• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kolsko - gmina

  Przeczytaj także...
  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).Województwo lubuskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, województwo o najmniejszej liczbie ludności – według danych z 31 grudnia 2012 r. miało 1,02 mln mieszkańców. Obejmuje obszar o powierzchni 13 987,88 km². Siedzibą wojewody jest Gorzów Wielkopolski, a władz samorządu województwa – Zielona Góra.
  Gmina Sława – gmina miejsko-wiejska w województwie lubuskim, w powiecie wschowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie zielonogórskim.

  Kolskogmina wiejska w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie zielonogórskim.

  Siedziba gminy to Kolsko.

  Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 3235 osób. Natomiast według danych z 31 grudnia 2019 roku gminę zamieszkiwało 3311 osób.

  Ochrona przyrody[ | edytuj kod]

  Na obszarze gminy znajdują się następujące rezerwaty przyrody:

  Sławocin (niem. Schlabrendorf) – wieś w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim, w gminie Kolsko.Jesiona (niem. Grünwald) – wieś w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim, w gminie Kolsko.
 • rezerwat przyrody Jezioro Święte – chroni zarastające jezioro zasilane wodami podziemnymi oraz charakterystyczne zbiorowiska i stanowiska rzadkich gatunków roślin wodnych;
 • rezerwat przyrody Mesze – chroni zarastające jezioro z charakterystycznym zespołem oraz rzadkie gatunki roślin wodnych i bagiennych.
 • Struktura powierzchni[ | edytuj kod]

  Według danych z roku 2002 gmina Kolsko ma obszar 80,57 km², w tym:

  Gmina Wolsztyn – gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie wolsztyńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie zielonogórskim.Głuszyca – przysiółek wsi Konotop w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim, w gminie Kolsko.
 • użytki rolne: 44%
 • użytki leśne: 45%
 • Gmina stanowi 10,46% powierzchni powiatu.

  Demografia[ | edytuj kod]

  Dane z 30 czerwca 2004:

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Kolsko w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Kolsko.png

  Sołectwa[ | edytuj kod]

  Jesiona, Kolsko, Konotop, Lipka, Mesze, Sławocin, Tyrszeliny, Uście.

  Pozostałe miejscowości[ | edytuj kod]

  Głuszyca, Jesionka, Karszynek, Marianki, Strumianki, Strumiany, Święte, Tatarki, Zacisze.

  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.Powiat nowosolski – powiat w Polsce (województwo lubuskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Nowa Sól. Powiat położony jest w następujących regionach fizycznogeograficznych: Obniżenie Nowosolskie, Pradolina Głogowska, Wzgórza Dalkowskie i Wał Zielonogórski nad Odrą. W 2002 r. ze wschodniej części powiatu utworzono powiat wschowski. Bezrobocie w powiecie wynosi 27,6% (styczeń 2010).

  Sąsiednie gminy[ | edytuj kod]

  Bojadła, Kargowa, Nowa Sól, Wolsztyn, Sława

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Gmina Kolsko w liczbach, [w:] Polska w liczbach [online], polskawliczbach.pl [dostęp 2016-03-14] (pol.), liczba ludności w oparciu o dane GUS.
  2. Baza Demograficzna – Tablice predefiniowane – Wyniki badań bieżących; Stan i struktura ludności; Ludność według płci i miast (pol.). GUS. [dostęp 2010-09-14].
  3. Gmina Kolsko w liczbach, [w:] Polska w liczbach [online], polskawliczbach.pl [dostęp 2020-11-18] (pol.), liczba ludności w oparciu o dane GUS.
  4. Rejestr rezerwatów przyrody województwa lubuskiego, RDOŚ Gorzów Wielkopolski stan na 12 lutego 2014. [dostęp 22-03-2014].
  5. Portal Regionalny i Samorządowy REGIOset (pol.). regioset.pl. [dostęp 2010-09-14].
  Marianki – przysiółek wsi Konotop w Polsce, położony w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim, w gminie Kolsko. Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
  Warto wiedzieć że... beta

  Kolsko – wieś w Polsce położona w Kotlinie Kargowskiej, w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim, w gminie Kolsko.
  Strumianki – przysiółek wsi Konotop w Polsce, położony w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim, w gminie Kolsko.
  Rezerwat przyrody – jedna z obszarowych form ochrony przyrody w Polsce. Podobne pod względem funkcji tereny chronione powoływane są też w wielu innych krajach na świecie.
  Zacisze – przysiółek wsi Konotop w Polsce, położony w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim, w gminie Kolsko.
  Uście (niem. Alt/Neu Tepperbuden) – wieś w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim, w gminie Kolsko.
  Województwo zielonogórskie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975-1998. Położone było w zachodniej Polsce.
  Karszynek – przysiółek wsi Uście w Polsce, położony w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim, w gminie Kolsko.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.933 sek.