Kopiec (architektura)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kopiecantropogeniczna forma ukształtowania powierzchni ziemi, budowla ziemna w kształcie stożka (zazwyczaj ściętego). Na terenie Europy kopce, różnej wielkości i konstrukcji, były wznoszone już w czasach prehistorycznych. Pełniły wówczas rolę miejsc pochówku, a także funkcje kultowe, obronne, obserwacyjne. W znacznej części przypadków ich rola jest nieznana.

Kopiec Wolności – kopiec znajdujący się w Poznaniu, na prawym brzegu Warty w dzielnicy Nowe Miasto, w części zwanej Maltą; pierwotnie usypany dla uczczenia zwycięskiego powstania wielkopolskiego i przyłączenia regionu do niepodległej Polski. Odbudowany ma symbolizować szeroko rozumianą wolność jako największą wartość człowieka.Nowogródek (biał. Навагрудак, ros. Новогрудок, jid. נאַוואַרעדאָק, Nawaredok) – miasto w obwodzie grodzieńskim Białorusi, na Wyżynie Nowogródzkiej. 29,2 tys. mieszkańców (2010).

W późniejszych wiekach kopce wznoszono jako pamiątki ważnych wydarzeń historycznych lub w celu pośmiertnego upamiętnienia godnych osób, niewielkie kopce oznaczały np. granice ziem czy wsi. W związku ze znacznymi kosztami budowy i problemami z zapewnieniem trwałości budowli (erozja, spełzywanie zboczy itp.) obecnie nie buduje się kopców.

Stożek ścięty to bryła geometryczna znajdująca się pod płaszczyzną, przecinającą stożek, równoległą do jego podstawy.Kopiec Wyzwolenia – kopiec w Piekarach Śląskich usypany w latach 1932-1937 dla uczczenia 250. rocznicy przemarszu husarii polskiej króla Jana III Sobieskiego pod Wiedeń oraz 15. rocznicy przyłączenia wschodniej części Górnego Śląska do Polski. Stał się symbolem walki o polskość i pamiątką walk powstańców śląskich. Stanowi najwyższy punkt w granicach miasta i położony jest w zachodniej części centrum Piekar Śląskich.

Wybrane kopce[ | edytuj kod]

W Polsce[ | edytuj kod]

 • Kopiec gen. Jana Henryka DąbrowskiegoPierzchów
 • Kopiec GrunwaldzkiNiepołomice
 • Kopiec JagiełłyGrunwald – Pole Bitwy
 • Kopiec Kaszubów – Hel
 • Kopiec KościuszkiKraków
 • Kopiec KościuszkiOlkusz
 • Kopiec KościuszkiPołaniec
 • Kopiec KościuszkiTarnogród
 • Kopiec KościuszkiUchańka
 • Kopiec Krakusa – Kraków
 • Kopiec Krakusa IIKrakuszowice
 • Kopiec MickiewiczaSanok
 • Kopiec pamięciŁódź
 • Kopiec Piłsudskiego – Kraków
 • Kopiec Powstania WarszawskiegoWarszawa
 • Kopiec Powstańców Styczniowych – Mława
 • Kopiec PułaskiegoKrynica-Zdrój
 • Kopiec SienkiewiczaOkrzeja
 • Kopiec TatarskiPrzemyśl
 • Kopiec TatarskiPrzeworsk
 • Kopiec Wandy – Kraków
 • Kopiec WolnościPoznań
 • Kopiec WyzwoleniaPiekary Śląskie
 • Kopiec Rolanda w Łobzie
 • kopiec wraz z pomnikiem bitwy pod SokołowemSokołowo
 • Kopiec Unii Horodelskiej – Horodło
 • Kopiec PiłsudskiegoZawady
 • Nienazywane kopcami:

  Antropogeniczna forma (gr. ánthrôpos – człowiek, génesis – pochodzenie) – forma terenu (np. kamieniołomy, glinianki, hałdy kopalniane i hutnicze; nasypy kolejowe, groble itp.) powstała w wyniku działalności człowieka.Bobrujsk (biał. Бабруйск, Babrujsk, ros. Бобруйск) – miasto w środkowej części Białorusi, stolica rejonu bobrujskiego w obwodzie mohylewskim, około 130 km na południowy wschód od Mińska, nad Berezyną; 215,0 tys. mieszkańców (2010).
 • Góra Trzech KrzyżySzydłowiec
 • Pomnik Obrońców WybrzeżaGdańsk
 • Szwedzka mogiłaRacławice
 • Wzgórze Jana Pawła IILuboń
 • Wzgórze NapoleonaSzczecin
 • Bezpowrotnie zniszczone:

 • Kopiec Esterki – Kraków
 • Niezrealizowane:

 • Kopiec Unii Lubelskiej – Lublin
 • Na terenach należących dawniej do Polski[ | edytuj kod]

 • Kopiec Unii LubelskiejLwów (Ukraina)
 • Kopiec Mickiewicza – Nowogródek (Białoruś)
 • Kopiec upamiętniający bitwę pod ZadwórzemZadwórze (Ukraina)
 • Bezpowrotnie zniszczone:

 • Kopiec Dowborczyków – Bobrujsk (Białoruś)
 • Związane z Polską[ | edytuj kod]

 • Kopiec Władysława Warneńczyka – Warna
 • Na świecie[ | edytuj kod]

 • Mimizuka („Kopiec Uszu”) – Kioto, Japonia
 • Kopiec ChwałyMińsk, Białorus
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • kurhan – rodzaj mogiły, w kształcie kopca
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Odznaka PTTK Szlakiem Kopców w Polsce
 • Kopce na ziemiach kresowych
 • Wzgórze Jana Pawła II, Wzgórze Papieskie, Park Papieski (pot. górka) – antropogeniczne wzniesienie (zbliżone do kopca) w Luboniu-Żabikowie, usypane w latach 2001–2003 podczas budowy odcinka autostrady A2, będącego Południową Obwodnicą Poznania, w miejscu starego wysypiska śmieci miasta Poznania.Przeworsk (łac. Prevorsc, ukr. Переворськ, ros. Пшеворск, hebr. פשבורסק, łot. Pševorska) – miasto i gmina w województwie podkarpackim, w powiecie przeworskim, na Podgórzu Rzeszowskim, nad Mleczką, przy trasie międzynarodowej E40, dawna siedziba magnaterii polskiej. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa przemyskiego. Jest członkiem Związku Miast Polskich. Według danych z 31 grudnia 2010 r. miasto miało 15 733 mieszkańców.
  Warto wiedzieć że... beta

  Prehistoria, prahistoria (łac. præ - przedrostek oznaczający uprzedniość, "przed", "wcześniej") to najdłuższy okres dziejów ludzkości - od pojawienia się na Ziemi pierwszych człowiekowatych lub człowieka rozumnego do powstania pisma. Badanie tego okresu możliwe jest jedynie metodami archeologicznymi. Na terenach Afryki zaczyna się około 5 mln lat temu razem z pojawieniem się pierwszych człowiekowatych, na terenie Europy około 1 mln lat temu, natomiast na innych terenach z momentem pojawienia się tam człowieka. Dzieli się na sześć podstawowych epok - daty w nawiasach nakładają się na siebie, ze względu na to, że na różnych terenach epoki te zaczynały się i kończyły w różnym czasie:
  Kopiec Grunwaldzki – kopiec znajduje się w Niepołomicach, na Wężowej Górze (212 m n.p.m.), na zachód od centrum miasta i zamku usypany został w 500. rocznicę bitwy pod Grunwaldem.
  Pomnik bitwy pod Sokołowem - pomnik upamiętniający ofiary bitwy pod Sokołowem stoczonej 2 maja 1848 w czasie powstania wielkopolskiego 1848. W bitwie tej naprzeciw wojskom pruskim dowodzonym przez gen. A. Hirschfelda stanął oddział powstańców polskich wraz z tutejszymi chłopami pod dowództwem Ludwika Mierosławskiego. W zwycięskiej potyczce dla Polaków zginęło ponad 300 powstańców. Wydarzenie to upamiętnia również Pieśń o 1848 roku. Pomnik wykonano według wskazówek Cypriana Kamila Norwida, który pisał w jednym ze swoich listów: ...Niech na pomniku dla poległych będzie lemiesz i szabla w krzyż złożone, a nad niemi drugi krzyż. A ten pomnik niech będzie na usypanej wpierw mogiłce, bo mogiła rzecz ważna w symbolice słowiańskiej.
  Japonia (jap. 日本, trb. Nihon lub Nippon) – państwo wyspiarskie usytuowane na wąskim łańcuchu wysp na zachodnim Pacyfiku, u wschodnich wybrzeży Azji, o długości 3,3 tys. km. Archipelag rozciąga się niemal południkowo (Japończycy utrzymują, że ich kraj ma kształt „trzydniowego Księżyca”) pomiędzy 45°33′ a 20°25′ stopniem szerokości północnej, od Morza Ochockiego na północy do Morza Wschodniochińskiego i Tajwanu na południu. Stolica Tokio jest usytuowana prawie dokładnie na tej samej szerokości geograficznej co Ateny, Pekin, Teheran i Waszyngton.
  Obiekt budowlany – stała lub tymczasowa konstrukcja. Obiekty budowlane stanowią całość pod względem techniczno-użytkowym. Wysposażone są w instalacje i inne urządzenia niezbędne do spełniania funkcji, dla której zostały zbudowane oraz charakteryzuje je ściśle określony cykl życia obiektu budowlanego. Cykl życia obiektu budowlanego (ang. Infrastructure Lifecycle Management lub ILM) składa się z następujących faz: faza planowania, faza budowy obiektu, faza eksploatacji oraz prowadzenia i nadzorowania bieżącej obsługi budynku, faza przebudowy, wyburzenia bądź zmiany sposobu zagospodarowania. Na każdym z tych etapów może nastąpić też zmiana właściciela (transakcja kupna i sprzedaży nieruchomości).
  Spełzywanie (pełzanie) to najwolniejsze geologiczne ruchy masowe. Jest to powolne przemieszczanie się wierzchniej warstwy stoku, czasem prawie niezauważalne w początkowym etapie. W zależności od rodzaju materiału na powierzchni, mówimy o spełzywaniu gleby lub spełzywaniu skały. Tempo poruszania się materiału pełzającego jest tym mniejsze, im głębiej się on znajduje; na pewnej głębokości ruch całkowicie ustaje. W rezultacie nie dochodzi do odsłonięć powierzchni podstawy skalnej. Tempo spełzywania jest na tyle niskie i jednostajne, że nie uszkadza pokrywy darniowej terenu. Głównym motorem spełzywania jest odsuwanie się cząstek warstwy powierzchniowej w czasie rozszerzania (np. po nasączeniu wodą) w kierunku prostopadłym do stoku, a następnie pionowe opadanie przy kurczeniu (np. wysychanie). W rezultacie każdy cykl rozszerzanie-kurczenie powoduje drobne przesunięcie cząstek w dół stoku o odległość tym większą, im bliżej powierzchni znajduje się cząstka. Spełzywanie można podzielić na regresywne (postępujące w górę stoku) i progresywne (postępujące w dół stoku).
  Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.

  Reklama