Komitet problemowy PAN

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Komitety problemowe PAN – działające społecznie ciała ekspercko-doradcze, tworzone przez Prezydium PAN - na wniosek Prezesa - na okres odpowiedniej kadencji. Prezydium PAN określa każdorazowo zadania i strukturę tych komitetów w drodze regulaminu oraz powołuje ich członków.

Komitet problemowy może działać przy Prezydium albo przy wydziale PAN.

Podstawowym zadaniem komitetów jest oddziaływanie na rozwój danej dyscypliny naukowej w skali kraju, integrowanie ośrodków i środowisk naukowych oraz rozwiązywanie określonej problematyki naukowej. Szczególne znaczenie ma działalność komitetów w zakresie doradztwa, zwłaszcza opracowywanie ekspertyz, ocen i opinii naukowych dla organów administracji państwowej.

Ważne znaczenie ma również działalność komitetów w zakresie upowszechniania i wprowadzania do praktyki gospodarczej i społecznej wyników badań naukowych, w tym szczególnie organizacja konferencji i zebrań naukowych oraz inicjowanie badań naukowych. Część komitetów prowadzi własne wydawnictwa (zwarte i periodyczne), w których publikowane są prace z obszaru dyscyplin objętych zakresem działania komitetu.

Komitety problemowe PAN (stan na rok 2007):

 • Komitet Badań Polarnych PAN
 • Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN
 • Komitet Biotechnologii PAN
 • Komitet "Człowiek i Środowisko"
 • Komitet Ergonomii PAN
 • Komitet Etyki w Nauce PAN
 • Komitet "Polska w Zjednoczonej Europie"
 • Komitet Problemów Energetyki PAN
 • Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”
 • Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
 • Rada Języka Polskiego PAN
 • Rada Towarzystw Naukowych PAN
 • Rada Upowszechniania Nauki PAN
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Polish Polar Research, www.polar.pan.pl [dostęp 2017-11-24].
  2. Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych, www.kbkis.pan.pl [dostęp 2017-11-24] (pol.).
  3. Aktualności, www.kbiotech.pan.pl [dostęp 2017-11-24] (pol.).
  4. Komitet "Człowiek i Środowisko", www.cis.pan.pl [dostęp 2017-11-24] (pol.).
  5. Komitet Ergonomii, www.kergon.pan.pl [dostęp 2019-04-09] (pol.).
  6. Komitet Etyki w Nauce, www.ken.pan.pl [dostęp 2017-11-24] (pol.).
  7. Komitet Polska w Zjednoczonej Europie, www.kpwze.pan.pl [dostęp 2017-11-24] (pol.).
  8. Komitet Problemów Energetyki, www.kproblen.pan.pl [dostęp 2017-11-24] (pol.).
  9. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, www.kpzk.pan.pl [dostęp 2017-11-24] (pol.).
  10. Rada Towarzystw Naukowych, www.rtn.pan.pl [dostęp 2017-11-24] (pol.).
  11. Aktualności, www.run.pan.pl [dostęp 2017-11-24] (pol.).
  Reklama