Konwerter akustyczny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Modem akustyczny Novation CAT
Coupleur-accoustique-IMG 0298.JPG
Sendata Serii 700

W telekomunikacjikonwerter akustyczny to urządzenie, służące do przekazywania sygnału elektrycznego za pomocą akustycznych środków—zazwyczaj aparaturę telefoniczną.

Telefaks (potocznie faks) – współczesna nazwa usługi symilograficznej dla abonentów, polegająca na przesyłaniu wiadomości w postaci obrazów nieruchomych pomiędzy aparatami symilograficznymi, realizowana za pośrednictwem łączy telefonicznych z komutacją automatyczną. Początki rozwoju telefaksu przypadają na koniec lat 70. Istnieje kilka norm komunikacji pomiędzy telefaksami. Najczęściej jest używana norma analogowa G3 (14400 bit/s), jest też cyfrowa G4 (64000 bit/s) dla ISDN.SRI International - jeden z najbardziej znanych na świecie ośrodków naukowych, założony w 1946 r. jako Stanford Research Institute, na uniwersytecie Stanforda. W 1977 r. stał się niezależną organizacją typu non-profit, nie mającą związków z uniwersytetem. W ciągu pół wieku istnienia SRI uzyskał ok. 10 tys. patentów - instytut prowadzi badania na wielu polach nauki i techniki (także spoza głównych gałęzi nauki, jak paranaukowe badania z dziedziny np. parapsychologii), zarówno samodzielnie, jak i na zamówienie.

Połączenie uzyskuje się poprzez konwersję sygnału elektrycznego z linii telefonicznej na dźwięk i ponowną konwersję dźwięku w sygnał elektryczny potrzebny do działania urządzeń, takich jak dalekopis, i z powrotem, a nie poprzez bezpośrednie połączenie elektryczne.

Historia i zastosowanie[ | edytuj kod]

Przed podziałem firmy Bell System w 1984 roku, jej zagwarantowany prawnie monopol na telefonię w Stanach Zjednoczonych, pozwolił wprowadzić rygorystyczne zasady dotyczące sposobu uzyskiwania przez klientów dostępu do ich sieci. Zabronione było podłączanie do sieci sprzętu, który nie był wyprodukowany lub sprzedawany przez Bell. Te same zasady obowiązywały w prawie wszystkich krajach, gdzie firmy telekomunikacyjne były państwowe. Zanim rozpowszechniły się standardowe złącza takie, jak RJ11 i BS 6312, w wielu domach telefony były na stałe przymocowane do ściany.

Mikrofon – przetwornik elektroakustyczny służący do przetwarzania fal dźwiękowych na przemienny prąd elektryczny.Głośnik – przetwornik elektroakustyczny (odbiornik energii elektrycznej) przekształcający prąd elektryczny w falę akustyczną. Idealny głośnik przekształca zmienny prąd elektryczny o odpowiedniej częstotliwości na falę akustyczną proporcjonalnie i liniowo. Rzeczywisty zakres częstotliwości, w którym głośnik wytwarza falę ciśnienia proporcjonalnie do napięcia (z dopuszczalnym odchyleniem) nazywa się pasmem przenoszenia głośnika.

Podobnie było w innych krajach. W Australii do 1975 r. firma PMG, do której należały sieci kablowe i urządzenia montowane u klientów, miała monopol i zabraniała podłączania sprzętu innych producentów. Większość aparatów była podłączana przez złącza serii 600, jednak były one specyficzne dla Australii, przez co importowane sprzęty nie mogły być do nich podłączone bezpośrednio, mimo zgodności na poziomie elektrycznym.

Dalekopis to telegraficzny aparat drukujący, służący do przekazywania informacji w postaci alfanumerycznej. W szczególności jest on wykorzystywany jako abonenckie urządzenie końcowe (terminal) do realizacji usług teleksowych.Czat (również chat, z ang. chat [tʃæt] – pogawędka) – rodzaj rozmowy między dwoma lub wieloma użytkownikami komputerów za pośrednictwem Internetu lub innej sieci komputerowej, polegającej na naprzemiennym przesyłaniu wiadomości tekstowych.

Dopiero przełomowa decyzja sądu w sprawie Hush-A-Phone przeciwko AT&T w 1956, że korzystanie z telefonu załączniki (innych producentów) było dozwolone po raz pierwszy; choć prawo AT&T do ustalania reguł odnośnie urządzeń podłączanych do sieci było zachowane, wskazano, aby zaniechać działań przeciwko użytkownikom Hush-A-Phone. Druga decyzja sądu, z 1968 roku, w odniesieniu do Carterfone umożliwiła podłączenie do sieci AT&T dowolnego urządzenia, które nie jest niebezpieczne dla systemu. Ta decyzja to pozwoliła na późniejsze innowacje, takie jak powstanie automatycznych sekretarek, faksów i modemów.

RJ-11 (6P2C) (ang. Registered Jack – type 11) – sześciokrotny (szeroki na sześć styków) wtyk telefoniczny z dwoma stykami przeznaczony dla zarejestrowanego gniazda 11, używany zazwyczaj do zakończenia przewodów łączących sprzęt telekomunikacyjny. Służy np. do połączenia analogowego telefonu lub modemu komputerowego z gniazdem telefonicznym.Telekomunikacja – dziedzina techniki i nauki, zajmująca się transmisją wszelkiego rodzaju informacji na odległość. Obejmuje również sposoby przetwarzania tych informacji, kodowanie, sprzęt telekomunikacyjny, teorie propagacji, sieci telekomunikacyjne i wiele innych zagadnień. Obecnie telekomunikacja w coraz większym stopniu zależy od rozwiązań informatycznych i zaczyna odgrywać coraz większe znaczenie w sieciach komputerowych. Wykonywana jest przy użyciu środków łączności.

Gdy wynalazcy zaczynali tworzyć urządzenia do transmisji nie-głosowych sygnałów przez linie telefoniczne, jasna była konieczność obejścia ograniczeń firmy Bell. Już w 1937 roku, telefaksy używane przez gazety korzystały z pewnego rodzaju konwerterów, być może akustycznych, lub – co bardziej prawdopodobne – z magnetycznych, do jedno-kierunkowej komunikacji. Te wczesne faksy nie potrzebowały dwukierunkowych, multipleksowanych połączeń telefonicznych.

Bulletin Board System (w skrócie BBS) to serwis komputerowy, polegający na udostępnianiu na maszynie jego właściciela miejsca, gdzie można umieszczać i czytać ogłoszenia, obsługiwać własną skrzynkę pocztową, dokonywać transferu plików itp.Modem (od ang. MOdulator-DEModulator) – urządzenie elektroniczne, którego zadaniem jest zamiana danych cyfrowych na analogowe sygnały elektryczne (modulacja) i na odwrót (demodulacja) tak, aby mogły być przesyłane i odbierane poprzez linię telefoniczną (a także łącze telewizji kablowej lub fale radiowe). Jest częścią DCE (Data Communications Equipment), które w całości wykonuje opisane wyżej czynności. Nieodzowne do współpracy jest DTE (Data Terminal Equipment) i to dopiero stanowi całość łącza przesyłania danych. Dzięki modemowi można łączyć ze sobą komputery i urządzenia, które dzieli znaczna odległość.

Robert Weitbrecht stworzył obejście ograniczeń firmy Bell w 1963 roku. Opracował urządzenie konwertujące dźwięk z głośnika telefonu w sygnały elektryczne, i zamieniające impulsy elektryczne pochodzące z dalekopisu w dźwięk, który trafia do mikrofonu w słuchawce telefonu. Jego konwerter akustyczny znany jest jako modem Weitbrechta.

Poczta elektroniczna lub krótko e-poczta, (ang. electronic mail krótko e-mail) – usługa internetowa, w nomenklaturze prawnej określana zwrotem świadczenie usług drogą elektroniczną, służąca do przesyłania wiadomości tekstowych, tzw. listów elektronicznych – stąd zwyczajowa nazwa tej usługi.Bell Telephone Company - amerykańskie przedsiębiorstwo założone w 1877 roku przez teścia Alexandra Bella, Gardinera Hubbarda, który pomagał także w organizacji siostrzanej firmy, New England Telephone and Telegraph Company. Obie firmy zostały połączone w 1879 roku tworząc National Bell Telephone Company.

Modem Weitbrechta zainspirował innych inżynierów, aby rozwijać kolejne modemy w celu zapewnienia  pracy terminali o 8-bitowym kodzie ASCII z większą szybkością transmisji. Takie modemy lub konwertery, opracowane około 1966 roku przez Johna Van Geena z Stanford Research Institute (obecnie Sri International), naśladowały działanie słuchawek. Pierwszy model komercyjny został zbudowany przez Livermore Data Systems w 1968 roku. Użytkownik mógł ze swojego aparatu telefonicznego wybrać numer systemu komputerowego (który miał zestaw danych firmy telekomunikacyjnej), a po nawiązaniu połączenia umieścić słuchawkę w modemie akustycznym. Ponieważ telefony w tym czasie w Stanach Zjednoczonych były dostarczone wyłącznie przez operatora telekomunikacyjnego, częściej miały ten sam kształt, co ułatwiało fizyczne dopasowanie. Mikrofon i głośnik wewnątrz obudowy modemu, odbierały i przekazywały sygnały tonowe, a obwody przekształcały je za pomocą kodowania FSK do wyjścia na gniazdo RS232. Przy odrobinie szczęścia można było uzyskać szybkość transmisji danych 300 bodów (~bitów/sekundę), ale na ogół było to 150 bodów. Taka szybkość była wystarczająca dla terminali takich, jak IBM 2741, działających z szybkością 134.5 bodów, lub dalekopisów o szybkości 110 bodów.

Automat telefoniczny, telefon samoinkasujący – aparat telefoniczny umożliwiający natychmiastowe pobieranie opłaty za przeprowadzaną rozmowę lub inne usługi, umieszczany zazwyczaj w budce telefonicznej. W czasach PRL automaty telefoniczne były urządzeniami jednokierunkowymi – nie można było do nich dzwonić i do lat siedemdziesiątych poprzedniego stulecia istniały tylko automaty lokalne (umożliwiające jedynie rozmowy lokalne). Początkowo automaty przyjmowały drobne monety, inflacja lat osiemdziesiątych spowodowała zmianę sposobu płatności – zastosowano specjalne żetony, co również było kłopotliwe, gdyż wymagało częstej obsługi aparatów w celu opróżnienia z żetonów. Obecnie płatności są uiszczane przy pomocy kart magnetycznych lub kart mikroprocesorowych, lecz zaznacza się tendencja do powrotu możliwości płacenia monetami, jako najwygodniejszą formą dla użytkowników.Gry wojenne (ang. WarGames) – film science-fiction z roku 1983, reżyseria John Badham. W roli głównej wystąpił Matthew Broderick. W pozostałych rolach wystąpili: Ally Sheedy, Dabney Coleman, John Wood.

W praktyce górna granica szybkości dla modemów akustycznych wynosiła 1200 bodów, po raz pierwszy osiągnięta w 1973 roku przez firmę Vadic oraz w 1977 przez AT&T. Rozprzestrzenił się w 1985 roku, wraz z powstaniem urządzenia Hayes Smartmodem 1200А. Takie urządzenia przyczyniły się do stworzenia telefonicznych systemów BBS – prekursora obecnych internetowych czatów, forów i poczty elektronicznej.

Forum dyskusyjne – przeniesiona do struktury stron WWW forma grup dyskusyjnych, która służy do wymiany informacji i poglądów między osobami o podobnych zainteresowaniach przy użyciu przeglądarki internetowej.

Metoda działania[ | edytuj kod]

Zwykle, standardowa słuchawka telefoniczna była umieszczana w podstawie, zaprojektowanej tak, aby przylegać ściśle (za pomocą gumowych uszczelek) do mikrofonu i głośnika słuchawki. Modem generował dźwięk przez głośnik w komorze przylegającej do mikrofonu telefonu, a dźwięk z głośnika telefonu był zbierany przez mikrofon w drugiej komorze. W ten sposób sygnały mogły być przesyłane w obu kierunkach.

Konwertery akustyczne były wrażliwe na zakłócenia zewnętrzne i wymagały powszechnej standaryzacji wymiarów telefonów. Gdy bezpośrednie połączenia elektryczne do sieci telefonicznych stały się legalne, szybko stały się preferowaną metodą łączenia modemów i stosowanie konwerterów akustycznych straciło popularność. Konwertery akustyczne są używane do tej pory[kiedy?] przez ludzi podróżujących w częściach świata, gdzie elektryczne podłączenie do sieci telefonicznej jest niezgodne z prawem lub niepraktyczne. Wiele modeli urządzeń telekomunikacyjnych dla osób niesłyszących wciąż ma wbudowany konwerter akustyczny, który pozwala na  korzystanie z telefonów publicznych i połączenia z numerami ratunkowymi przez niesłyszących.

Konwerter akustyczny pokazano na początku filmu z 1983 roku pt. "Gry Wojenne", kiedy bohater David Lightman (grany przez Matthew Brodericka) umieszcza słuchawkę telefonu w podstawie modemu akustycznego, aby podkreślić fakt korzystania z linii telefonicznych do podłączenia do rozwijających się w tym czasie sieci komputerowych—w tym przypadku komputera dowództwa wojskowego.

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. "Phone Company Upheld in Ban on Hush-A-Phone," The New York Times, February 17, 1951, p. 29
  2. Spot News, film, Chevrolet Motors Division of the General Motors Sales Corporation, 1937; this film is a 9:15 minute dramatic explanation of how newspapers transmitted photographs over telephone lines.
  3. Lang, Harry G. (2000).
  4. "Timeline of Computer History".
  5. "Acoustic Modem, with text [Gio] (1968)"
  6. WIRED 6.04 - RJ-11, web.media.mit.edu [dostęp 2017-11-18].
Reklama