• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Koncentracja - fizyka  Podstrony: [1] [2] 3
  Przeczytaj także...
  Stężenie molowe (M, Cm) roztworu – liczba moli danej substancji chemicznej jaką zawiera 1 dm roztworu. Dawniej nazywane było również molarnością roztworu.Compendium of Chemical Terminology (potocznie: Gold Book – złota księga) – publikacja Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC) zawierająca definicje najważniejszych pojęć stosowanych w chemii i naukach pokrewnych. Potoczna nazwa pochodzi od nazwiska brytyjskiego chemika, Victora Golda, który zainicjował prace nad napisaniem pierwszego wydania.
  Uwagi[ | edytuj kod]
  1. W niektórych przypadkach wyraz ten może być jednak kalką angielskiego słowa concentration i oznaczać stężenie substancji, na przykład procentowe. Na znaczenie terminu wskazuje wtedy opis wielkości w danej pracy lub zastosowane jednostki.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. number density, ''n'', [w:] A.D. McNaught, A. Wilkinson, Compendium of Chemical Terminology (Gold Book), S.J. Chalk (akt.), International Union of Pure and Applied Chemistry, wyd. 2, Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1997, DOI10.1351/goldbook.N04262, ISBN 0-9678550-9-8 (ang.).
  2. Matts Roos: Introduction to Cosmology. Wyd. 4. Chichester: John Wiley & Sons, 2015, s. 179. ISBN 978-1-118-92332-0.
  3. Andrew Dessler: The Chemistry and Physics of Stratospheric Ozone. London, San Diego: Academic Press, 2000, s. 4, seria: International Geophysics Series, Volume 74. ISBN 0-12-212051-5.
  4. C.M. Kachhava: Solid State Physics, Solid State Devices and Electronics. New Delhi: New Age International, 2003, s. 7.2. ISBN 81-224-1500-8.
  5. P. Massey: Wolf-Rayet Stars in Nearby Galaxies. W: Luminous Stars and Associations in Galaxies. C.W.H. de Loore, A.J. Willis, P. Laskarides (redaktorzy). D. Reidel Publishing Company, 1986, s. 215, seria: International Astronomical Union, Symposium No. 116. ISBN 90-277-2272-2.
  6. Douglas A. Lauffenburger, Jennifer J. Linderman: Receptors. Models for Binding, Trafficking, and Signaling. New York, Oxford: Oxford University Press, 1993, s. 315. ISBN 0-19-506466-6.
  7. particle concentration, [w:] A.D. McNaught, A. Wilkinson, Compendium of Chemical Terminology (Gold Book), S.J. Chalk (akt.), International Union of Pure and Applied Chemistry, wyd. 2, Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1997, DOI10.1351/goldbook.P04423, ISBN 0-9678550-9-8 (ang.).
  8. publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Elżbieta Jankowska. Nanoobiekty w środowisku pracy. „Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy”. 4, s. 7–20, 2011. [dostęp 2016-02-26]. 
  9. publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Urszula Mikołajczyk, Stella Bujak-Pietrek, Irena Szadkowska-Stańczyk. Ekspozycja na cząstki ultradrobne u pracowników zatrudnionych przy obróbce sadzy technicznej. „Medycyna Pracy”. 66 (3), s. 317–326, 2015. DOI: 10.13075/mp.5893.00185. 
  10. number concentration, ''C'', ''n'', [w:] A.D. McNaught, A. Wilkinson, Compendium of Chemical Terminology (Gold Book), S.J. Chalk (akt.), International Union of Pure and Applied Chemistry, wyd. 2, Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1997, DOI10.1351/goldbook.N04260, ISBN 0-9678550-9-8 (ang.).
  11. Augustyn Chwaleba, Bogdan Moeschke, Grzegorz Płoszajski: Elektronika. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008, s. 35. ISBN 978-83-02-10118-2.
  12. Sean G. Ryan, Andrew J. Norton: Stellar Evolution and Nucleosynthesis. Cambridge: Cambridge University Press, 2010, s. 56. ISBN 978-0-521-19609-3.
  13. T. Padmanabhan: Theoretical Astrophysics. T. 2: Stars and Stellar Systems. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, s. 83. ISBN 0-521-56241-4.
  14. Atomic Physics with Positrons. J.W. Humberston, E.A.G. Armour (redaktorzy). New York: Plenum Press, 1987, s. 280. ISBN 978-1-4612-8267-9.
  15. Agustín Sánchez-Lavega: An Introduction to Planetary Atmospheres. Boca Raton: CRC Press, 2011, s. 159. ISBN 978-1-4200-6735-4.
  16. Donald Fenna: A Dictionary of Weights, Measures, and Units. Oxford: Oxford Univeristy Press, 2002, s. 6. ISBN 0-19-860522-6.
  17. H.G. Jerrard, D.B. McNeill: A Dictionary of Scientific Units Including dimensionless numbers and scales. Wyd. 5. London, New York: Chapman and Hall, 1986, s. 95. ISBN 978-0-412-28100-6.
  18. B.P. Leonard: Comments on „Units for Dimensionless Counting Quantities, Enumeration, and Chemical Concentration” CCU/13-09.3. 2014, s. 6. [dostęp 2016-03-13]. (ang.)
  19. number fraction, [w:] A.D. McNaught, A. Wilkinson, Compendium of Chemical Terminology (Gold Book), S.J. Chalk (akt.), International Union of Pure and Applied Chemistry, wyd. 2, Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1997, DOI10.1351/goldbook.N04265, ISBN 0-9678550-9-8 (ang.).
  20. Shiya Wang: Understanding the Star-forming Environment in Stellar Clusters (PhD Dissertation). Urbana: University of Illinois, 2008.
  21. publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Performance of white clover cultivars and breeding lines in a mixed species sward. 2 Plant characters contributing to differences in clover proportion in swards. „New Zealand Journal of Agricultural Research”. 34 (2), s. 155–160, 1991. DOI: 10.1080/00288233.1991.10423354. 
  22. publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać S.P. Tewari, Jyoti Wood. Complex dielectric function and collective dynamics of one-dimensional weakly coupled quantum and classical hot plasmas. „Indian Journal of Pure & Applied Physics”. 42, s. 518–523, 2004. 
  23. publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać S.I.A. Cohen i inni, Spatial Propagation of Protein Polymerization, „Physical Review Letters”, 9, 112, 2014, DOI10.1103/PhysRevLett.112.098101.
  24. publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Andrey V. Kuznetsov. Effect of kinesin velocity distribution on slow axonal transport. „Central European Journal of Physics”. 10 (4), s. 779–788, 2012. DOI: 10.2478/s11534-012-0051-x. 
  25. publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Xia-Ji Liu, Hui Hu, Peter D. Drummond. Multicomponent strongly attractive Fermi gas: A color superconductor in a one-dimensional harmonic trap. „Physical Review A”. 77 (1), 2008. DOI: 10.1103/PhysRevA.77.013622. 
  Gaz doskonały – zwany gazem idealnym jest to abstrakcyjny, matematyczny model gazu, spełniający następujące warunki:Otwarty dostęp (OD, ang. Open Access, „OA”) – oznacza wolny, powszechny, trwały i natychmiastowy dostęp dla każdego do cyfrowych form zapisu danych i treści naukowych oraz edukacyjnych.


  Podstrony: [1] [2] 3  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Stężenie procentowe – jeden ze sposobów wyrażenia stężenia substancji w mieszaninie (najczęściej w roztworze), poprzez przedstawienie ułamka masowego, ułamka objętościowego bądź innego w postaci procentowej. Przeważnie terminu „stężenie procentowe” bez żadnego dookreślenia używa się w znaczeniu stężenia procentowego masowego, jako że jest ono najczęściej stosowane. W przypadku innych rodzajów stężeń procentowych konieczne jest już użycie odpowiedniego określenia jak np. „objętościowe” bądź oznaczenia („% m/V”, „% V/V”). Nie należy również mylić stężeń procentowych z tymi, w których nie występuje określenie „procentowy”, tj. przykładowo stężenie masowe nie jest stężeniem procentowym masowym tylko stężeniem masowo-objętościowym (stosunkiem masy składnika do objętości roztworu).
  Cząstka (korpuskuła) – w tradycyjnym znaczeniu, to każdy fragment materii, który ma kształt mniej lub bardziej zbliżony do sfery i jest na tyle mały, że nie można go zobaczyć gołym okiem. W tym określeniu informacja o kształcie nie dotyczy cząstek elementarnych (zob. fizyka cząstek elementarnych), w przypadku których nie ma żadnego sensu mówić o ich kształcie, gdyż ich "zachowanie" trudno jest sobie wyobrażać w kategoriach makroskopowych wyobrażeń zmysłowych.
  Objętość – miara przestrzeni, którą zajmuje dane ciało w przestrzeni trójwymiarowej. W układzie SI jednostką objętości jest metr sześcienny, jednostka zbyt duża do wykorzystania w życiu codziennym. Z tego względu najpopularniejszą w Polsce jednostką objętości jest jeden litr (l) (1 l = 1 dm = 0,001 m³).
  Gromada gwiazd – zgrupowanie gwiazd związanych wspólnym pochodzeniem, tzn. miejscem i czasem powstania z tej samej materii międzygwiazdowej. Gwiazdy należące do jednej gromady mają identyczny skład chemiczny, są też wzajemnie związane siłami grawitacji. Cechą charakterystyczną gromady gwiazd jest jądro, w którym koncentracja gwiazd przewyższa znacznie koncentrację gwiazd w najbliższym otoczeniu gromady. Jądro gromady otacza obszar koronalny mniej bogaty w gwiazdy. Gromady wyróżniają się wśród ogólnego tła, tworząc wyraźne obiekty o pewnych cechach wspólnych lub zbliżonych.
  Stężenie (ang. concentration) – miara ilości substancji (pierwiastka, związku chemicznego, jonu bądź innego indywiduum chemicznego) w mieszaninie. Pojęcie to stosowane jest najczęściej w przypadku roztworów. Według definicji Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC) terminem tym określa się jedynie cztery sposoby wyrażenia ilości substancji, w których odnosi się ją do objętości mieszaniny (są to stężenia masowe, molowe, objętościowe i liczbowe). W praktyce stosowanych jest jednak wiele innych rodzajów stężeń, włączając w to sposoby pośrednie (np. poprzez odniesienie zawartości substancji do gęstości mieszaniny).
  Kalka językowa lub odbitka językowa – bezpośrednie przetłumaczenie wyrazu lub całego zwrotu z języka obcego na język ojczysty, bez uwzględnienia istniejących ojczystych wyrazów opisujących to samo pojęcie, rzecz.
  Ułamek molowy jest to rodzaj miary stężenia, który jest stosunkiem liczby moli danego składnika mieszaniny lub roztworu do sumy liczby moli wszystkich składników.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.019 sek.