Kulawa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kulawa (Kaława) - struga na Równinie Charzykowskiej na skraju Zaborskiego Parku Krajobrazowego, w regionie Kaszub zwanym Zaborami. Źródła rzeki znajdują się na południe od leśniczówki Bukówki w głębokiej rynnie polodowcowej.

Bory Tucholskie (kasz. Tëchòlsczé Bòrë, niem. Tucheler Heide) – jeden z największych kompleksów borów sosnowych w Polsce. Zajmuje ok. 3 tys. km sandru w dorzeczu Brdy i Wdy oraz Równiny Tucholskiej i Równiny Charzykowskiej. Od lasów tych wziął nazwę również mezoregion fizycznogeograficzny Bory Tucholskie znajdujący się we wschodniej części kompleksu oraz szereg powierzchniowych form ochrony przyrody: park narodowy, rezerwat biosfery, obszar Natura 2000, a także leśny kompleks promocyjny. Bory Tucholskie dały również nazwy jednostkom różnych systemów podziału geobotanicznego, np. okręg Borów Tucholskich w systemie Szafera i Zarzyckiego lub dzielnica Borów Tucholskich w systemie Mroczkiewicza.Rezerwat przyrody Dolina Kulawy – torfowiskowy rezerwat przyrody w województwie pomorskim. Powołany w celu zachowania kompleksu torfowisk soligenicznych, źródlisk, jezior mezotroficznych oraz leśnych i nieleśnych ekosystemów lądowych z charakterystycznymi dla tych ekosystemów biocenozami. W celu dodatkowego zabezpieczenia, wokół rezerwatu istnieje otulina o powierzchni 346 ha.

Obszar źródłowy rzeki charakteryzuje się śladami poeksploatacyjnymi wydobycia kredy jeziornej. Rzeka przepływa południkowo wartkim strumieniem przez łąki i terasy dolinne malowniczej doliny leśnego obszaru Borów Tucholskich. Przypływa przez jeziora Duże Głuche, Małe Głuche i Szczeczonek uchodząc do Zbrzycy w miejscowości Laska. Rzeka stanowi kajakowy szlak wodny (ze wskazaniem na kajaki typu jedynka). Dolina rzeki Kulawy w roku 2009 została objęta ochroną rezerwatu o nazwie "Dolina Kulawy".

Rezerwat przyrody Piecki – florystyczno-torfowiskowy rezerwat na obszarze Zaborskiego Parku Krajobrazowego i gminy Brusy.Rynna polodowcowa (rynna subglacjalna), dolina rynnowa - podłużne formy powierzchniowe Ziemi powstające pod powierzchnią lodowca (głównie lądolodu) wskutek erozji przez wody podlodowcowe. Stanowią one prostolinijne lub lekko kręte zagłębienia szerokości od kilkuset metrów do 2-3 km i długości nieraz kilkudziesięciu kilometrów, o stromych wysokich krawędziach z obu stron. Przebieg rynny nawiązuje do biegu i siły erozyjnej rzeki podlodowcowej. Po ustąpieniu lodowca rynny polodowcowe są wypełnione martwym lodem, co zapobiega zasypaniu przez morenę denną lub piaski sandrowe.
Złoża kredy w dolinie Kulawy


Przypisy[ | edytuj kod]

Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Rezerwat przyrody Jezioro Laska
 • Rezerwat przyrody Jezioro Nawionek
 • Rezerwat przyrody Piecki
 • Ścieżka przyrodnicza Doliny Kulawy
 • Rezerwat przyrody Jezioro Laska – faunistyczny rezerwat przyrody położony na terenie gmin Brusy (powiat chojnicki) i Lipnica (powiat bytowski) w województwie pomorskim, obejmujący swym zasięgiem całe jezioro Laska i jego brzegi. Jezioro Głuche Małe – przepływowe jezioro wytopiskowe położone na Równinie Charzykowskiej w kompleksie leśnym Borów Tucholskich na obszarze Zaborskiego Parku Krajobrazowego i gminy Brusy.
  Warto wiedzieć że... beta

  Zbrzyca – rzeka w północnej Polsce, lewy dopływ Brdy. Płynie przez Równinę Charzykowską w województwie pomorskim. Długość rzeki wynosi według różnych źródeł od 46,2 km przez 46,8 km do 48,77 km, powierzchnia zlewni rzeki wynosi od 448,28km² przez 448,3 km² do około 450,4 km². Wypływa z jeziora Duży Zbełk w okolicach miejscowości Dziemiany. Płynie przez jeziora: Wielkie Sarnowicze, Dywańskie, Somińskie, Kruszyńskie, Parzyńskie, Milachowo, Laska, Księże, Długie, Parszczenica i Śluza. Uchodzi do jeziora Witoczno, w którym łączy się z Brdą. Średni roczny przepływ przy ujściu wynosi 4,74 m³/s.
  Laska (dodatkowa nazwa w j. kaszub. Lôska, niem. Laska) – osada kaszubska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie chojnickim, w gminie Brusy na obszarze Zaborskiego Parku Krajobrazowego u ujścia rzeki Kulawy do Zbrzycy pomiędzy jeziorami Laska (objęte rezerwatem) i Zmarłym. Na południe od osady znajdują się rezerwaty "Jezioro Nawionek" i "Piecki". W miejscowości zaczyna się trasa Ścieżki przyrodniczej "Doliny Kulawy". W Lasce rośnie, mający 31 m wysokości i 822 cm w obwodzie, około 400-letni Dąb Łokietka.
  Kaszuby (kasz. Kaszëbë lub Kaszëbskô) – region kulturowy w północnej Polsce, będący częścią Pomorza, w którym zamieszkują Kaszubi (autochtoniczni Pomorzanie) posługujący się językiem regionalnym – etnolektem, określanym jako język kaszubski.
  Kreda, kreda pisząca – skała osadowa, która powstała na dnie mórz i oceanów. Jest odmianą wapieni (wzór chemiczny CaCO3) dość czystych, nie zawierających wielu domieszek. Jej podstawowym składnikiem jest kalcyt. Zbudowana jest głównie z mikroskopowych skorupek kokolitów i otwornic oraz bardzo drobnoziarnistego mikrytu. Inne skamieniałości (np. igły gąbek, małże, belemnity) występują podrzędnie. Jest to skała miękka, niezbyt zwięzła, porowata, dzięki czemu ma mały ciężar właściwy i jest lekka. Dodaje się ją do białych farb, proszków i past do zębów. Ma zastosowanie w przemyśle ceramicznym, chemicznym, farmaceutycznym i kosmetycznym. Odmiany szczególnie bogate w kokolity zmieszane z gipsem służą do pisania na tablicy. Duże złoża kredy występują w Polsce w okolicach Chełma, Zamościa i Siedlec.
  Równina Charzykowska (314.67) – mezoregion fizycznogeograficzny w północnej Polsce; równina położona na obszarze województwa pomorskiego, granicząca na zachodzie z Doliną Gwdy, na południu z Pojezierzem Krajeńskim, na wschodzie z Borami Tucholskimi, zaś na północy z Pojezierzem Bytowskim. Obszar charakteryzuje się wysokim stopniem zalesienia (kompleks leśny Borów Tucholskich, Zaborski Park Krajobrazowy, Wdzydzki Park Krajobrazowy i Park Narodowy Bory Tucholskie). Na obszarze równiny występują liczne jeziora, do największych należy jezioro zespołów jezior Charzykowskiego. Nazwa równiny pochodzi od wsi Charzykowy nad jeziorem Charzykowskim.
  Zaborski Park Krajobrazowy (kaszb Zôbòrsczi Park Krajòbrazny) – park krajobrazowy, położony na terenach gmin: Chojnice i Brusy. Został utworzony w 1990 r. pod nazwą Chojnicki PK. Jego powierzchnia liczy ok. 340 km². Na terenach leśnych gospodarują Nadleśnictwa :Rytel, Przymuszewo oraz Czersk.
  Eksploatacja jest to zjawisko techniczno-ekonomiczne podejmowane wraz z wyprodukowaniem, sprzedażą obiektu lub systemu i kończy się wraz z jego wycofaniem. Słowo najczęściej dotyczy obiektów i systemów technicznych jednak zjawisko jest powszechne i każdy proces eksploatacji jest częścią eksploatacji środowiska. W szczególności do eksploatacji są przyjmowane obiekty naturalne (rzeki, złoża itp.), która kończy się wraz z zaniechaniem tego.

  Reklama