Komisja senacka

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Informacje o posiedzeniach trzech komisji senackich w Sali Posiedzeń Senatu

Komisja senackakomisja parlamentarna powoływana przez Senat w celu rozpatrywania i przygotowywania spraw stanowiących przedmiot prac Senatu oraz wyrażania opinii w sprawach przekazanych pod ich obrady przez Senat, Marszałka Senatu lub Prezydium Senatu.

Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – najwyższy przedstawiciel Senatu Rzeczypospolitej, stojący na straży jego praw i godności. Obecnie stanowisko to zajmuje Bogdan Borusewicz (niezależny, wybrany do Senatu RP z listy Platformy Obywatelskiej).Komisja Obrony Narodowej (wcześniej Komisja Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego) wchodzi w skład stałych komisji senackich. Przedmiotem działania komisji są:

Stałe komisje senackie[ | edytuj kod]

| edytuj kod]

 • Komisja Budżetu i Finansów Publicznych
 • Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
 • Komisja Infrastruktury
 • Komisja Kultury i Środków Przekazu
 • Komisja Nauki, Edukacji i Sportu
 • Komisja Obrony Narodowej
 • Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
 • Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich
 • Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
 • Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
 • Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
 • Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
 • Komisja Środowiska
 • Komisja Ustawodawcza
 • Komisja Zdrowia
 • | edytuj kod]

 • Komisja Budżetu i Finansów Publicznych
 • Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
 • Komisja Infrastruktury
 • Komisja Kultury i Środków Przekazu
 • Komisja Nauki, Edukacji i Sportu
 • Komisja Obrony Narodowej
 • Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
 • Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich
 • Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
 • Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
 • Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
 • Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
 • Komisja Środowiska
 • Komisja Ustawodawcza
 • Komisja Zdrowia
 • | edytuj kod]

 • Komisja Budżetu i Finansów Publicznych
 • Komisja Gospodarki Narodowej
 • Komisja Kultury i Środków Przekazu
 • Komisja Nauki, Edukacji i Sportu
 • Komisja Obrony Narodowej
 • Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
 • Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich
 • Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
 • Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
 • Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
 • Komisja Spraw Unii Europejskiej
 • Komisja Spraw Zagranicznych
 • Komisja Środowiska
 • Komisja Ustawodawcza
 • Komisja Zdrowia
 • | edytuj kod]

 • Komisja Budżetu i Finansów Publicznych
 • Komisja Gospodarki Narodowej
 • Podkomisja „Przyjazne Państwo”
 • Komisja Kultury i Środków Przekazu
 • Komisja Nauki, Edukacji i Sportu
 • Komisja Obrony Narodowej
 • Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
 • Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich
 • Komisja Rodziny i Polityki Społecznej
 • Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
 • Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
 • Komisja Spraw Unii Europejskiej
 • Komisja Spraw Zagranicznych
 • Komisja Środowiska
 • Komisja Ustawodawcza
 • Komisja Zdrowia
 • | edytuj kod]

 • Komisja Gospodarki Narodowej
 • Komisja Kultury i Środków Przekazu
 • Komisja Nauki, Edukacji i Sportu
 • Komisja Obrony Narodowej
 • Komisja Praw Człowieka i Praworządności
 • Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich
 • Komisja Rodziny i Polityki Społecznej
 • Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 • Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
 • Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
 • Komisja Spraw Unii Europejskiej
 • Komisja Spraw Zagranicznych
 • Komisja Ustawodawcza
 • Komisja Zdrowia
 • | edytuj kod]

 • Komisja Emigracji i Polaków za Granicą
 • Komisja Gospodarki i Finansów Publicznych
 • Komisja Kultury i Środków Przekazu
 • Komisja Nauki, Edukacji i Sportu
 • Komisja Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego
 • Komisja Ochrony Środowiska
 • Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia
 • Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich
 • Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
 • Komisja Skarbu Państwa i Infrastruktury
 • Komisja Spraw Unii Europejskiej
 • Komisja Spraw Zagranicznych
 • Komisja Ustawodawstwa i Praworządności
 • | edytuj kod]

 • Komisja Gospodarki Narodowej
 • Komisja Kultury i Środków Przekazu
 • Komisja Nauki i Edukacji Narodowej
 • Komisja Obrony Narodowej
 • Komisja Ochrony Środowiska
 • Komisja Praw Człowieka i Praworządności
 • Komisja Regulaminowa i Spraw Senatorskich
 • Komisja Rodziny i Polityki Społecznej
 • Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
 • Komisja Spraw Emigracji i Polaków za Granicą
 • Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej
 • Komisja Ustawodawcza
 • Komisja Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu
 • Komisja Nadzwyczajna Legislacji Europejskiej
 • | edytuj kod]

 • Komisja Gospodarki Narodowej
 • Podkomisja ds. Polityki Regionalnej
 • Komisja Inicjatyw i Prac Ustawodawczych
 • Komisja Kultury, Środków Przekazu, Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Komisja Nauki i Edukacji Narodowej
 • Komisja Obrony Narodowej
 • Komisja Ochrony Środowiska
 • Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia
 • Komisja Praw Człowieka i Praworządności
 • Komisja Regulaminowa i Spraw Senatorskich
 • Komisja Rolnictwa
 • Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
 • Komisja Spraw Emigracji i Polaków za Granicą
 • Komisja Spraw Zagranicznych i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
 • Podkomisja do spraw Integracji Europejskiej
 • Komisja Nadzwyczajna do spraw inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany przepisów o obywatelstwie polskim
 • Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego
 • | edytuj kod]

 • Komisja Gospodarki Narodowej
 • Komisja Inicjatyw i Prac Ustawodawczych
 • Komisja Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej
 • Komisja Obrony Narodowej
 • Komisja Konstytucyjna
 • Komisja Ochrony Środowiska
 • Komisja Praw Człowieka i Praworządności
 • Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia
 • Komisja Regulaminowa i Spraw Senatorskich
 • Komisja Rolnictwa
 • Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
 • Komisja Spraw Emigracji i Polaków za Granicą
 • Komisja Spraw Zagranicznych
 • Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia sprawozdania Państwowej Komisji Wyborczej z wyborów do Senatu
 • Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia ustawy o ratyfikacji Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi a Rzecząpospolitą Polską
 • Komisja Nadzwyczajna do Spraw Górnictwa
 • Komisja Nadzwyczajna do Spraw Integracji Europejskiej
 • Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego
 • | edytuj kod]

 • Komisja Gospodarki Narodowej
 • Komisja Rolnictwa
 • Komisja Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej
 • Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia
 • Komisja Praw Człowieka i Praworządności
 • Komisja Regulaminowa i Spraw Senatorskich
 • Komisja Samorządu Terytorialnego
 • Komisja Ochrony Środowiska
 • Komisja Inicjatyw i Prac Ustawodawczych
 • Komisja Spraw Emigracji i Polaków za Granicą
 • Komisja Spraw Zagranicznych
 • Komisja Konstytucyjna
 • Komisja Nadzwyczajna do Spraw Górnictwa
 • Komisja Obrony Narodowej
 • Komisja Ustawodawstwa Gospodarczego
 • Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego została utworzona przez ustawę konstytucyjną z dnia 23 kwietnia 1992 r. o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 67, poz. 336; zm.: Dz. U. z 1994 r. Nr 61, poz. 251).Komisja Ustawodastwa i Praworządności wchodziła w skład stałych komisji senackich w czasie V kadencji. Po wyborach parlamentarnych w 2005 roku została rozdzielona pomiędzy: Komisję Ustawodawczą oraz Komisję Praw Człowieka i Praworządności. Przedmioty działania komisji były:


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Senat VIII kadencji – skład Senatu VIII kadencji wyłoniony został w wyborach do Sejmu i Senatu przeprowadzonych 9 października 2011.
  Senat IX kadencji – skład Senatu IX kadencji wyłoniony został w wyborach do Sejmu i Senatu przeprowadzonych 25 października 2015.
  Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich wchodzi w skład stałych komisji senackich. Przedmiotem działania komisji są: rozpatrywanie wniosków dotyczących immunitetu parlamentarnego, czynności związane z wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej senatora przed Trybunałem Stanu, warunki wykonywania mandatu senatorskiego, wygaśnięcie mandatu, rozpatrywanie zarzutów niewykonywania przez senatora obowiązków senatorskich i zachowania nieodpowiadającego godności senatora. Zajmuje się także sprawami z zakresu etyki senatorskiej, analizowaniem oświadczeń senatorów o stanie majątkowym i przedstawianiem wyników analizy Prezydium Senatu. W zakres jej kompetencji wchodzi sprawdzanie działalności biur senatorskich, wyrażanie opinii w sprawach określonych w Regulaminie Senatu dotyczących w szczególności wykładni i stosowania regulaminu, dokonywanie analiz skarg i wniosków kierowanych do Senatu i jego organów oraz rozpatrywanie spraw wynikających z funkcjonowania Kancelarii Senatu. Do końca IV kadencji senatu działała jako Komisja Regulaminowa i Spraw Senatorskich.
  Senat III kadencji – skład Senatu III kadencji wyłoniony został w wyborach do Sejmu i Senatu przeprowadzonych 19 września 1993.
  Senat V kadencji – skład Senatu V kadencji wyłoniony został w wyborach do Sejmu i Senatu przeprowadzonych 23 września 2001.
  Senat IV kadencji – skład Senatu IV kadencji wyłoniony został w wyborach do Sejmu i Senatu przeprowadzonych 21 września 1997.
  Komisja Infrastruktury – stała komisja IX i X kadencji senatu. Przedmiotem działania komisji są: gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, budownictwo, transport, łączność, informatyzacja oraz gospodarka morska.

  Reklama