• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Laktoferyna  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Kwas askorbinowy, witamina C (INN: Acidum ascorbicum, E300) – organiczny związek chemiczny z grupy witamin, pochodna glukozy o wzorze sumarycznym C6H8O6, przeciwutleniacz stosowany jako dodatek do żywności. W warunkach standardowych jest białym, krystalicznym ciałem stałym. Dobrze rozpuszcza się w wodzie, roztwór ma odczyn kwasowy.Transferyna – białko regulujące stężenie jonów żelaza w osoczu krwi i transportujące je do tkanek. Jedna cząsteczka transferyny jest w stanie transportować jednocześnie dwa atomy żelaza. Istotną cechą transferyny jest jej duża masa cząsteczkowa (79 570 Da), dzięki czemu nie ulega filtracji w kłębuszkach nerkowych (filtracji ulegają cząsteczki o masie < 58 kDa), co zabezpiecza organizm przed utratą żelaza. Transferyna wysycona żelazem łączy się z receptorem transferyny i na drodze endocytozy kompleks ten zostaje wchłonięty do wnętrza komórki, gdzie dochodzi do uwolnienia żelaza, po czym kompleks wraca na błonę komórkową i apotransferyna (czyli transferyna niewysycona żelazem) wraca do krwiobiegu. Badaniem laboratoryjnym dotyczącym transferyny jest TIBC.
  Działanie i znaczenie fizjologiczne laktoferyny[ | edytuj kod]

  Laktoferyna jest głównie produkowana przez komórki nabłonkowe o funkcji wydzielniczej (gruczoły błon śluzowych). Obecność laktoferryny stwierdza się w następujących płynach ustrojowych:

 • mleko i siara
 • łzy
 • ślina
 • wydzielina błony śluzowej nosa
 • wydzielina błony śluzowej dróg oddechowych
 • wydzielina błony śluzowej przewodu pokarmowego
 • wydzielina błony śluzowej dróg rodnych
 • płyn nasienny
 • płyn maziówkowy
 • płyn mózgowo-rdzeniowy
 • żółć
 • mocz
 • kał
 • pot
 • woskowina uszna
 • Laktoferyna jest obecna na błonach śluzowych i ich bezpośrednim sąsiedztwie, stojąc na straży przed drobnoustrojami chorobotwórczymi wnikającymi do organizmu.

  Jednostka masy atomowej, dalton, zwyczajowo atomowa jednostka masy, potocznie unit; symbol u (od ang. unit, jednostka) lub Da – będąca jednostką masy stała fizyczna w przybliżeniu równa masie atomu wodoru, ale ze względów praktycznych zdefiniowana jako 1/12 masy atomu węgla C.Immunosupresja to hamowanie procesu wytwarzania przeciwciał i komórek odpornościowych przez różne czynniki zwane immunosupresorami, najczęściej farmakologicznie przez leki immunosupresyjne (w przeszłości przez promieniowanie rentgenowskie).

  Oprócz tego laktoferyna produkowana jest przez neutrofile czyli granulocyty obojętnochłonne i magazynowana ich ziarnistościach wtórnych. Laktoferyna uwalniana z ziarnistości neutrofilów działa tam gdzie docierają one drogą krwionośną i również w tkankach lokalnie przez nie naciekanych.

  Laktoferyna największe stężenie osiąga w płynach i wydzielinach ustrojowych, np. w łzach 2 mg/ml, a w wydzielinie pochwowej 0,15 mg/ml, natomiast w krwi stwierdzana jest w stężeniu zaledwie 0,2-05 µg/ml.

  Konalbumina - rodzaj białka z grupy albumin występującego w białku jaja kurzego. Wykazuje właściwości antybakteryjne dzięki dużemu powinowactwu do żelaza oraz innych metali, jak Co, Cu, Zn, Al, co czyni jony tych metali niedostępnymi dla bakterii. Stabilność kompleksu konalbuminy z danym pierwiastkiem zależy od jego rodzaju i pH. Zakres działania antybakteryjnego jest ograniczony jedynie do bakterii wymagających żelaza do swojego rozwoju.Chromosom 3 – jeden z 23 parzystych chromosomów człowieka. DNA chromosomu 3 liczy około 200 milionów par nukleotydów, co stanowi około 6,5% materiału genetycznego ludzkiej komórki. Liczbę genów mających swoje locus na chromosomie 3 szacuje się na 1100–1500

  Właściwości laktoferyny:

 • immunomodulujące
 • przeciwwirusowe
 • przeciwbakteryjne
 • przeciwgrzybiczne
 • przeciwpasożytnicze
 • przeciwzapalne
 • przeciwnowotworowe
 • Zasadnicze działanie laktoferyny przeciw drobnoustrojom chorobotwórczym zależy od jej zdolności do chelatowania jonów żelaza. Żelazo jest niezbędne drobnoustrojom do rozwoju i rozmnażania, więc sekwestracja żelaza w znaczący sposób ogranicza ich potencjał chorobotwórczy. Dodatkowo stwierdzono, że laktoferyna wykazuje działanie hamujące tworzenie się bakteryjnych biofilmów.

  Witamina D (ATC: A 11 CC 05) – grupa rozpuszczalnych w tłuszczach steroidowych organicznych związków chemicznych, które wywierają wielostronne działanie fizjologiczne, przede wszystkim w gospodarce wapniowo-fosforanowej oraz utrzymywaniu prawidłowej struktury i funkcji kośćca.Mocz (łac. urina) - uryna, płyn wytwarzany w nerkach i wydalany z organizmu, zawierający produkty przemiany materii bezużyteczne lub szkodliwe dla ustroju.

  Proces immunomodulacji za pośrednictwem laktoferyny polega na wzmaganiu fagocytozy - mechanizmu wychwytywania i wchłaniania drobnych czaąsteczek organicznych (w tym wirusów, bakterii, pierwotniaków i grzybów) poprzez makrofagi. Pod wpływem laktoferyny dochodzi w nich do wytworzenia się tlenku azotu, który neutralizuje chorobotwórcze mikroorganizmy.

  Biofilm (z ang. film - warstwa) zwany także błoną biologiczną (ang. biological membrane) – złożona wielokomórkowa struktura bakterii (i innych organizmów) otoczona warstwą substancji organicznych i nieorganicznych, produkowanych przez te drobnoustroje, wykazująca adhezję zarówno do powierzchni biologicznych jak i abiotycznych. Błona biologiczna może odkładać się na granicy faz niezależnie od ich rodzaju. Drobnoustroje wolno żyjące nazywane są planktonem.Siara (młodziwo, łac. colostrum) – gęsta żółta wydzielina gruczołów mlecznych samic ssaków, w tym człowieka. Zaczyna gromadzić się w sutku jeszcze w czasie ciąży (u człowieka już od około 20. tygodnia). W porównaniu do mleka właściwego matki, siara jest szczególnie bogata w białka, z których większość jest mało odżywcza, ale gra ważną rolę w dojrzewaniu przewodu pokarmowego młodych ssaków. Zawiera dużo witaminy A, sodu i chlorków, stosunkowo niewiele w porównaniu z mlekiem węglowodanów, potasu i tłuszczu.

  Laktoferyna wykazuje też zdolność do wchodzenia w interakcje ze strukturami powierzchniowymi komórek organizmu, bakterii, jak też cząsteczek wirusowych. W globularnej budowie tej proteiny występuje dodatnio naładowany N-końcowy fragment, który wchodzi w elektrostatyczne interakcje z receptorami błon komórkowych naładowanymi ujemnie. W tym przypadku decydujące znaczenie ma powinowactwo grup aminokwasowych laktoferyny do polisacharydów. Przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne działanie laktoferyny jest więc dwoiste: proteina wiąże się z cząsteczkami błony komórkowej człowieka, które są wykorzystywane przez patogeny jako miejsce zakotwiczenia się we wstępnej fazie zakażenia i hamuje adsorpcję wirusa do komórki. Z drugiej strony laktoferyna blokuje receptory komórkowe patogenu i uniemożliwia powstanie wiązania wirus-gospodarz. Ten mechanizm ma zasadnicze znaczenie na początku infekcji. Po zakażeniu laktoferyna wykazuje z kolei silne działanie immunotropowe: stymuluje komórki systemu immunologicznego do szybkiego dojrzewania i regulacji odpowiedzi odpornościowej. Ma to szczególne znaczenie podczas immunosupresjii.

  Przewód pokarmowy – fragment układu pokarmowego w postaci mięśniowej cewy podzielonej na odcinki o różnej budowie lub funkcjach.Otwarty dostęp (OD, ang. Open Access, „OA”) – oznacza wolny, powszechny, trwały i natychmiastowy dostęp dla każdego do cyfrowych form zapisu danych i treści naukowych oraz edukacyjnych.

  Zapotrzebowanie[ | edytuj kod]

  Stężenie laktoferyny w organizmie człowieka jest zmienne. Zmienia się także zapotrzebowanie na tę proteinę. W wyniku jej braku może dojść do krótkotrwałego upośledzenia czynności obronnych ustroju lub do immunosupresji. Pierwszy z tych przypadków ma często miejsce w sezonach zwiększonej podatności na infekcje górnych dróg oddechowych (od października do marca, ze szczytem w lutym i marcu).

  Mentol – alkohol z grupy terpenów, o ostrym, przenikliwym zapachu miętowym, stosowany masowo w przemyśle kosmetycznym i pomocniczych środkach farmaceutycznych. Mentol jest wyodrębniany głównie z mięty pieprzowej i innych gatunków mięty. Jest on jednym ze składników wielu olejków eterycznych innych roślin.Gen (gr. γένος – ród, pochodzenie) – podstawowa jednostka dziedziczności determinująca powstanie jednej cząsteczki białka lub kwasu rybonukleinowego zapisana w sekwencji nukleotydów kwasu deoksyrybonukleinowego.

  Pozyskiwanie i wykorzystanie[ | edytuj kod]

  Laktoferyna jest izolowana na skalę światową z serwatki oraz odtłuszczonego mleka i jest stosowana do produkcji immunostymulatorów, odżywek dla niemowląt, suplementów żelaza i specjalistycznych produktów mlecznych. Zaletą laktoferyny jest jej odporność na wysoką temperaturę, względna odporność na proteolizę oraz bardzo niska toksyczność. Laktoferyna jest odporna na warunki produkcji żywności, jak też działanie kwaśnych soków żołądkowych i procesy zachodzące w jelitach. Bezpieczeństwo i wielowymiarowe korzyści stosowania laktoferyny pozwala na jej wykorzystanie w suplementach diety o działaniu immunomodulującym.

  Żelazo (Fe, łac. ferrum) – metal z VIII grupy pobocznej o dużym znaczeniu gospodarczym, znane od czasów starożytnych.Odpowiedź odpornościowa nieswoista – oparta jest na mechanizmach wcześnie powstałych w filogenezie i istniejących u wszystkich organizmów wielokomórkowych. Ten typ odpowiedzi stanowi pierwszą linię obrony organizmów przed patogenami. Za nieswoistą obronę odpowiadają czynniki komórkowe, takie jak monocyty, makrofagi, granulocyty oraz inne, bliżej niezwiązane z układem odpornościowym komórki, np. nabłonkowe. Zidentyfikowano także szereg nieswoiście działających białek: układ dopełniacza, defenzyny, laktoferynę, katepsynę itp.

  Laktoferyna bywa też składnikiem uzupełniającym preparatów zażywanych podczas infekcji górnych dróg oddechowych, głównie stanów zapalnych gardła. Bez względu na specyfikę ich działania (np. łagodzenie dolegliwości związanych ze schorzeniem) laktoferyna stanowi składnik, który aktywizuje system immunologiczny do zwalczania infekcji. Synergistyczne działanie pozwala wówczas działać farmaceutykowi nie tylko na objawy (np. ból gardła), ale też przyczyny zakażenia.

  Łza, ciecz łzowa – substancja nawilżająca, oczyszczająca, zabezpieczająca (przed zarazkami) powierzchnię rogówki i spojówki oka. Składa się głównie z wody, niewielkiej ilości soli (chlorku sodu) oraz białek, w tym substancji bakteriobójczych (lizozym, defensyny). Przezroczysta ciecz łzowa produkowana jest przez gruczoły łzowe. Rozprowadzanie jej odbywa się podczas mrugania powiekami. Występujący w normalnych warunkach nadmiar cieczy łzowej w sposób niezauważalny doprowadzany jest do jamy nosowej kanalikami łzowymi w powiekach.PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.

  Wykorzystanie w lecznictwie[ | edytuj kod]

  Na polskim rynku znajdują się suplementy diety i kosmetyki zawierające w swoim składzie laktoferynę. Producenci zalecają ich stosowanie w celu poprawy odporności i wspomagająco w leczeniu zakażeń drobnoustrojami chorobotwórczymi.

 • Laktoferyna proszek do sporządzania zawiesiny do picia 1 saszetka zawiera 100 mg laktoferyny z mleka krowiego
 • Iladian kapsułki doustne 1 kapsułka zawiera: 2,5 mld CFU Lactobacillus rhamnosus, 2,5 mld CFU Lactobacillus reuteri, 1 mld CFU Lactobacillus gasseri, 25 mg wyciągu z owoców migdałecznika chebułowca, 5 mg laktoferyny
 • Remader tabletki 1 tabletka zawiera: 6 mld CFU Lactobacillus rhamnosus GG 53103, 20 mg laktoferyny
 • BLF100 proszek do sporządzania zawiesiny do picia 1 saszetka zawiera: 100 mg laktoferyny, 380 mg fruktooligosacharydów
 • Immuno Up tabletka powlekana 1 tabletka zawiera: 200 mg β-glukanu 1,3/1,6 D, 50 mg laktoferyny
 • Laryng Up Junior tabletka do ssania 1 tabletka zawiera: 30 mg laktoferyny, 15 mg wit. C
 • Laryng Up Orange tabletka do ssania 1 tabletka zawiera: 30 mg laktoferyny, 15 mg wit. C
 • Laryng Up tabletka do ssania 1 tabletka zawiera: 30 mg laktoferyny, 15 mg wit. C, 2 mg mentolu
 • Laniz tabletka do ssania 1 tabletka zawiera: 25 mg laktoferyny, 50 mg wyciągu z owoców aronii czarnoowocowej, 25 mg soku malinowego, 10 mg wit. C, 1,25 µg wit. D
 • Asecurin Junior proszek 1 saszetka zawiera: 1 mld CFU Lactobacillus rhamnosus, 2 mld CFU Bacillus coagulans, 2 mld CFU Saccharomyces boulardii, 50 mg laktoferyny, 200 mg inuliny
 • Asecurin kapsułka 1 kapsułka zawiera: 2 mld CFU Lactobacillus rhamnosus, 2 mld CFU Lactobacillus reuteri, 2 mld CFU Lactobacillus gasseri, 20 mg laktoferyny, 200 mg inuliny
 • Atocure krem zawiera laktoferynę 50 g
 • Lactinea krople zawierają laktoferynę i witaminę D
 • Układ odpornościowy, układ immunologiczny – układ narządów umożliwiających działanie mechanizmom odporności. W skład układu odpornościowego wchodzą::Pierwotniaki, protisty zwierzęce (Protozoa) – drobne (według tradycyjnych definicji – jednokomórkowe) organizmy eukariotyczne, zaliczane tradycyjnie (do XX w.) do królestwa zwierząt, w randze typu lub podkrólestwa. W nowszych systemach klasyfikacji włączane są do królestwa Protista jako sztuczny takson (dział). Według jednej z propozycji taksonomicznych, pierwotniaki są wydzielane jako odrębne królestwo Protozoa, obejmując również wielokomórkowe śluzowce, nie obejmując z kolei licznych grup jednokomórkowców zaliczanych do roślin, grzybów lub chromistów.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Malina - grupa gatunków z rodzaju Rubus L. wyróżniana zwyczajowo ze względu na czerwoną barwę owoców i łatwość ich odpadania od dna kwiatowego (pozostałe gatunki noszą zwyczajową nazwę rodzajową jeżyna). U różnych odmian uprawnych owoce mogą być koloru od czarnego i purpurowego, przez czerwony, żółty, do białawego.
  Żółć (łac. bilis lub fel, gr. chole) – płynna wydzielina wątroby, jedna z substancji wspomagających soki trawienne.
  Płyn mózgowo-rdzeniowy (łac. liquor cerebrospinalis) – przejrzysta, bezbarwna ciecz, która wypełnia przestrzeń podpajęczynówkową, układ komorowy i kanał rdzenia kręgowego.
  Bakterie (łac. bacteria, od gr. bakterion – pałeczka) – grupa mikroorganizmów, stanowiących osobne królestwo. Są to jednokomórkowce lub zespoły komórek o budowie prokariotycznej. Badaniem bakterii zajmuje się bakteriologia, gałąź mikrobiologii.
  Białka wielofunkcyjne – białka pełniące w organizmie więcej niż jedną funkcję. Większość takich białek to konserwatywne enzymy biorące udział m.in. w glikolizie czy cyklu kwasu cytrynowego, które na drodze ewolucji nabyły dodatkową funkcję, np. uczestniczą w przekazywaniu sygnału w komórce, regulacji transkrypcji czy apoptozie. Występują powszechnie w naturze. Należą do nich takie białka jak cytochrom c czy akonitaza. Pojęcie wielofunkcyjności białek nie obejmuje zjawiska powstawania różnych białek z jednego genu poprzez alternatywny splicing, rearanżacje genomu i modyfikacje posttranslacyjne.
  Makrofag – komórka tkanki łącznej, wywodząca się z komórek prekursorowych pochodzących ze szpiku kostnego. Bezpośrednio wywodzi się z monocytów, które opuściły krew.
  Fagocytoza (gr. phagein – jeść, kytos – komórka) – rodzaj endocytozy spotykany u komórek i organizmów jednokomórkowych. Polega na pobraniu ze środowiska pokarmów stałych, odizolowaniu od cytozolu poprzez utworzenie wodniczki pokarmowej (lub innego tworu o podobnym przeznaczeniu, np. heterofagocyty) i trawieniu z udziałem lizosomów. W tym procesie nie następuje utrata błony komórkowej. Ewentualne niestrawione resztki są usuwane przez włączenie się wodniczki z powrotem w błonę komórkową (jest to egzocytoza). Fagocytoza jest powszechnym zjawiskiem u pierwotniaków, ale występuje też u organizmów wielokomórkowych: makrofagi człowieka niszczą codziennie miliardy starych erytrocytów. Fagocytoza jest skuteczną metodą obrony przed organizmami chorobotwórczymi, stanowiąc ważny element odporności nieswoistej. Zjawisko fagocytozy odkrył w 1882 roku Ilja Miecznikow. Za badania z zakresu odporności organizmu otrzymał w 1908 Nagrodę Nobla.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.909 sek.