest w zależności od liczby odprawianych pasażerów i przeładowywanych towarów.
 • § 1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, posiada w pojeździe urządzenia stanowiące obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego w ruchu, wysyłające sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie, a także elementy oznakowania w postaci napisów, podlega karze grzywny.
 • § 2. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, używa w pojeździe sygnałów świetlnych w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnału dźwiękowego o zmiennym tonie, podlega karze aresztu do 14 dni albo grzywny.
 • § 3. Urządzenia lub elementy oznakowania, o których mowa w § 1 i 2, podlegają przepadkowi, choćby nie stanowiły własności sprawcy.
 • Dioda elektroluminescencyjna, dioda świecąca (ang. light-emitting diode, LED) – dioda zaliczana do półprzewodnikowych przyrządów optoelektronicznych, emitujących promieniowanie w zakresie światła widzialnego, podczerwieni i ultrafioletu.Efekt stroboskopowy występuje, gdy poruszające się ciało oświetlane jest migającym światłem. W przypadku ruchu obrotowego ciała lub ciała o powtarzającym się wzorze następuje nieprawidłowe wrażenie zwolnienia, pozornego zatrzymania, a nawet odwrócenia kierunku ruchu. Jest wykorzystywany celowo do obserwacji i fotografowania ruchu ciał szybko poruszających się.
  Warto wiedzieć że... beta

  Kombajn rolniczy – (z ang. to combine – łączyć) – maszyna rolnicza służąca do zbioru zbóż i roślin okopowych, wykonująca jednocześnie pracę kilku wcześniej używanych maszyn lub maszyny i brygady roboczej.
  Samochód pożarniczy, wóz strażacki, beczkowóz – specjalnie oznakowany i przygotowany samochód używany przez straż pożarną albo inną jednostkę ochrony przeciwpożarowej do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych lub innych działaniach statutowych (np. prewencyjnych). W większości państw świata wozy strażackie malowane są na czerwono, są także uprzywilejowane w ruchu drogowym.
  Radiowóz (samochód policyjny) – oznakowany w jednolity sposób samochód z zamontowanym systemem ostrzegania świetlnego i dźwiękowego (charakterystycznym dla pojazdów uprzywilejowanych) używany przez Policję. Może to być pojazd produkowany seryjnie lub na specjalne zamówienie, wyposażony często w mocniejszy silnik i dodatkowe wyposażenie.
  Droga kołowania – pas wytyczony na powierzchni lotniska, pozwalający samolotom lub śmigłowcom na toczenie się pomiędzy hangarem, drogą startową, terminalem lub innymi instalacjami lotniska. Drogi kołowania często są utwardzone (betonowe lub asfaltowe); inaczej jest na mniejszych lotniskach, gdzie drogi kołowania są często trawiaste, gruntowe lub żwirowe.
  Ambulans (sanitarka, karetka pogotowia) – środek transportu dysponowany na miejsce nagłego zachorowania albo wypadku, przeznaczony do udzielania pomocy, przewozu chorych lub rannych z miejsca zdarzenia do szpitala, a często również służący do transportów medycznych i międzyszpitalnych.
  Ciągnik rolniczy (potocznie traktor) – pojazd mechaniczny przeznaczony, wyłącznie lub głównie, do celów rolniczych, bez względu na to czy jest on dopuszczony do używania dróg dostępnych dla ruchu publicznego, czy nie.
  Płyta postojowa samolotów – utwardzone miejsce na lotnisku gdzie po lądowaniu i kołowaniu parkują samoloty. Na płycie postojowej samolot przygotowywany jest do kolejnego lotu. Na płycie postojowej bardzo często ma miejsce załadunek towaru, tankowanie oraz boarding pasażerów. Pomimo że płyta jest miejscem chronionym, jest ona jedyną częścią wokół pola wzlotów, po której czasami pasażerowie mogą warunkowo się poruszać. Płyta postojowa na większych portach lotniczych połączona jest z terminalem pasażerskim tzw. rękawem. Wszystkie pojazdy i statki powietrzne korzystające z płyty i poruszające się po niej muszą posiadać zezwolenie kontroli ruchu lotniczego. Ponadto pojazdy poruszające się po płycie zgodnie z zaleceniami ICAO powinny posiadać żółte światło ostrzegawcze, zaś miejsca postoju samolotów powinny być oznaczone oznakowaniem poziomym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.