• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kwidzyn  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7] [8]
  Przeczytaj także...
  Powiśle (rzadziej Powiśle Gdańskie) – współczesny region geograficzny obejmujący obszary nad dolną Wisłą, na jej wschodnim brzegu. Obszar ten znajduje się na terenie historycznej Pomezanii (sięgającej od Wisły po Pasłękę).Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych (łac. Ordo Fratrum Minorum Conventualium, siglum: OFMConv, pot. franciszkanie, franciszkanie konwentualni, franciszkanie czarni) – katolicka wspólnota zakonna z grupy zakonów żebrzących. Założona w 1209 przez św. Franciszka z Asyżu. Liczy ponad 4 tys. braci, z których 1/4 stanowią Polacy. Do wspólnoty należą na równych prawach zarówno kapłani, jak i bracia laicy. Kościół zalicza Braci Mniejszych Konwentualnych do instytutów kleryckich.
  Gospodarka[ | edytuj kod]

  Na terenie Kwidzyna znajduje się Specjalna Strefa Ekonomiczna, w której mieszczą się najważniejsze ośrodki przemysłowe w mieście, eksportujące swoje wyroby do klientów z Polski i Europy. Na całym terenie miasta (w tym również w SSE) istnieje wiele ośrodków przemysłowych. Specjalna Strefa Ekonomiczna Kwidzyn-panorama.jpg

  Według danych z 28 lutego 2010 r. liczba bezrobotnych mieszkańców obejmowała 1696 osób, co stanowi szacunkową stopę bezrobocia na poziomie 10,3%.

  Dolina Kwidzyńska (314.81) – mezoregion fizycznogeograficzny w północnej Polsce, stanowiący północną część Doliny Dolnej Wisły.Malbork (łac. Mariaeburgum, Mariae castrum, Marianopolis, niem. Marienburg) – miasto w północnej Polsce, w województwie pomorskim nad Nogatem. Siedziba powiatu malborskiego.
  Siedziba firmy Iglotech Kwidzyn

  Na całym terenie miasta istnieje wiele ośrodków przemysłowych. Najważniejsze przedsiębiorstwa działające w Kwidzynie to:

 • amerykański koncern przemysłu papierniczego International Paper Kwidzyn Sp.z o.o.
 • znaczący, amerykański producent w branży elektronicznej Jabil Circuit Poland Sp. z o.o.
 • polski lider branży injection moulding, europejski zakład przetwarzania tworzyw sztucznych Fabryka Plastików Kwidzyn Sp. z o.o.
 • producent wyrobów drewnianych PPH Tor-Pal
 • usługi konstrukcyjno-montażowe KBR Poland.
 • ośrodek produkcji podzespołów elektronicznych Lacroix Electronics
 • ośrodek przemysłu elektronicznego Plati Polska
 • środek produkcji opakowań styropianowych Knauf Pack
 • papiernicze Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Kompap S.A.
 • ośrodek produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych B.M. Polska
 • Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Kwidzyn
 • ośrodek przemysłu naftowego Modex
 • ośrodek produkcji napojów i win Mix S.A.
 • W części miejscowości Miłosna działało Państwowe Gospodarstwo Rolne – Państwowe Stado Ogierów Kwidzyn. W 1993 r. jako Stado Ogierów Kwidzyn. W 1994 r. po przekształceniu jako Zakład Treningowy Skarbu Państwa Kwidzyn. W 1999 r. ponownie jako Stado Ogierów Skarbu Państwa Kwidzyn. Zlikwidowano zakład treningowy, a pozostałą część sprywatyzowano.

  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).Pomezania (pruskie pomedien – "za drzewami") – kraina historyczna w Prusach zamieszkana przez Pomezanów, jedno z plemion pruskich.

  Handel[ | edytuj kod]

  Na terenie miasta działają markety. Istnieją również dwa targowiska miejskie otwarte dla przyjezdnych handlarzy. Wyróżnić możemy także galerię handlową Kopernik, galerię handlową Stary Młyn, Centrum Handlowe Liwa, dom towarowy Tęcza, Centrum Handlowe, a także małe centra handlowe w supermarketach.

  Telewizja kablowa (pot. nazywana "kablówką") – nowoczesna sieć telekomunikacyjna, która pozwala na oferowanie abonentom pakietu programów radia i telewizji oraz szerokiego asortymentu interaktywnych usług multimedialnych (tj. Internet, telefon), realizowana za pomocą techniki hybrid fibre-coaxial (HFC). Telewizje kablowe wykorzystują do transmisji pasmo od ~50 do ~900 MHz. Każdy program zajmuje 8 MHz (w standardzie PAL D/K, D1), więc przez kabel koncentryczny można przesłać do 94 programów stacji telewizyjnych.Prawo chełmińskie niem. Kulmer Recht, łac. Jus Culmense vetus – odmiana prawa magdeburskiego powstała około 1233 w Chełmnie i Toruniu, używana głównie na Pomorzu, Prusach, Mazowszu, Warmii i Podlasiu. Na skutek zarządzenia Kazimierza Jagiellończyka od 1476 obowiązywało wszystkich mieszkańców Prus Królewskich (także szlachtę). Najstarsze dokumenty to Kulmer Handfeste Hermanna von Salza z 1232 i Alte Kulm z XIV wieku. Nigdy nie uzgodniono oficjalnej kodyfikacji. W praktyce stosowano głównie wydane drukiem projekty kodyfikacji z lat 1566, 1580 oraz 1594.
  Obiekty handlowo-usługowe w Kwidzynie
  Supermarket sieci handlowej „Lidl”, widok ze stacji kolejowej
  Młyn parowy w Kwidzynie, obecnie galeria handlowa „Stary Młyn”
  Spichrz z końca XIX w.

  Turystyka[ | edytuj kod]

  Polskie Zamki Gotyckie

  Kwidzyn znajduje się na Szlaku Zamków Gotyckich. Główną atrakcją turystyczną miasta jest gotycki zespół zamkowo-katedralny, składający się z zamku kapituły pomezańskiej oraz katedry z pochówkami m.in. wielkich mistrzów krzyżackich oraz celą bł. Doroty z Mątowów.

  Diecezja pomezańska – jedna z czterech diecezji pruskich położona pomiędzy Warmią a ziemią chełmińską. Została utworzona 28 lipca 1243 r. decyzją legata papieskiego Wilhelma z Modeny, zatwierdzoną przez papieża Innocentego IV 30 lipca 1243 r. Granice diecezji zostały wyznaczone następująco: „zamyka ją Osa, Wisła i jezioro Drużno, postępując w górę rzeką Pasłęką tak, że powinny się w niej znaleźć żuławy: kwidzyńska i zantyrska”. Katedrą diecezjalną była katedra w Kwidzynie.Nadleśnictwo Kwidzyn - położone jest w województwie pomorskim na terenie 14 gmin, wchodzących w skład powiatów: sztumskiego, kwidzyńskiego i malborskiego. Nadzoruje obszar 144308 ha.

  Transport[ | edytuj kod]

  Transport drogowy[ | edytuj kod]

  Przez miasto przebiega droga krajowa nr 55, prowadząca na północ do Malborka oraz na południe do Grudziądza, droga wojewódzka nr 521 prowadząca do Iławy. Na północ od miasta przebiega droga krajowa nr 90 z mostem wantowym na Wiśle, łącząca Kwidzyn z drogą krajową nr 91 na lewej stronie rzeki i dalej z autostradą A1. Mniejszą rolę odgrywa wojewódzka nr 518 i droga wojewódzka nr 588 oraz droga wojewódzka nr 532 prowadzącą do Kwidzyna.

  Droga wojewódzka nr 521 (DW521) – droga wojewódzka leżąca na pograniczu dwóch województw: warmińsko-mazurskiego i pomorskiego w powiatach iławskim i kwidzyńskim, w gminach Iława, Susz, Prabuty, Kwidzyn. Łączy miasta Iława i Kwidzyn.Kościół Zielonoświątkowy w Rzeczypospolitej Polskiej – chrześcijański wolny Kościół protestancki o charakterze ewangelikalnym nurtu zielonoświątkowego; drugi, pod względem wielkości Kościół protestancki w Polsce (po Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP), posiadający ponad 23 tysięcy wiernych zrzeszonych w ramach 217 zborów; największy polski Kościół protestancki nurtu ewangelicznego; największa, choć nie jedyna, wspólnota zielonoświątkowców w Polsce, związana z pentekostalną tradycją amerykańskich Zborów Bożych i przyjmująca ustrój kongregacjonalno-synodalny. Kościół Zielonoświątkowy w RP jest członkiem Europejskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej, Światowej Wspólnoty Zborów Bożych oraz Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Organem prasowym Kościoła jest miesięcznik „Chrześcijanin”. Siedzibą władz Kościoła jest miasto stołeczne Warszawa. Podstawą prawną działalności Kościoła jest Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 20 lutego 1997. Obecnym Przewodniczącym Naczelnej Rady Kościoła i Prezbiterem Naczelnym Kościoła jest bp dr Marek Kamiński.
 • Szlak rowerowy R1
 • Transport kolejowy[ | edytuj kod]

  Stacja kolejowa Kwidzyn leży przy linii kolejowej nr 207; linia kolejowa Myślice – Szlachta służy wyłącznie ruchowi towarowemu.

  Transport lotniczy[ | edytuj kod]

  W 2013 r. przy ul. Lotniczej otwarto sanitarne lądowisko.

  Oświata[ | edytuj kod]

  Dawny Pałac Schillera, później gimnazjum F. Schillera, obecnie Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Stanisława Staszica – ul. Słowiańska 17
  ZSP nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie, w latach 1815–1920 i 1939-1945 siedziba Rejencji kwidzyńskiej (dawny Pałac Fermora)
 • Szkoły średnie
 • I Liceum Ogólnokształcące im. dr. Władysława Gębika, dawne Polskie Gimnazjum
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego
 • Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Polskich Noblistów
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Stanisława Staszica
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
 • Gimnazja (nieistniejące)
 • Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej
 • Gimnazjum nr 3 im. Znaku Rodła
 • Społeczne gimnazjum im. Polskich Noblistów
 • Zespół Szkół Gimnazjalnych
 • Szkoły podstawowe
 • Społeczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. dr. Władysława Gębika
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zjednoczonej Europy
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego
 • Katolicko-Językowo Sportowa Szkoła Podstawowa
 • Przedszkola
 • Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Przedszkole Gama”
 • Niepubliczny Punkt Przedszkolny "AKUKU"
 • Niepubliczne Przedszkole „Jedyneczka”
 • Niepubliczne Przedszkole „Promyk”
 • Niepubliczne Przedszkole „SMYK”
 • Niepubliczne Przedszkole Ekologiczne
 • Niepubliczne Przedszkole Nr 2 z Grupą Żłobkową
 • Przedszkole Integracyjne
 • Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” z Grupą Żłobkową
 • Przedszkole Niepubliczne „Radość” z Grupą Żłobkową
 • Inne
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Centrum Nauki i Biznesu „Żak”
 • Szkolne Centrum Edukacyjno-Kulturalne ESCEK
 • Centrum Edukacji Ekologicznej
 • Szkoła Muzyczna I stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 • Szkoła Językowa „Chata Języków Świata”
 • Ochotnicze Hufce Pracy, 11–16 Hufiec Pracy
 • Prusy Górne (łac. Hockerlandia, niem. Oberland) – określenie regionu historycznego znajdującego się obecnie w województwie warmińsko-mazurskim, na terenie historycznych Prus. Prusy Górne położone są na zachód od Warmii, na wschód od Powiśla, na południe od Żuław i na północny zachód od Mazur. Czasem określa się je jako Stare Prusy, Kraj Górny, Mazury Zachodnie lub Pogórze.Zakon krzyżacki – pełna nazwa: Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie (zakon krzyżacki, zakon niemiecki, łac. Ordo fratrum domus hospitalis Sanctae Mariae Theutonicorum in Jerusalem, Ordo Theutonicus, OT, niem. Orden der Brüder vom Deutschen Haus Sankt Mariens in Jerusalem, Deutscher Orden, DO) – zakon rycerski, jeden z trzech największych, obok joannitów i templariuszy, które powstały na fali krucjat w XI i XII wieku. Sprowadzony, by zapewnić bezpieczeństwo ewangelizacji Prusów, opanował militarnie obszary późniejszych Prus Wschodnich oraz dzisiejszej Łotwy i Estonii tworząc z tych ziem formację państwową Prusy Zakonne. Zakon podbił także niektóre ziemie Polski i Litwy.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7] [8]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kaplica świętego Ojca Pio w Kwidzynie – zabytkowa kaplica poprotestancka znajdująca się przy ulicy Basztowej w Kwidzynie, w województwie pomorskim.
  Kościół Świętej Trójcy w Kwidzynie – rzymskokatolicki kościół parafialny w Kwidzynie, w województwie pomorskim. Należy do dekanatu Kwidzyn - Śródmieście diecezji elbląskiej.
  Sala królestwa – miejsce zebrań i lokalny ośrodek życia religijnego członków Chrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, obiekt służący biblijnej działalności edukacyjnej prowadzonej przez ten związek wyznaniowy oraz wielbieniu Boga (Jehowy). Chociaż pierwsze takie miejsca zaczęły powstawać pod koniec XIX wieku, nazwę tę nadał im w roku 1935 Joseph Franklin Rutherford, drugi prezes Towarzystwa Strażnica.
  Kościoły lokalne (miejscowe) – nurt w obrębie chrześcijaństwa ewangelikalnego uznający, że podstawowe prawdy wiary („jedyne konieczne”, łac. unum necessarium) są wystarczające dla zachowania doktrynalnej jedności chrześcijan.
  Stan wojenny w Polsce w latach 1981–1983 – stan nadzwyczajny wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, niezgodnie z Konstytucją PRL. Został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku. W trakcie jego trwania z rąk milicji oraz SB zginęło kilkadziesiąt osób.
  Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników Św. Jana, z Jerozolimy, z Rodos i z Malty (pot. szpitalnicy, joannici, kawalerowie maltańscy) – katolicki zakon rycerski.
  Celle - miasto powiatowe w północnej części Niemiec, w kraju związkowym Dolna Saksonia, nad rzeką Aller na południowym obrzeżu Pustaci Lüneburskiej. Jest siedzibą powiatu Celle, liczy ok. 70,7 tys. mieszkańców.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.054 sek.