Koksownia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Koksownia Prosper w Niemczech, rozżarzony koks przeznaczony do schłodzenia

Koksowniazakład przemysłowy produkujący koks oraz produkty uboczne koksowania węgla (gaz koksowniczy, smołę, benzol).

Radlin – miasto i gmina w południowej Polsce, w województwie śląskim, w powiecie wodzisławskim, historycznie na Górnym Śląsku. Stanowiące obecne centrum miasta Biertułtowy były wzmiankowane już w 1305 jako Bertholdi villa, zaś sam Radlin Dolny i Górny – w końcu XIV wieku. W latach 1945-1954 siedziba gminy Radlin. Radlin otrzymał prawa miejskie w 1954. W 1975 Radlin włączono do Wodzisławia Śląskiego. 1 stycznia 1997 ponownie się uniezależnił, jednak dawne dzielnice Radlin Dolny i Górny, tworzące razem tzw. Radlin II, pozostały w granicach administracyjnych Wodzisławia.Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. – największy w Polsce producent węgla koksowego typu 35 (hard) wysokiej jakości (węgla ortokoksowego zgodnie z Polską Normą) i największa komercyjna grupa koksowni w Unii Europejskiej. Obszar wydobywczy Grupy ulokowany jest w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Podstawową działalność Grupy stanowi produkcja i sprzedaż węgla kamiennego, głównie węgla koksowego i węgla do celów energetycznych, oraz produkcja i sprzedaż koksu i węglopochodnych.

W koksowni koks i gaz surowy są wytwarzane z węgla koksującego za pomocą jego suchej destylacji. Substancje lotne w węglu są pirolizowane przez ogrzewanie do temperatury 900 °C i 1400 °C, oraz uwalniane.

Zazwyczaj koksownie są średnimi lub dużymi zakładami pracy i zatrudniają od kilkuset do kilku tysięcy pracowników. Powstają zazwyczaj w pobliżu regionów gdzie wydobywa się węgiel kamienny, który jest podstawowym surowcem do produkcji koksu.

Koksownie w Polsce[ | edytuj kod]

 Osobna strona: Kategoria:Koksownie w Polsce.

W Polsce działa siedem koksowni. Do największych zakładów koksochemicznych pod względem produkcji koksu należą: Koksownia Zdzieszowice, Koksownia Przyjaźń i Koksownia Radlin.

Dąbrowa Górnicza – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, w województwie śląskim, położone na Wyżynie Śląskiej, nad Czarną Przemszą i Białą Przemszą, na wschodnim krańcu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP), w Zagłębiu Dąbrowskim, będącym historyczną częścią zachodniej Małopolski.Węgiel kamienny – skała osadowa pochodzenia roślinnego, zawierająca 75-97% pierwiastka węgla, powstała głównie w karbonie (era paleozoiczna) ze szczątków roślinnych, które bez dostępu tlenu uległy uwęgleniu. Ma czarną barwę, matowy połysk, czarną rysę.

Największą spółką koksowniczą jest należąca do Jastrzębskiej Spółki Węglowej – spółka JSW KOKS S.A. Spółka ta posiada cztery koksownie w dwóch oddziałach w Dąbrowie Górniczej i Radlinie.

Zobacz też[ | edytuj kod]

 • piec koksowniczy
 • Warto wiedzieć że... beta

  Koks – paliwo uzyskiwane poprzez przemysłowe wygrzewanie węgla kamiennego w temperaturze 600-1200 °C w specjalnie w tym celu skonstruowanym piecu koksowniczym za pomocą gazów spalinowych (przy ograniczonym dostępie tlenu). Jest to paliwo o wyższej kaloryczności od zwykłego węgla kopalnego, gdyż zawiera co najmniej 90-95% czystego pierwiastka węgla, zaś specjalne gatunki węgla przy odpowiedniej technologii mogą dawać nawet czystość rzędu 98%. W procesie koksowania z surowego węgla usuwane są gazy, ciecze, substancje łatwotopliwe (np. siarka), oraz inne substancje (głównie organiczne) ulegające rozkładowi w tych temperaturach.
  Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o. - przedsiębiorstwo w Zdzieszowicach, największy producent koksu w Polsce, wytwarzający ponad 4 mln ton koksu (40% udziału krajowego, dane na 2008 r.). Oprócz koksu opałowego i metalurgicznego, zakład wytwarza także gaz koksowniczy, benzol, smołę i siarczan amonu. Większość koksu jest eksportowana.
  Benzol (benzol surowy) - mieszanina zawierająca głównie benzen, toluen i ksylen oraz, w mniejszych ilościach, tiofen, pirydynę i fenol.
  Koksownia Przyjaźń SA – europejski wytwórca koksu oraz produktów węglopochodnych i druga co do wielkości koksownia w Polsce z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Głównym udziałowcem Koksowni Przyjaźń jest Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., która posiada 97,78% kapitału zakładowego, Skarb Państwa posiada 1,06% udziałów, a pozostali udziałowcy 1,16%. Spółka od 5 stycznia 2012 r. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej JSW. Prezesem zarządu i dyrektorem naczelnym spółki jest Edward Szlęk. W spółce zatrudnionych jest około 1700 pracowników.
  Gaz koksowniczy – paliwo uzyskiwane poprzez przemysłowe wygrzewanie węgla kamiennego w temperaturze 900–1100 °C w specjalnie w tym celu skonstruowanym piecu koksowniczym, bez dostępu tlenu. Gaz koksowniczy zaliczany jest do gazów węglowych, tj. gazów powstających w wyniku termicznej obróbki węgla.
  Sucha destylacja węgla, koksowanie węgla, odgazowanie węgla – proces polegający na ogrzewaniu węgla w temperaturze 900-1200 °C, bez dostępu powietrza. Proces przeprowadza się w koksowniach na drobno zmielonych mieszankach węgli koksowniczych (posiadających zdolność spiekania). W czasie ogrzewania (sucha destylacja) następuje zrywanie wiązań C-C, C-H, C-O. Proces przeprowadza się w ceramicznych komorach koksowniczych o wysokości 4-4,5 metra, długości 12-14 metrów i szerokości 0,35-0,5 metra. Szereg komór poprzedzielanych ścianami grzewczymi tworzy piece koksownicze. Do ogrzewania przeponowego stosuje się gazy spalinowe.
  Zakład – terytorialnie wyodrębniona, zorganizowana część przedsiębiorstwa, prowadząca działalność techniczno-produkcyjną.

  Reklama