• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Krewetki  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Odra (czes. i dł. Odra, niem. Oder, gł. Wodra, łac. starożytna Viadua, Suevus, łac. średniowiecza Oddera (w Dagome iudex), Odera; łac. renesansowa Viadrus (od 1543)) – rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski jest trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie).Odwłok (abdomen, urosoma) – trzecia, tylna część ciała stawonoga, połączona z tułowiem lub głowotułowiem. Odwłok pokryty jest oskórkiem, ale znacznie delikatniejszym niż okrywy głowy czy głowotułowia. Na odwłoku mogą występować odnóża kroczne; u form bardziej wyspecjalizowanych są one często przekształcone w kądziołki przędne (pająki) czy najrozmaitsze narządy kopulacyjne.
  Budowa[ | edytuj kod]

  Są to na ogół niewielkie skorupiaki o ciele spłaszczonym grzbieto-brzusznie i mniej lub bardziej cylindrycznym głowotułowiu, blaszkowatych skrzelach i słabo wykształconych szczypcach. Pierwsza para pleopodiów u samców jest mniej lub bardziej zredukowana. Odwłok dobrze rozwinięty; skleryt drugiego segmentu odwłoku nachodzi na segment pierwszy i trzeci. Pierwsza i druga para odnóży krocznych (pereiopodów) zazwyczaj opatrzone szczypcami. Skrzela blaszkowate. Samice umieszczają rozwijające się jaja na tylnych odnóżach (pleopodach).

  Krewetka bałtycka (Palaemon adspersus) – gatunek skorupiaka z rodziny Palaemonidae. Krewetka bałtycka występuje we wschodniej części Oceanu Atlantyckiego – od południowej Norwegii i Wysp Brytyjskich po Morze Śródziemne – oraz w Morzu Bałtyckim, Czarnym i Kaspijskim. To typowy mieszkaniec podwodnych zarośli, występujący przy dnie zarosłych zatok oraz wśród glonów porastających różne podwodne konstrukcje takie jak falochrony. Przeważnie bytuje na głębokości od 1 do 10 metrów. Maksymalny rozmiar do jakiego dorastają to 70 – 80 mm. W Morzu Bałtyckim długość samców nie przekracza 60 mm. Odżywiają się drobnymi skorupiakami, mięczakami, wieloszczetami (zwłaszcza nereidą różnokolorową), ale także glonami.Odnóża – parzyste przydatki występujące na tagmach stawonogów. Pełnią funkcje (często związane z lokalizacją): czuciowe, pokarmowe, lokomotoryczne, kopulacyjne, transportowe, przędne. Ilość, budowa i rozmieszczenie odnóży jest ważną cechą taksonomiczną.

  Systematyka[ | edytuj kod]

  World Register of Marine Species (WoRMS) wyróżnia 14 nadrodzin (stan na 08.2016):

 • nadrodzina Alpheoidea Rafinesque, 1815
 • rodzina Alpheidae Rafinesque, 1815
 • rodzina Barbouriidae Christoffersen, 1987
 • rodzina Bythocarididae Christoffersen, 1987
 • rodzina Hippolytidae Spence Bate, 1888
 • rodzina Lysmatidae Dana, 1852
 • rodzina Merguiidae Christoffersen, 1987
 • rodzina Ogyrididae Holthuis, 1955
 • rodzina Thoridae Kingsley, 1879
 • nadrodzina Atyoidea De Haan, 1849 (in De Haan, 1833-1850)
 • rodzina Atyidae De Haan, 1849 (in De Haan, 1833-1850)
 • nadrodzina Bresilioidea Calman, 1896
 • rodzina Agostocarididae C.W.J. Hart & Manning, 1986
 • rodzina Alvinocarididae Christoffersen, 1986
 • rodzina Bresiliidae Calman, 1896
 • rodzina Bresilioidea incertae sedis
 • rodzina Disciadidae Rathbun, 1902
 • rodzina Pseudochelidae De Grave & Moosa, 2004
 • nadrodzina Campylonotoidea Sollaud, 1913
 • rodzina Bathypalaemonellidae de Saint Laurent, 1985
 • rodzina Campylonotidae Sollaud, 1913
 • nadrodzina Crangonoidea Haworth, 1825
 • rodzina Crangonidae Haworth, 1825
 • rodzina Glyphocrangonidae Smith, 1884
 • nadrodzina Nematocarcinoidea Smith, 1884
 • rodzina Eugonatonotidae Chace, 1937
 • rodzina Nematocarcinidae Smith, 1884
 • rodzina Rhynchocinetidae Ortmann, 1890
 • rodzina Xiphocarididae Ortmann, 1895
 • nadrodzina Oplophoroidea Dana, 1852a
 • rodzina Acanthephyridae Spence Bate, 1888
 • rodzina Oplophoridae Dana, 1852
 • nadrodzina Palaemonoidea Rafinesque, 1815
 • rodzina Anchistioididae Borradaile, 1915
 • rodzina Desmocarididae Borradaile, 1915
 • rodzina Euryrhynchidae Holthuis, 1950
 • rodzina Palaemonidae Rafinesque, 1815
 • rodzina Typhlocarididae Annandale & Kemp, 1913
 • nadrodzina Pandaloidea Haworth, 1825
 • rodzina Pandalidae Haworth, 1825
 • rodzina Thalassocarididae Spence Bate, 1888
 • nadrodzina Pasiphaeoidea Dana, 1852
 • rodzina Pasiphaeidae Dana, 1852
 • nadrodzina Physetocaridoidea Chace, 1940
 • rodzina Physetocarididae Chace, 1940
 • nadrodzina Processoidea Ortmann, 1896a
 • rodzina Processidae Ortmann, 1890
 • nadrodzina Psalidopodoidea Wood-Mason (in Wood-Mason & Alcock, 1892)
 • rodzina Psalidopodidae Wood Mason & Alcock, 1892
 • nadrodzina Stylodactyloidea Spence Bate, 1888
 • rodzina Stylodactylidae Bate, 1888
 • incertae sedis
 • rodzina Amphionididae Holthuis, 1955
 • oraz 18 rodzajów.
 • Inni autorzy, jak np. Raymond T. Bauer, wyróżniają 15 nadrodzin, z Procarididea, którą to nadrodzinę jednak nowsze badania z zakresu filogenetyki molekularnej umieszczają w osobnym infrarzędzie o tej samej nazwie, jako grupę siostrzaną w stosunku do Caridea. Jeszcze inne klasyfikacje (De Grave, Pentcheff, Ahyong et al., 2009) wyróżniają 16. monotypową nadrodzinę, Galatheacaridoidea; późniejsze analizy molekularne pokazały, że ma ona niemal identyczny mitochondrialny DNA z Eugonatonotus chacei i uznano, że jedyny przedstawiciel Galatheacaridoidea jest w rzeczywistości stadium larwalnym Eugonatonotus.

  Skorupiaki (Crustacea) – podtyp stawonogów, w większości wodnych. Wiele gatunków wchodzi w skład planktonu. Znanych jest ponad 50 tysięcy gatunków. Badaniem skorupiaków zajmuje się karcynologiaIntegrated Taxonomic Information System (ITIS) – system zaprojektowany do dostarczania informacji taksonomicznych o organizmach. Został utworzony w 1996 r. System jest wspierany przez agencje rządowe Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady i Meksyku. Współpracuje z taksonomami z całego świata. Jest partnerem Species 2000 i Global Biodiversity Information Facility (GBIF). Współuczestniczy w realizacji międzynarodowego programu Katalog Życia (Catalogue of Life Programme).

  Ogółem De Grave, Pentcheff, Ahyong et al., 2009 wyróżniają w infrarzędzie Caridae 3268 żyjących i 57 wymarłych (kopalnych) gatunków.

  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Szczecinka (łac. seta) – włoskowata struktura, wśród zwierząt większość szczecinek występuje u bezkręgowców:
  Filogenetyka molekularna, zwana też klasyfikacją molekularną lub systematyką molekularną – rodzaj systematyki filogenetycznej, w której klasyfikację organizmów przeprowadza się na podstawie stopnia pokrewności określonej na podstawie badań struktur DNA, RNA i białek.
  Crangon crangon – jadalny gatunek morskiej, drapieżnej krewetki z rodziny Crangonidae. W Polsce posiada wiele nazw: Garnela, Garnela pospolita, Krewetka piaskowa, Garnela właściwa, Garnela nakrapiana. Nazwą "garnela" określa się również rodzaj Crangon.
  Rząd (łac. ordo) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa od gromady (classis w zoologii) lub klasy (classis w botanice), a wyższa od rodziny (familia). Termin ordo został wprowadzony przez Karola Linneusza jako jedna z pięciu podstawowych kategorii w hierarchicznym systemie klasyfikacji biologicznej. Kategoriami pomocniczymi dla rzędu są nadrząd (superordo), podrząd (subordo) i infrarząd (infraordo), a w literaturze anglojęzycznej stosowane są jeszcze czasem parvorder (niższa od infrarzędu), magnorder (wyższa od nadrzędu), grandorder i mirorder (między rzędem a nadrzędem).
  Axel Springer SE – jeden z największych koncernów wydawniczych w Europie, wydaje ponad 150 gazet i magazynów w ponad 30 krajach, między innymi w Europie Środkowej oraz Wschodniej: Chorwacji, Polsce, Czechach, Rosji oraz Europie Zachodniej: Francji, Hiszpanii i Szwajcarii. Koncern zatrudnia ponad 10 tys. osób, roczne obroty szacuje się na około 2,4 miliarda euro.
  The World Register of Marine Species (WoRMS) (pol. Światowy Rejestr Gatunków Morskich) – baza danych, której rola polega na zapewnieniu autorytatywnego i pełnego zbioru nazw organizmów morskich.
  DNA mitochondrialny, mtDNA, mDNA – materiał genetyczny w postaci kolistego DNA znajdujący się w macierzy mitochondrium (łac. matrix). Obecność DNA tłumaczona jest teorią endosymbiotycznego pochodzenia tych organelli.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.915 sek.