• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kraina historyczna

  Przeczytaj także...
  Gospodarka – całokształt działalności gospodarczej prowadzonej w danym regionie (gospodarka regionalna), kraju (gospodarka narodowa) lub na całym świecie (gospodarka światowa). Działalność ta polega na wytwarzaniu dóbr i świadczeniu usług zgodnie z potrzebami ludności. Najprostszy podział gospodarki wyróżnia trzy sektory: usługi, przemysł, rolnictwo.Kultura (z łac. colere = „uprawa, dbać, pielęgnować, kształcenie”) – termin ten jest wieloznaczny, pochodzi od łac. cultus agri („uprawa roli”), interpretuje się go w wieloraki sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych (takich jak wzory myślenia i zachowania).
  Krainy historyczne w Polsce – obszary powiązane wspólną historią i kulturą, niekiedy także więzami gospodarczymi na przestrzeni wieków.

  Kraina historycznaregion, obejmujący obszary powiązane wspólną (często przez kilkaset lat) historią, tradycją i kulturą, niekiedy także więzami gospodarczymi. Układ krain historycznych jest zwykle niezależny od aktualnego podziału terytorialnego.

  Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).Region – umownie wydzielony obszar, względnie jednorodny, różniący się od terenów sąsiednich cechami naturalnymi bądź nabytymi na przestrzeni dziejów.

  Opis[ | edytuj kod]

  Na pojęcie krainy historycznej składa się szereg czynników, z których do najważniejszych zalicza się:

 • czynnik etniczny – rezultat osadnictwa, które dało podłoże pierwotnej organizacji prawno-społecznej danego terytorium
 • czynnik polityczny – określający ramy przestrzenne organizującej dane terytorium władzy politycznej
 • czynnik kościelny – organizujący wtórnie terytorium krainy dla celów organizacji kościelnej.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Krainy historyczne w Polsce
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Kraina historyczna po polsku.
  2. Renata Pysiewicz-Jędrusik: Granice Śląska. Wrocław: Rzeka, 1998, s. 8–9. ISBN 83-906558-4-5.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.726 sek.