• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konstytucja Ukrainy

  Przeczytaj także...
  Konstytucja (od łac. constituo, -ere – urządzać, ustanawiać, regulować) – akt prawny, określany także jako ustawa zasadnicza, która zazwyczaj ma najwyższą moc prawną w systemie źródeł prawa w państwie.Rada Najwyższa Ukrainy (ukr. Верховна Рада України, "Werchowna Rada") – jednoizbowy parlament Ukrainy. Nazwa ta jest typowa dla krajów post-radzieckich, których parlamenty często noszą nazwę "Rad Najwyższych" (ros. Верховный Совет). Nazwę taką nosi również parlament Autonomicznej Republiki Krymu. Obecna Rada Najwyższa Ukrainy jest bezpośrednią następczynią Rady Najwyższej Ukraińskiej SRR, która w 1991 ogłosiła niezależność kraju i odłączenie się od Związku Radzieckiego.
  Łeonid Danyłowycz Kuczma, ukr. Леонід Данилович Кучма (ur. 9 sierpnia 1938 w Czajkiniach w obwodzie czernihowskim) – ukraiński polityk, premier w latach 1992–1993 i prezydent w latach 1994–2005.

  Konstytucja Ukrainy – podstawowy akt prawny Ukrainy, ustawa zasadnicza, posiadająca najwyższą moc prawną w systemie źródeł prawa w państwie. Została uchwalona 28 czerwca 1996 na V sesji Rady Najwyższej Ukrainy II kadencji.

  8 grudnia 2004 Rada Najwyższa uchwaliła ustawę o wniesieniu zmian do Konstytucji oraz procedury wyboru Prezydenta. W tym samym dniu ustawy te podpisał ówczesny prezydent Łeonid Kuczma. Zmiany dotyczące urzędu prezydenta były wprowadzane m.in. w 2006 roku. 1 października 2010 Trybunał Konstytucyjny uchylił obowiązującą Konstytucję przywracając jednocześnie Konstytucję z 1996 roku.

  1 października jest 274. (w latach przestępnych 275.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 91 dni.22 sierpnia 1992 Mykoła Pławiuk przekazał Łeonidowi Krawczukowi insygnia władzy, uznając go za prawowitego prezydenta Ukrainy

  Podczas protestów na Ukrainie w 2014 opozycja zgłaszała postulaty przywrócenia konstytucji w kształcie z 2004 r., zgodnie z którą w państwie tym obowiązywał system parlamentarno-prezydencki.

  21 lutego 2014 Rada Najwyższa Ukrainy w trybie ustawy przywróciła moc obowiązującą postanowień konstytucji z 2004 roku. Ustawa weszła w życie 22 lutego 2014, po promulgacji.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Konstytucja Ukrainy
 • Konstytucja Ukrainy 1996 r. , Warszawa 1999. Biblioteka Sejmowa. (pol.)
 • Konstytucja Ukrainy 1996 r. , Warszawa 2014. Biblioteka Sejmowa. (pol.)
 • Onet.pl – jeden z największych polskich mediów internetowych, od listopada 2012 kontrolowany przez Ringier Axel Springer Media AG (75% udziałów). Dotychczasowy właściciel – Grupa TVN – posiada 25% udziałów.Promulgacja – pot. ogłoszenie każdego aktu normatywnego. Sensu stricto jest to jedynie ogłoszenie ustawy zarządzone przez głowę państwa, czym w ramach swoich kompetencji potwierdza, że ustawę uchwalono zgodnie z przepisami konstytucji oraz poleca wszystkim adresatom jej stosowanie.
  Warto wiedzieć że... beta

  Ukraina (ukr. Україна, Ukrajina) – państwo położone w Europie Wschodniej. Graniczy od północy z Białorusią, od zachodu z Polską, Słowacją i Węgrami, od południa z Rumunią i Mołdawią oraz Morzem Czarnym i Morzem Azowskim, od północnego wschodu i wschodu z Federacją Rosyjską. Ukraina jest członkiem założycielem ONZ, członkiem Światowej Organizacji Handlu, Rady Europy, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz organizacji regionalnych i subregionalnych, tj. Wspólnoty Niepodległych Państw, OBWE, GUAM i Organizacji Państw Morza Czarnego.
  Euromajdan (ukr. Євромайдан, Jewromajdan; od майдан ‘plac’, od placu Niepodległości w Kijowie) – fala największych manifestacji i protestów przelewających się na Ukrainie od momentu uzyskania przez ten kraj niepodległości w 1991 roku. Rozpoczęły się one 21 listopada 2013 nocnym protestem, wywołanym reakcją na wycofanie się prezydenta Wiktora Janukowycza z procesu integracyjnego Ukrainy z Unią Europejską. Wraz z rozwojem sytuacji hasła manifestantów radykalizowały się, pojawiły się postulaty odsunięcia prezydenta od władzy oraz generalnej odmiany sytuacji w państwie, związanymi z nadziejami na europeizację i okcydentalizację polityki ukraińskiej. Sam ruch nabrał cech rewolucji.
  Akt prawny – rezultat tworzenia prawa przez właściwy organ państwowy lub organ do tego upoważniony. Akt prawny rozumiany jest też jako działanie organu państwa lub podmiotu prawnego, zgodne z obowiązującymi przepisami w celu wywołania skutków prawnych w konkretnym stosunku prawnym (orzeczenie lub inna czynność prawna). Akt prawny w tym rozumieniu może być jednostronny albo dwustronny czy też konstytutywny lub deklaratoryjny.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.692 sek.