• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kwas mykofenolowy  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Przeszczepienie serca (heart transplantation, HTX) to metoda leczenia schyłkowej niewydolności serca, polegająca na przeszczepieniu serca pozyskanego od martwego dawcy. Wykonywana jest jedynie w specjalistycznych ośrodkach.Agencja Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration, w skrócie FDA) – amerykańska agencja rządowa utworzona w 1906. Wchodzi w skład Departamentu Zdrowia i Usług Społecznych i jest odpowiedzialna za kontrolę żywności (dla ludzi i zwierząt), suplementów diety, leków (dla ludzi i zwierząt), kosmetyków, urządzeń medycznych i urządzeń emitujących promieniowanie (w tym także niemedycznych), materiałów biologicznych i preparatów krwiopochodnych w Stanach Zjednoczonych.
  Działania niepożądane[ | edytuj kod]
 • biegunka
 • nudności, wymioty
 • ból brzucha
 • gorączka
 • dreszcze
 • złe samopoczucie
 • ból głowy
 • objawy grypopodobne
 • osłabienie
 • zmniejszenie masy ciała
 • obrzęki
 • zaburzenia hemotologiczne: leukopenia, małopłytkowość, niedokrwistość, pancytopenia, leukocytoza
 • zwiększona częstość występowania zakażeń:
 • posocznica
 • zakażenia układu moczowego
 • zakażenia przewodu pokarmowego
 • zakażenia układu oddechowego
 • zakażenia skóry
 • zapalenie otrzewnej
 • opryszczka zwykła
 • półpasiec
 • kandydoza
 • nieprawidłowa czynność nerek (wzrost stężenia kreatyniny, zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi)
 • nadciśnienie tętnicze
 • niedociśnienie tętnicze
 • tachykardia
 • rozszerzenie naczyń krwionośnych
 • hiperkaliemia albo hipokaliemia
 • kwasica
 • hipomagnezemia
 • hipokalcemia
 • hipercholesterolemia
 • zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej
 • hiperglikemia
 • hipofosfatemia
 • hiperurykemia
 • zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej
 • krwawienie z przewodu pokarmowego
 • choroba wrzodowa
 • choroby zapalne przewodu pokarmowego
 • anoreksja
 • dyspepsja
 • zaparcie
 • wzdęcia
 • odbijania
 • zapalenie wątroby
 • żółtaczka
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
 • kaszel
 • nowotwory skóry
 • trądzik
 • osutka
 • łysienie
 • drgawki
 • depresja
 • splątanie
 • pobudzenie
 • zaburzenia myślenia
 • parestezje
 • senność albo bezsenność
 • miastenia
 • bóle stawów
 • zaburzenia smaku
 • Dawkowanie[ | edytuj kod]

  Według zaleceń lekarza

  Kreatynina (z gr. kreas − mięso, nazwa systematyczna: 2-imino-1-metyloimidazolidyn-4-on) − organiczny związek chemiczny, pochodna kreatyny. Jest bezwodnikiem kreatyny, występuje we krwi i moczu. Stanowi produkt metabolizmu, jest wydalana z organizmu przez nerki z moczem stanowiąc oprócz mocznika jeden z głównych związków azotowych. Powstaje w organizmie w wyniku nieenzymatycznego rozpadu fosforanu kreatyny. Ilość wydalanej w ciągu doby kreatyniny zależy od masy mięśni i jest charakterystyczna dla danego organizmu. Średnio z moczem wydala się ok. 14-26 mg kreatyniny na kilogram masy ciała.Glikoproteina P (P-gp, Pgp) – białko zwierzęce umiejscowione w błonach komórkowych m.in. tkanek łożyska, przewodów żółciowych i trzustkowych, kanalików nerkowych dalszych, gruczołów nadnerczy, drobnych naczyniach krwionośnych mózgu, jelitach, a także w komórkach limfocytów. Glikoproteina P usuwa substancje obce dla organizmu (w tym leki) z wnętrza komórek, zapobiegając ich kumulacji i utrudniając osiąganie miejsc docelowych.

  Preparaty[ | edytuj kod]

 • CellCept, Myfortic


 • Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Odrzucanie przeszczepu jest to obronna reakcja organizmu na obce białko, które znajduje się w przeszczepianej tkance lub organie.
  Dyhydrogenaza mleczanowa (LDH) – enzym z klasy oksydoreduktaz, obecny w wątrobie, mięśnach i jelitach. Katalizuje ostatni etap szlaku glikolitycznego – przejście pirogronianu w mleczan i odwrotnie. Cząsteczka LDH jest tetramerem, złożonym z dwóch różnych podjednostek – H ("sercowej") i M ("mięśniowej"), co daje możliwość występowania w postaci pięciu izoenzymów o następującej budowie:
  Lek – każda substancja, niezależnie od pochodzenia (naturalnego lub syntetycznego), nadająca się do bezpośredniego wprowadzana do organizmu w odpowiedniej postaci farmaceutycznej w celu osiągnięcia pożądanego efektu terapeutycznego, lub w celu zapobiegania chorobie, często podawana w ściśle określonej dawce. Lekiem jest substancja modyfikująca procesy fizjologiczne w taki sposób, że hamuje przyczyny lub objawy choroby, lub zapobiega jej rozwojowi. Określenie lek stosuje się też w stosunku do substancji stosowanych w celach diagnostycznych (np. metoklopramid w diagnostyce hiperprolaktynemii) oraz środków modyfikujących nie zmienione chorobowo funkcje organizmu (np. środki antykoncepcyjne).
  Hipokalcemia - stan obniżonego poziomu wapnia we krwii, charakteryzujący się stężeniem wapnia całkowitego w surowicy krwi nieprzekraczającym 2,25 mmol/l.
  Azatiopryna (łac. azathioprinum) – organiczny związek chemiczny, antymetabolit, lek o silnym działaniu immunosupresyjnym i cytotoksycznym, który jest metylonitroimidazolową pochodną 6-merkaptopuryny. Po podaniu ulega biotransformacji w wątrobie i nerkach do 6-merkaptopuryny i metylonitroimidazolu. Końcowym metabolitem jest kwas tiomoczowy, który ulega wydaleniu z moczem. W Polsce azatiopryna jako lek jest dostępna pod nazwą handlową Imuran i Azathioprine, w postaci niewielkich żółtych lub koloru morelowego, obustronnie wypukłych tabletek z otoczką. Bywa też podawana dożylnie.
  Immunosupresja to hamowanie procesu wytwarzania przeciwciał i komórek odpornościowych przez różne czynniki zwane immunosupresorami, najczęściej farmakologicznie przez leki immunosupresyjne (w przeszłości przez promieniowanie rentgenowskie).
  Nieswoiste zapalenia jelit (ang. Inflammatory Bowel Diseases, IBD) – grupa przewlekłych chorób zapalnych przewodu pokarmowego, głównie jelita grubego lub cienkiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.