Kodon terminacyjny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kodon terminacyjny, kodon stop, kodon nonsensowny, kodon kończący – trójka nukleotydów nieodpowiadająca żadnemu z aminokwasów. Kodon ten jest znakiem końca, gdyż niesie informację o zakończeniu translacji, czyli procesu syntezy białka.

Translacja (łac. translatio - tłumaczenie) – w biologii molekularnej, proces syntezy łańcucha polipeptydowego białek na matrycy mRNA. W jego wyniku dochodzi do ostatecznego przetłumaczenia informacji genetycznej zawartej pierwotnie w kodzie genetycznym DNA na konkretną strukturę białka, zależną od uszeregowania aminokwasów w łańcuchu polipeptydowym.Aminokwasy – organiczne związki chemiczne zawierające zasadową grupę aminową -NH2 oraz kwasową grupę karboksylową -COOH lub – w ujęciu ogólniejszym – dowolną grupę kwasową, np. sulfonową -SO3H. Aminokwasy są tzw. solami wewnętrznymi (amfolitami).

Spośród 64 kodonów, jakie można utworzyć poprzez kombinację czterech zasad azotowych, trzy kodony (zapis dla RNA) są nonsensowne:

 • UAG – kodon bursztynowy (amber): uracyladeninaguanina
 • UAA – kodon ochrowy (ochre): uracyl–adenina–adenina
 • UGA – kodon opalowy (opal): uracyl–guanina–adenina.
 • Kodon terminacyjny został po raz pierwszy opisany w roku 1965.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • selenocysteina
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. kodon nonsensowny. Aneksy internetowe podręczników, PWN. [dostęp 9 kwietnia 2014].
  2. Stop codons. W: A.J.F. Griffiths, J H. Miller, D.T. Suzuki i inni: An Introduction to Genetic Analysis. Wyd. 7. Nowy Jork: W. H. Freeman, 2000.
  Selenocysteina (Sec) – aminokwas obecny w licznych białkach enzymatycznych. Ma budowę podobną do cysteiny, ale w miejsce atomu siarki cysteiny obecny jest w niej atom selenu. Białka zawierające przynajmniej jedną resztę selenocysteinową określa się jako selenoproteiny.Zasady azotowe nukleotydów – organiczne związki heterocykliczne, formalnie pochodne puryny lub pirymidyny tworzące razem z deoksyrybozą i fosforanem nukleotyd. Nici kwasów nukleinowych mogą wiązać się ze sobą zasadami azotowymi w pary zasad poprzez wiązania wodorowe i koordynacyjne. Sekwencja nukleotydów (kolejność występowania zasad) w kwasach nukleinowych to kod, czyli sposób zapisu informacji genetycznej o kolejności aminokwasów w białkach.
  Warto wiedzieć że... beta

  Guanina – aromatyczny związek heterocykliczny należący do grupy puryn. Związek ten będąc pochodną puryny opiera się na połączonym pierścieniu pirymidynowo-imidazolowym zawierającym sprzężony układ wiązań podwójnych. Guanina jest jedną z podstawowych jednostek budujących kwasy nukleinowe (DNA i RNA). W kwasach nukleinowych tworzy komplementarną parę z cytozyną (C).

  Reklama