• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Korroboracja - filozofia

  Przeczytaj także...
  Popperyzm – filozofia Karla Poppera, a także stworzony przez niego prąd filozofii nauki rozwijany początkowo w opozycji do pozytywizmu logicznego, a później jako niezależny pogląd na kryteria naukowości wypowiedzi i metodologię nauki. "Popperyzm" określany jest również jako "krytyczny racjonalizm", a także, w odniesieniu wyłącznie do filozofii nauki jako "falsyfikacjonizm". Tak rozumiany "popperyzm" występuje w co najmniej trzech znaczeniach:Sir Karl Raimund Popper (ur. 28 lipca 1902 w Wiedniu, zm. 17 września 1994 w Londynie) – filozof specjalizujący się w filozofii nauki i filozofii społeczno-politycznej. Jego system filozoficzny został przez niego samego nazwany racjonalizmem krytycznym, który on sam uważał za kontynuację filozofii Immanuela Kanta. Sformułował zasadę falsyfikowalności jako kryterium naukowości (popperyzm) oraz koncepcję społeczeństwa otwartego, będącego swoistym rozwinięciem koncepcji demokracji Johna Locke’a i Johna Stuarta Milla.
  Teoria naukowa to całość logicznie spoistych uogólnień, wywnioskowanych na podstawie ustalonych faktów naukowych i powiązanych z dotychczasowym stanem nauki. Ma na celu wyjaśnienie przyczyny lub układu przyczyn, warunków, okoliczności powstawania i określonego przebiegu danego zjawiska. Jest podsumowaniem wyników szczegółowych pracy naukowej. Wieńczy badania naukowe.

  Korroboracja - stopień wiarygodności teorii.

  Według Karla Poppera teorie naukowe nie są budowane na podstawie doświadczenia, lecz je "wyprzedzają". Doświadczenie może co najwyżej potwierdzić przyjętą wcześniej teorię. Potwierdzenie nie jest jednak niepodważalnym dowodem prawdziwości teorii i nie stosuje się go w celu wykazania prawdziwości lecz w celu zwiększenia stopnia wiarygodności teorii.

  Prawda – cecha wypowiadanych zdań określająca ich zgodność z rzeczywistością. W mowie potocznej oraz w logice tradycyjnej prawda to stwierdzenie czegoś, co miało faktycznie miejsce lub stwierdzenie niewystępowania czegoś, co faktycznie nie miało miejsca.

  „Przez stopień korroboracji teorii rozumiem zwięzłe sprawozdanie oceniające stan (w czasie t) krytycznej dyskusji nad teorią, z uwzględnieniem sposobu, w jaki rozwiązuje ona swoje problemy, stopnia jej sprawdzalności, surowości testów, które przeszła, oraz sposobu, w jaki przetrwała te sprawdziany. Zatem korroboracja (albo stopień korroboracji) jest sprawozdaniem oceniającym dotychczasowe zachowanie teorii”.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Karl Popper: Wiedza Obiektywna: Ewolucyjna teoria epistemologiczna. PWN, 1992, s. 31.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • popperyzm
 • hipotetyzm
 • falsyfikowalność
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.619 sek.