• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kropidlak  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Teleomorfa, anamorfa i holomorfa są to stadia życiowe grzybów różniące się sposobem rozmnażania. Terminy te zwyczajowo odnoszą się do grzybów typu Ascomycota i Basidiomycota. Wyróżniamy:Kropidlak czarny (Aspergillus niger) – gatunek grzyba z rodzaju kropidlaków. Jest pospolity na całym świecie. Występuje w glebie i innych wilgotnych miejscach. Często atakuje produkty spożywcze żywności (tzw. czarna pleśń).
  Systematyka[ | edytuj kod]

  Pozycja w klasyfikacji według Index Fungorum: Aspergillaceae, Eurotiales, Eurotiomycetidae, Eurotiomycetes, Pezizomycotina, Ascomycota, Fungi.

  Synonimy: Acmosporium Corda, Alliospora Pim, Aspergillopsis Speg., Aspergillus P. Micheli, Basidiella Cooke, Briarea Corda, Cladaspergillus Ritgen, Cladosarum E. Yuill & J.L. Yuill, Cristaspora Fort & Guarro, Dichotomomyces Saito, Dichotomomyces Saito ex D.B. Scott, Euaspergillus F. Ludw., Fennellia B.J. Wiley & E.G. Simmons, Gutturomyces Rivolta, Otomyces Wreden, Phialosimplex Sigler, Deanna A. Sutton, Gibas, Polypaecilum G. Sm., Raperia Subram. & Rajendran, Redaellia Cif., Arch. Rhodocephalus Corda, Rhopalocystis Grove, Royella R.S. Dwivedi, Sartorya Vuill., Sceptromyces Corda, Sterigmatocystis C.E. Cramer, Stilbothamnium Henn.

  Biologia (z gr. βίος (bios) - życie i λόγος (logos) - słowo, nauka) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.Synonim w taksonomii (skrót syn.) – nierównoważne określenia odnoszące się do tego samego taksonu. Wyróżnia się synonimy nomenklatoryczne (homotypowe) i taksonomiczne (heterotypowe). Taksony opisane synonimami pierwszego rodzaju oparte są na tym samym typie nomenklatorycznym. Zgodnie z międzynarodowymi kodeksami nomenklatorycznymi tylko jedna nazwa może być ważna, tj. zgodna z tymi przepisami. W sytuacji, gdy dwie lub więcej nazw opisują ten sam takson, ustalana jest nazwa ważna (pierwsza prawidłowo opisana), pozostałe stają się synonimami nomenklatorycznymi. Synonimy taksonomiczne powstają, gdy w wyniku rozwoju wiedzy, pewne taksony są dzielone, łączone lub przenoszone. Nazwy określane jako synonimy taksonomiczne odnoszą się do taksonów posiadających różne typy nomenklatoryczne i stają się synonimami w wyniku taksonomicznego osądu.

  Niektóre gatunki[ | edytuj kod]

  Opisano ponad 200 gatunków. W Polsce odnotowano występowanie następujących:

 • Aspergillus amstelodami (L. Mangin) Thom & Church 1926
 • Aspergillus awamori Nakaz. 1907
 • Aspergillus biplanus Raper & Fennell 1965
 • Aspergillus clavatus Desm. 1834
 • Aspergillus candidus Link
 • Aspergillus carneus Blochwitz 1933
 • Aspergillus chevalieri (L. Mangin) Thom & Church 1926
 • Aspergillus clavatus Desm. 1834
 • Aspergillus echinulatus Thom & Church 1926
 • Aspergillus elegans Gasperini 1887
 • Aspergillus ficuum (Reichardt) Thom & Currie 1916
 • Aspergillus flavus Link – kropidlak żółty
 • Aspergillus fumigatus Fresenius – kropidlak popielaty
 • Aspergillus funiculosus G. Sm. 1956
 • Aspergillus giganteus Wehmer 1901
 • Aspergillus glaucus (L.) Link – kropidlak zielony
 • Aspergillus kanagawaensis Nehira 1951
 • Aspergillus koningii Oudem. 1902
 • Aspergillus multicolor Sappa 1954
 • Aspergillus nidulans (Eidam) G. Winter 1884
 • Aspergillus neoniveus Samson, S.W. Peterson, Frisvad & Varga 201
 • Aspergillus niger Tiegh – kropidlak czarny
 • Aspergillus ochraceus G. Wilh – kropidlak pomarańczowy
 • Aspergillus parasiticus Speare
 • Aspergillus pulvinus Kwon-Chung & Fennell 1965
 • Aspergillus repens (Corda) Sacc. 1882
 • Aspergillus restrictus G. Sm. 1931
 • Aspergillus ruber (Jos. König, Spieck. & W. Bremer) Thom & Church – kropidlak czerwony
 • Aspergillus spelunceus Raper & Fennell 1965
 • Aspergillus stellatus Curzi 1934
 • Aspergillus sydowii (Bainier & Sartory) Thom & Church 1926
 • Aspergillus tamarii Kita 1913
 • Aspergillus terreus Thorn
 • Aspergillus terricola Marchal & É.J. Marchal 1893
 • Aspergillus ustus (Bainier) Thom & Church 1926
 • Aspergillus versicolor (Vuillemin) Tiraboshi – kropidlak różnobarwny
 • Aspergillus wentii Wehmer 1896
 • Nazwy naukowe według Index Fungorum. Wykaz gatunków według W. Mułenko i in. Pominięto gatunki według Index Fungorum wątpliwe.

  Saprotrofy, roztocza, mikrokonsumenci – (z gr. saprós - zgniły) – cudzożywne organizmy pobierające energię z martwych szczątków organicznych, rozkładając je do związków prostych. Są reprezentowane przez liczne drobnoustroje (bakterie, grzyby). Do niedawna uważano, że także niektóre rośliny lądowe (np. gnieźnik leśny) odżywiają się saprofitycznie, jednak mogą one pobierać substancje pochodzące z rozkładu szczątków jedynie dzięki mikoryzie (patrz rośliny saprofityczne), a zatem dzięki ścisłej symbiozie z odpowiednim gatunkiem grzyba. To stawia je bliżej roślin pasożytniczych niż prawdziwych saprotrofów. Tradycyjnie jednak mimo to wciąż bywają określane jako saprofity lub rośliny saprofityczne. Obecnie ten typ odżywiania określany jest jako myko-heterotrofia – w tym układzie pasożytniczym właściwym saprofitem jest grzyb, a nie roślina.Metula – część trzonka (konidioforu) u grzybów z rodziny kropidlakowatych (Aspergillaceae). Metule znajdują się między pierwszym odcinkiem konidioforu wyrastającym z bazalanej komórki strzępki a fialidami. Zazwyczaj są cylindryczne i wydłużone, mogą być pojedyncze lub rozgałęzione.


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kropidlak czerwony Aspergillus ruber (Jos. König, Spieck. & W. Bremer) Thom & Church – gatunek grzybów z rodziny kropidlakowatych (Aspergillaceae).
  Enzymy – wielkocząsteczkowe, w większości białkowe, katalizatory przyspieszające specyficzne reakcje chemiczne poprzez obniżenie ich energii aktywacji.
  Aspergillus stellatus Curzi – gatunek grzybów z rodziny kropidlakowatych (Aspergillaceae). Saprotrof żyjący w glebie.
  Gen (gr. γένος – ród, pochodzenie) – podstawowa jednostka dziedziczności determinująca powstanie jednej cząsteczki białka lub kwasu rybonukleinowego zapisana w sekwencji nukleotydów kwasu deoksyrybonukleinowego.
  Strzępki (łac. hyphae) – rozgałęziające się, splątane nitkowate elementy, z których zbudowana jest grzybnia (plecha), czyli ciało grzybów. Strzępki mogą być luźne (nitkowate) lub zbite (plektenchymatyczne), wtedy gdy splatają się i zrastają w jedną całość. Zbite strzępki tworzą:
  PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.
  Para zasad (pz lub bp z (ang.) base pair) - w biologii molekularnej - komplementarne, połączone wiązaniami wodorowymi zasady azotowe nukleotydów dwóch różnych nici kwasu nukleinowego. W parach zasad podaje się długość cząsteczek DNA.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.081 sek.