Konsekwencjalizm

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Konsekwencjonalizm)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Konsekwencjalizm albo Konsekwencjonizm, zespół teorii normatywnych dotyczących powinności moralnej, określanych też jako teorie teleologiczne powinności moralnej. Głoszą one, że zachodzenie powinności moralnej zależy w całości od wartości rzeczywistych lub oczekiwanych konsekwencji czynów, które miałaby ta powinność obejmować. Przeciwieństwem konsekwencjalizmu są teorie formalistyczne (deontologiczne), według których powinność moralna zależy od jakichś innych niż konsekwencje czynów czynników, np. od ich natury.

Etyka normatywna – rodzaj etyki, który wskazuje jak należy postępować, jakie są kryteria oceny działań i ich uzasadniania. Jest ona przeciwstawiana etyce opisowej, która opisuje, jakiego rodzaju normy moralne ludzie stosują w swoich działaniach.International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.

Richard Brandt wyróżnia dwa główne typy konsekwencjalizmu: teorie egoistyczne i teorie uniwersalistyczne. Według teorii egoistycznych powinność moralna obejmuje czyny tworzące maksymalnie wartościowy stan dla ich podmiotu – może to być np. spełnienie jego pragnień. Konsekwencjalizm uniwersalistyczny głosi natomiast, że powinnością moralną jest dokonanie takiego czynu, którego konsekwencją jest przyrost dobra w ogóle.

Zobacz też[ | edytuj kod]

  • utylitaryzm
  • hedonizm
  • Bibliografia[ | edytuj kod]

  • Richard B. Brandt, Etyka. Zagadnienia etyki normatywnej i metaetyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996
  • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

  • Definicja konsekwencjalizmu w Encyklopedii Etyki Portalu Etyka Praktyczna
  • Walter Sinnott-Armstrong, Consequentialism, [w:] Stanford Encyclopedia of Philosophy [online], CSLI, Stanford University, 22 października 2015, ISSN 1095-5054 [dostęp 2018-01-17] (ang.).
  • Reklama