Kogut

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Kogut
Kogut, samiec głuszca

Kogut – samiec kury domowej, a także większości innych grzebiących (kuraków).

Starożytność – okres w historii Bliskiego Wschodu, Europy i Afryki Północnej nazywany też antykiem i obejmujący dzieje tych regionów od powstania pierwszych cywilizacji do około V wieku n.e.Ovotestis – gonada posiadająca jednocześnie utkanie histologiczne jajnika (łac. ovarium), jak i jądra (łac. testis).

Zazwyczaj kogut jest większy od samicy i barwniejszy, z silniej rozwiniętym grzebieniem, dłuższymi dzwonkami, łukowato wygiętymi piórami w ogonie i rogową ostrogą na stopie. Różnice w masie mogą być znaczne. Przykładowo, u kur mięsnych rasy Mechelner kogut waży przeciętnie (w dużym przybliżeniu) 4,5 kg, zaś kura 2,5 kg; natomiast u kur fyzyjskich jest to odpowiednio 1,6 i 1,3 kg. Wyjątkiem w kwestii upierzenia są na przykład koguty ras Campine oraz sebrytki, które upierzeniem nie różnią się od samic.

Kapłon – wykastrowany i specjalnie utuczony młody kogut. Kapłony były niegdyś wykwintnym i dość popularnym daniem, kuchnia staropolska XVI i XVII wieku obfitowała w przepisy na dania z kapłonów (np. zachowane menu profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego (wtedy jeszcze Akademii Krakowskiej) z 1562 r. zawiera m.in. „potrawkę z pięciu kapłonów”).Gniew – reakcja emocjonalna na niepowodzenie lub wzburzenie emocjonalne, czasami z nastawieniem agresywnym (zob. złość), będący reakcją na działanie interpretowane jako skierowana negatywnie akcja zaczepna. Podobnie jak inne emocje, gniew specyficznie zabarwia obraz postrzeganej rzeczywistości. Dzięki zniekształceniu rzeczywistości przygotowuje do działania w sposób korzystny dla osoby doznającej tego odczucia. Umiejętność kontroli gniewu zależy od możliwości intelektualnych oraz socjalizacji danego człowieka.

Gdy jajnik kury w wyniku wypadku czy choroby – np. cysty lub guza na jajniku – zostaje uszkodzony, dochodzi do wykształcenia się gonady męskiej zwanej ovotestis. Ovotestis jest wykształconą prawą gonadą (samice ptaków normalnie mają rozwinięte tylko gonady z lewej strony ciała). Znane są przypadki wytworzenia nasienia przez ovotestis, a nawet zapłodnienia.

Ikonografia – dziedzina badań historii sztuki, której zadaniem jest opis i interpretacja elementów treściowych i symbolicznych w dziełach sztuki. Termin użyty w piśmiennictwie greckim jako eikonographia ma oznaczenie przedstawienia obrazowego.Grzebiące, kuraki (Galliformes) – rząd ptaków z podgromady ptaków nowoczesnych Neornithes. Obejmuje gatunki lądowe, grzebiące, zamieszkujące wszystkie strefy klimatyczne na całym świecie, poza niektórymi wyspami. Ptaki te przypominają z wyglądu kurę, są jednak masywniejsze, mają mocny dziób i pazury, co umożliwia im wyszukiwanie pokarmu w glebie. Odżywiają się nasionami, owocami i małymi zwierzętami. W grupie tej obserwuje się znaczny dymorfizm płciowy, samce są większe i barwniejsze. Grzebiące gnieżdżą się na ziemi, pisklęta są zagniazdownikami.

Kogut w kulturze[ | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Kogut (symbolika).

W symbolice i ikonografii kogut jest wieloznacznie interpretowany. Symbolizuje nadejście światła, zwiastuje początek dnia, od czasów antycznych oznaczał czujność i przezwyciężenie ciemności. Wówczas też pojawiły się inne znaczenia – walczące koguty symbolizowały kłótnię i gniew.

Kogut (także pod nazwami: kur, kurek, kokot) – jako samiec kury domowej – w symbolice i ikonografii jest wieloznacznie interpretowany. Symbolizujący nadejście światła, zwiastujący początek dnia, od czasów antycznych oznaczał czujność i przezwyciężenie ciemności. Wówczas pojawiły się inne znaczenia – walczące koguty symbolizowały kłótnię i gniew.Sebrytka – jedna z najmniejszych (druga pod względem wielkości) ras kur na świecie, wyhodowana przez Johna Saundersa Sebrighta. Koguty mają grzebień różyczkowy, z tyłu zwężający się w mały kolec. Grzebień samic jest mały i niepozorny. Nogi nie są opierzone. Podobnie jak u innych karłów właściwych, skrzydła sebrytek są ułożone prawie pionowo. Cechą charakterystyczną kogutów jest brak piór sierpowych.

Zobacz też[ | edytuj kod]

  • kapłon
  • Przypisy[ | edytuj kod]

    1. Encyklopedia Powszechna PWN. T. 2. G-M. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974, s. 496.
    2. Beata i Leopold Peitz: Hodowla kur. Rasy, zdrowie, opieka. RM, 2009, s. 12. ISBN 978-83-7243-739-6.
    3. Jacqueline Jacob & F. Ben Mather: Sex reversal in chickens. University of Florida, listopad 2000. [dostęp 28 stycznia 2016].
    Reklama