LGBT

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Osoby zgromadzone na paradzie LGBT w Madrycie wraz z tęczowymi flagamisymbolem społeczności LGBT
Bar Stonewall Inn na Manhattanie; miejsce zamieszek Stonewall w 1969 roku, ikona kultury LGBT. Zdjęcie wykonane w weekend świętowania nowojorskiej parady równości, dzień po tym, jak prezydent Barack Obama ogłosił Stonewall narodowym pomnikiem Stanów Zjednoczonych, i niecałe dwa tygodnie po strzelaninie w klubie nocnym Pulse w Orlando.

LGBT (z ang. Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) – skrótowiec odnoszący się do lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych.

Manhattan – najmniejsza, a zarazem najgęściej zaludniona dzielnica (ang. borough) Nowego Jorku, położona na wyspie o tej samej nazwie. Ponadto hrabstwo (ang. county) w stanie Nowy Jork, w którego skład poza samą wyspą Manhattan wchodzi kilka mniejszych wysepek: Roosevelt Island, Randall’s Island, Wards Island, Governors Island, Liberty Island, Ellis Island, Mill Rock oraz U Thant Island. Do hrabstwa należy również Marble Hill, jedyna część położona bezpośrednio na stałym lądzie.Agenderyzm (arodzajowość); od „a-” – brak, zaprzeczenie; i gender(yzm) – rodzaj, rodzajowość) to postawa światopoglądowa odnosząca się krytycznie do pojęcia tożsamości płciowej i jej wpływu na kształtowanie kultury, reprezentowana przez osoby typu „agender”(synonimy: genderless, gender neutral, non-gendered persons).

Skrótowiec LGBT ma na celu podkreślenie różnorodności cechującej będące w mniejszości grupy społeczne, tworzone w oparciu o tożsamość seksualną lub płciową. Określa się nim ogół osób, które mają odmienną od heteroseksualnej orientację seksualną lub inną niż cispłciową tożsamość płciową. Skrótowiec ma zatem charakter włączający i może być stosowany w odniesieniu do każdego, kto jest nieheteroseksualny lub niecisgenderowy, w tym do osób niebinarnych, nie zaś wyłącznie do osób homoseksualnych, biseksualnych czy transpłciowych.

Orientacja seksualna – trwały emocjonalny, romantyczny i seksualny pociąg do osób określonej płci. Orientacja seksualna rozciąga się na kontinuum, od wyłącznego heteroseksualizmu do wyłącznego homoseksualizmu.Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.

Aby zaakcentować szeroki zasięg znaczeniowy terminu, popularny wariant LGBTQ zawiera literę oznaczającą tych, którzy identyfikują się jako queer lub nie są pewni swojej tożsamości seksualnej (questioning). Ci, którzy chcą dodatkowo uwzględnić osoby interpłciowe, używają rozszerzonego akronimu LGBTI. Oba akronimy są niekiedy łączone, tworząc jeden wspólny akronim LGBTIQ lub LGBT+, aby objąć spektrum seksualności i tożsamości płciowych.

Queer (z ang. queer = dziwny, dziwaczny) – określenie używane od lat 90. XX wieku do opisywania społeczności LGBT i jej członków. Efektem tego była zmiana we współczesnej angielszczyźnie: pierwotne znaczenie tego słowa zostało zmarginalizowane i obecnie znaczy przede wszystkim "lesbijski", "gejowski", "homoseksualny" (czy generalnie "nie-heteroseksualny", "nie-heteronormatywny"), w sensie pejoratywnym - stanowiąc obraźliwy odpowiednik polskiego słowa "pedał".Lesbofobia obejmuje różne formy negatywnego nastawienia względem lesbijek jako jednostek, par oraz jako grupy społecznej. Może ono obejmować uprzedzenie, dyskryminację oraz nadużycia połączone z nastawieniami i uczuciami od pogardy do wrogości. W związku z tym, lesbofobia jest seksizmem w stosunku do kobiet, krzyżującym się z homofobią. Cynthia Petersen, profesor prawa na Uniwersytecie Ottawy, zdefiniowała lesbofobię włączając w to także "strach kobiety przed miłością do drugiej kobiety, oraz strach mężczyzn (włączając w to także mężczyzn homoseksualnych) o to, że kobiety ich nie kochają".

Termin powstał w latach 60. XX w. w USA. Do powszechnego obiegu wszedł w latach 90.

Warianty

Istnieje wiele odmian, w tym takie, które zmieniają kolejność liter; najczęściej stosowanymi określeniami są LGBT lub GLBT. Mimo identycznego znaczenia LGBT może mieć bardziej feministyczne konotacje niż GLBT, ponieważ stawia na pierwszym miejscu L (od „lesbijka”).

Homofobia – silna niechęć, nieufność, nienawiść, wrogość lub dyskryminacja homoseksualizmu lub homoseksualistów, definiowane także jako "irracjonalny strach, awersja lub dyskryminacja" ich. Termin "homofobia" został wprowadzony do dyskursu naukowego przez psychologa i aktywistę gejowskiego George’a Weinberga w 1972 w książce Society and the Healthy Homosexual, stając się ważnym narzędziem dla działaczy LG, ich zwolenników i sojuszników. W 1969 roku został użyty przez amerykański tygodnik "Time". W rozumieniu Weinberga, homofobia to irracjonalny lęk o podłożu socjalnym i religijnym.Heteroseksualizm – trwały erotyczny pociąg do osób odmiennej płci. Najczęściej występująca orientacja seksualna. Termin ten bywa też używany w badaniach gender studies. Może być również stosowany jako określenie zachowań seksualnych pomiędzy ludźmi lub zwierzętami o odmiennej płci.

Może również zawierać dodatkowe litery Q od terminów „queer” (oznaczającego ogół osób nie-heteroseksualnych i/lub nie-cispłciowych) lub „questioning” (odnoszącego się do osób niepewnych swojej orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej), tworząc warianty LGBTQ i LGBTQQ.

Kolejność liter nie została ujednolicona; poza różnicami pomiędzy pozycjami początkowego L lub G, wymienione, mniej powszechne litery, jeśli są używane, mogą pojawić się w prawie dowolnej kolejności. Dłuższe skrótowce bazujące na LGBT są czasami określane w języku angielskim jako „literowa zupa” (ang. alphabet soup). Te zróżnicowane terminy nie reprezentują zazwyczaj różnic politycznych w obrębie społeczności, ale wynikają po prostu z preferencji jednostek i grup.

Bigenderyzm (od ang. gender - rodzaj, płeć społeczno-kulturowa) opisuje tendencję do identyfikowania się z obydwiema płciami.Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii (ang. International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia) – coroczne święto obchodzone 17 maja na pamiątkę usunięcia 17 maja 1990 roku przez Światową Organizację Zdrowia homoseksualizmu z Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, mające na celu zwrócenie uwagi na doświadczaną przez osoby LGBT przemoc i dyskryminację (homofobię, transfobię i bifobię).

Niektórzy używają terminu LGBT+ w znaczeniu „LGBT i pokrewne społeczności”. LGBTQIA jest niekiedy używane i dodaje „queer, interpłciowość i aseksualność” do podstawowego terminu. Inne warianty mogą mieć drugie T dla transwestytów; TS lub 2 dla osób two-spirit; oraz SA lub drugie A dla „sojuszników hetero” (ang. straight allies). Jednakże włączenie terminu „sojusznicy” do skrótu wywołuje kontrowersje, a niektórzy postrzegają włączenie „sojuszników” w miejsce „aseksualnych” jako formę wymazywania osób aseksualnych. Inni wskazują z kolei, że A odnosi się też do ludzi aromantycznych i agender.

Heteronormatywność – jeden z kluczowych terminów teorii queer, określający konfigurację kultury sprowadzającą seksualność do heteroseksualności. Wszechobecne w normach społecznych, prawnych i w kontaktach społecznych założenie, że wszyscy ludzie są heteroseksualni oraz że podejmują tradycyjne role płciowe. Kultura heteronormatywna wyklucza tożsamości nieheteroseksualne, definiując je w kategoriach marginesu, degeneracji czy dewiacji.Transmężczyzna (także trans-mężczyzna) – mężczyzna, któremu przypisano płeć żeńską przy urodzeniu. Wielu transmężczyzn decyduje się na przeprowadzenie tranzycji chirurgicznej lub hormonalnej, lub na obie te metody (patrz terapia zmiany płci), aby zmienić swój wygląd w sposób, który jest zgodny z ich tożsamością płciową lub który łagodzi dysforię płciowąDysforia płciowa.

Włączenie heteroseksualnych sojuszników do akronimu LGBT okazało się kwestią sporną, ponieważ wielu heteroseksualnych sojuszników zostało w ostatnich latach oskarżonych o wykorzystywanie poparcia dla osób LGBT w celu zdobycia popularności i statusu, a wielu aktywistów LGBT krytykowało heteronormatywny światopogląd niektórych heteroseksualnych sojuszników. Podawane są również inne argumenty przeciwko uwzględnieniu sojuszników w akronimie.

SOGI (od ang. Sexual Orientation and Gender Identity, czyli orientacje seksualne i tożsamości płciowe) — termin określający ogół zagadnień i problematyki związany z orientacjami seksualnymi i tożsamościami płciowymi. Także alternatywny termin, obok LGBT, określający osoby ogół osób nie-heteroseksualnych, nie-heteronormatywnych i nie-cispłciowych oraz interpłciowych. Jest to termin preferowany przez niektóre organizacje ze względu na swoją inkluzywność. Tęczowa flaga – zaprojektowany w 1978 roku przez Gilberta Bakera symbol dumy i ruchu na rzecz równouprawnienia osób LGBT. Flagi użyto po raz pierwszy na gay pride w San Francisco w 1978 roku.

Uwzględnienie transpłciowości

Termin trans* został przyjęty przez niektóre grupy jako bardziej inkluzywna alternatywa dla terminu „transgender”, gdzie trans (bez gwiazdki) jest używany do określenia transmężczyzn i transkobiet, podczas gdy termin trans* obejmuje wszystkie osoby niecispłciowe (genderqueer), w tym osoby transpłciowe, transseksualne, transwestytów, genderqueer, genderfluid, niebinarne, genderless, agender, trzeciej płci, two-spirit, bigender oraz transmężczyzn i transkobiety.

Transfobia (lub rzadziej: transuprzedzenia i transmizogynia – to ostatnie odnosi się do transfobii wobec transseksualistek m/k) – dyskryminacja osób transpłciowych (transseksualnych, transwestytycznych, transgenderowych). Celowa bądź niecelowa transfobia może mieć poważne konsekwencje dla osób będących jej obiektem. Wiele osób transpłciowych doświadcza również homofobii ze strony osób błędnie traktujących medycznie rozpoznane zaburzenia tożsamości płciowej jako formę homoseksualizmu.Społeczność LGBT – grupa społeczna, do której należą osoby określające siebie jako mniejszości seksualne: lesbijki, geje, biseksualiści i transseksualiści, w języku angielskim określana też wymiennie jako gay community lub LGBT community. W pojęciu szerszym niektórzy badacze w ostatnich latach używają tego terminu dla określenia także innych osób o nienormatywnej seksualności.

Jeśli nie uwzględnia się osób transpłciowych, zamiast LGBT używany jest krótszy termin LGB.

Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

Transgender – z łac. trans (poza, poprzez, po drugiej stronie) oraz ang. gender (płeć) – ogólny termin przypisywany całej różnorodności jednostek, zachowań i grup, wykazujących tendencje do odbiegania od roli płciowej człowieka, przydzielonej zwykle (choć nie zawsze fizjonomicznie, jednak zawsze genetycznie) przy urodzeniu, a także od przypisywanych jej tradycyjnych ról społecznych.
Heteroseksizm – założenie, że heteroseksualność jest bardziej wartościowa niż homo- i biseksualność, w związku z czym osoby heteroseksualne zasługują na więcej przywilejów i mają prawo decydować o zakresie praw osób LGBT. Istotą heteroseksizmu jest więc uzurpowanie sobie przez osoby heteroseksualne pozycji dominującej i nadawanie osobom homo- i biseksualnym statusu niższego. Jest to podejście szczególnie rozpowszechnione w zachodnim społeczeństwie.
Biseksualizm – odczuwanie popędu płciowego lub emocjonalnego do osobników obu płci. Sam termin został wprowadzony około roku 1809 przez botaników i początkowo odnosił się wyłącznie do roślin. Jako określenie orientacji zaczął funkcjonować prawdopodobnie dopiero w XX wieku, kiedy rozpoczęto szersze badania nad ludzką seksualnością.
Parada Równości – demonstracja w postaci przemarszu ulicami Warszawy, będąca zdaniem organizatorów aktem sprzeciwu wobec homofobii oraz dyskryminacji mniejszości seksualnych w polskim społeczeństwie.
Aseksualizm, inaczej aseksualność − trwałe nieodczuwanie pociągu seksualnego wobec innych osób. Od niedawna uznawany w części środowisk naukowych za jedną z orientacji seksualnych lub za brak orientacji seksualnej. Szacuje się, że 1% społeczeństwa jest aseksualny.
Agenderyzm (od ang. gender – rodzaj, płeć społeczno-kulturowa) – pogląd traktujący powszechny podział ludzi w wymiarze psychicznym na kobiety i mężczyzn jako błędny i sztuczny. Neguje on płeć biologiczną (lub jej brak) jako nośnika specyficznych cech i skłonności charakteru oraz wyznacznika do określania człowieka w obrębie ja (ego).
Lesbijka – kobieta o orientacji homoseksualnej. Określenie pochodzi od greckiej wyspy Lesbos, gdzie żyła poetka Safona, której przypisuje się uwielbienie dziewcząt.

Reklama