• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kompresja dynamiki  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Loudness war (z ang. wojna głośności) – tendencja we współczesnym przemyśle muzycznym, aby nagrywać, produkować i dystrybuować nagrania o coraz większej głośności i kompresji dynamiki. Celem takich zabiegów jest postrzeganie nagrań jako wyróżniających się wobec innych.Modulacja częstotliwości, skr. FM (od ang. Frequency Modulation) – kodowanie informacji w fali nośnej przez zmiany jej chwilowej częstotliwości w zależności od sygnału wejściowego, tj. jej modulację.
  Przykład z samochodem[ | edytuj kod]

  Kompresja ma sens tam, gdzie duża dynamika sygnału utrudniałaby odbiór, np. w samochodzie. Silnik samochodu jest stosunkowo głośny, co utrudnia ustalenie komfortowej głośności dźwięku. Gdyby muzyka miała dużą dynamikę (czyli była momentami bardzo głośna, a momentami bardzo cicha), to albo byłoby słychać jedynie głośne momenty a poza tym muzyka ginęłaby w huku silnika, albo byłaby słyszalna, ale wtedy głośne momenty byłyby za głośne. Kompresja dynamiki powoduje, że muzyka ma cały czas mniej więcej tę samą głośność i to umożliwia słuchanie jej w samochodzie. Nie tłumaczy to jednak dlaczego poddawane temu procesowi są praktycznie wszystkie dostępne obecnie w sklepach płyty muzyczne. Z nadużywaniem kompresji dynamiki wiąże się problem wojny głośności.

  Kompresja danych (ang. data compression) – polega na zmianie sposobu zapisu informacji tak, aby zmniejszyć redundancję i tym samym objętość zbioru. Innymi słowy chodzi o wyrażenie tego samego zestawu informacji, lecz za pomocą mniejszej liczby bitów.MP3 ((ang.) MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer 3) – algorytm kompresji stratnej dźwięku, przetworzonego uprzednio na sygnał cyfrowy. Popularnie zwany formatem MP3 lub standardem MP3. Jest zdefiniowany przez IETF w dokumencie RFC 5219.

  Kompresja dynamiki na płytach CD w powszechnym mniemaniu wynika z parametrów urządzeń domowego audio oraz z typowych warunków odsłuchowych. Wynika też niestety ze swoistej mody (rozwiniętej do przesady przez wytwórnie muzyczne i stacje radiowe) na coraz głośniejszą w odbiorze muzykę (im głośniej zagramy od konkurencji, tym lepiej). Argument, że większość sprzętu (wzmacniacze i głośniki) nie zapewnia dynamiki na poziomie płyty CD (ponad 96 dB) nie jest tu najważniejszy. Jeśli chodzi o warunki odsłuchowe to musimy wziąć pod uwagę, że większość użytkowników nie słucha muzyki z naturalnym poziomem głośności (lecz ciszej), a samemu dźwiękowi towarzyszą odgłosy otoczenia (np. pracująca pralka czy sokowirówka, przy których obsłudze słuchający postanowił włączyć muzykę). Brak kompresji uniemożliwiałby poprawny odbiór dźwięku w niesprzyjających warunkach lub na sprzęcie niższej jakości. Czyli mamy tu do czynienia z sytuacją, gdzie teoretyczne możliwości nośnika CD (dynamika) celowo nie zostają wykorzystane (obniżono walory jakościowe nagrań w celu dopasowania się do przeciętnych warunków odsłuchowych i sprzętu najniższej jakości, np. przenośnych radioodbiorników). Stacje radiowe skompresowaną muzykę z CD, jeszcze bardziej kompresują, aby dostosować się również do technicznych aspektów transmisji FM (im głośniejsza muzyka, tym mniej słyszalne zakłócenia).

  ITU-T – Sektor Normalizacji Telekomunikacji ITU (ang.: International Telecommunication Union - Telecommunication Standardization Sector)G.711 (rekomendacja ITU-T) – międzynarodowy standard modulacji sygnałów mowy w kanałach o prędkości transmisji do 64 kbit/s. Jest to modulacja impulsowo-kodowa (PCM) o częstotliwości próbkowania 8 kHz z rozdzielczością 8 bitów na próbkę. Biorąc pod uwagę twierdzenie Kotielnikowa-Shannona, zgodnie z G.711 można kodować sygnały o paśmie do 4kHz.

  Głównie to (oraz brak ostrego ograniczenia pasma przenoszenia częstotliwości od góry) powoduje, że płyty winylowe w porównaniu z CD brzmią bardziej naturalnie lub mówiąc wprost: lepiej. Materiału muzycznego na płytę gramofonową, gdzie zapis i odczyt jest procesem czysto mechanicznym, nie można w dowolny sposób modyfikować elektronicznie, kompresować dynamiki (tak bardzo jak na CD), nagrania są więc bardziej naturalne w odsłuchu pod tym względem (muzyka z winyli nie męczy tak szybko słuchu jak z CD).

  Limiter – rodzaj kompresora dynamiki, którego zadaniem jest najczęściej zapobieganie przesterowaniom sygnału poprzez ograniczanie poziomu dźwięku o poziomie wyższym niż wyznaczony do tego poziomu.Płyta kompaktowa (ang. Compact Disc, CD-ROM – Compact Disc – Read Only Memory) — poliwęglanowy krążek z zakodowaną cyfrowo informacją do bezkontaktowego odczytu światłem lasera optycznego. Zaprojektowany w celu nagrywania i przechowywania dźwięku, przy użyciu kodowania PCM, który dzisiaj jest tylko jednym ze standardów cyfrowego zapisu dźwięku. Taką płytę nazywa się CD-Audio. Dzięki dużej jak na swoje czasy pojemności, niezawodności i niskiej cenie, dysk kompaktowy stał się popularnym medium do zapisywania danych.

  Parametry kompresji[ | edytuj kod]

  Istnieje wiele urządzeń i programów komputerowych umożliwiających kompresję na różne sposoby. Najczęstsze parametry kompresji, które można dostosować to:

 • Threshold – próg głośności powyżej którego ograniczana jest dynamika dźwięku. Sygnał o mniejszej głośności jest pozostawiany bez zmian.
 • Ratio – poziom kompresji, wyrażany stosunkiem n:1. Jeżeli sygnał wejściowy ma głośność o x decybeli wyższą od poziomu threshold, sygnał wyjściowy będzie miał głośność o x/n wyższą od threshold. Kompresory o ratio 10:1 lub większym nazywane są limiterami.
 • Attack – minimalny czas trwania dźwięku powyżej poziomu threshold, który powoduje zadziałanie kompresji (stłumienie głośności).
 • Release – czas po opadnięciu głośności poniżej poziomu threshold, po którym dźwięk przestaje być kompresowany.
 • Ekspansja dynamiki – proces polegający na powiększeniu dynamiki sygnału, czyli sprawieniu że miejsca ciche są jeszcze cichsze, a miejsca głośne stają się jeszcze głośniejsze. Jest procesem odwrotnym do kompresji dynamiki. Ekspansja pasmowa jest używana w analogowym systemie Dolby do redukcji szumów.Dynamika sygnału – różnica (w decybelach) między najmniejszym a największym poziomem sygnału. W odniesieniu do muzyki: jeżeli muzyka jest raz bardzo cicha, a raz bardzo głośna, wtedy dynamika jest duża.


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.