Kodeks cywilny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Na jasnozielono zaznaczono państwa, w których obowiązują kodeksy cywilne albo podobnie nazwane akty prawne

Kodeks cywilny (skrót k.c. lub w języku prawniczym kc) – zbiór przepisów z zakresu prawa cywilnego obejmujący przynajmniej podstawowy zestaw instytucji z tej dziedziny.

Konstytucje egidiańskie (łac. Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae) – sześć ksiąg prawniczych tworzących pierwszą historyczną konstytucję Państwa Kościelnego. Zostały zredagowane w Fano z inicjatywy hiszpańskiego kardynała Gila Álvareza de Albornoz między 29 kwietnia a 1 maja 1357 roku w zespole wikariuszy wszystkich terytoriów papieskich.Kodeks cywilny Federacji Rosyjskiej(ros. Гражданский кодекс Российской Федерации, ГкРФ) – kodeks będący podstawowym aktem prawnym z zakresu rosyjskiego prawa cywilnego, uchwalany częściami w latach 1994-2006 w postaci czterech ustaw federalnych.

Historyczne kodeksy cywilne (wybór)[ | edytuj kod]

 • Konstytucje egidiańskie (Państwo Kościelne)
 • Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (Powszechny kodeks obywatelski, Austria)
 • Kodeks cywilny zachodniogalicyjski (Austria)
 • Powszechna Ordynacja Sądowa (Austria)
 • Bürgerliches Gesetzbuch (Niemcy)
 • Codex Maximilianeus Bavaricus Civilis (Bawaria)
 • Kodeks Napoleona (Francja)
 • Zivilgesetzbuch (Szwajcaria)
 • Kodeks cywilny Królestwa Polskiego
 • Przykłady obecnie obowiązujących kodeksów cywilnych[ | edytuj kod]

 • Kodeks cywilny obowiązujący w Polsce
 • Kodeks cywilny Federacji Rosyjskiej
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Kodeks cywilny państw europejskich
 • Europejski Kodeks Cywilny
 • Prawo cywilne (łac. ius civile) – gałąź prawa obejmująca zespół norm prawnych regulujących stosunki między podmiotami prawa prywatnego, stanowiąca zarazem trzon prawa prywatnego.Kodeks cywilny zachodniogalicyjski – (Bürgerliches Gesetzbuch) kodeks cywilny powstały w Austrii, wprowadzony w Galicji Zachodniej, a następnie w Galicji Wschodniej (1797).
  Warto wiedzieć że... beta

  Zivilgesetzbuch, ZGB - szwajcarski Kodeks cywilny. Uchwalony w 1907, wszedł w życie w 1912. Opracowany przez Eugena Hubera. ZGB uchodzi za modelową kodyfikację prawa cywilnego, był wielokrotnie recypowany w krajach kodyfikujących prawo cywilne. Autorzy potrafili pogodzić tradycje rodzimego sięgającego jeszcze średniowiecza prawa ze zdobyczami XIX wiecznej nauki recypowanego prawa rzymskiego. Mimo że rozwiązania kodeksu są dostosowane do sytuacji społeczno-gospodarczej kapitalizmu w dobie powszechnej industrializacji uwzględniają jednak interesy drobnych posiadaczy. Kodeks jest napisany prostym wręcz familiarnym językiem, artykuły są krótkie i dają tylko ogólne wskazówki (każdy artykuł jest opatrzony notą na marginesie). Kodeks nie nadużywa też klauzul generalnych. Pod wpływem szkoły wolnego prawa kodyfikacja ta nakazywała sędziemu, w wypadku luki w prawie, orzekać według zasad, które sam by ustanowił będąc prawodawcą. W praktyce jednak sędziowie szwajcarscy nie korzystają z tej "furtki interpretacyjnej". ZGB zamyka epokę tzw. wielkich kodyfikacji będąc najdoskonalszą z nich.
  Kodeks cywilny Królestwa Polskiego, Kodex Cywilny Królestwa Polskiego — w Warszawie dnia 1 (13) Czerwca 1825 r. (Dz.Pr.K.P. Tom X, Nr 41, str. 3) — ustawa obowiązująca w Królestwie Kongresowym od 1 stycznia 1826 roku w miejsce Tytułu Wstępnego, Księgi I i Tytułu V Księgi III Kodeksu Napoleona.
  Powszechna Ordynacja Sądowa (niem. Allgemeine Gerichtsordnung) – austriacki kodeks postępowania cywilnego z 1 maja 1781 roku, wprowadzony w życie 1 stycznia 1784 roku za rządów Józefa II Habsburga.
  BGB (niem. Bürgerliches Gesetzbuch) – ogólnoniemiecki kodeks cywilny uchwalony w 1896, obowiązujący od 1 stycznia 1900. Zawiera zasadniczy zrąb przepisów niemieckiego prawa cywilnego.
  Codex Maximilianeus Bavaricus Civilis – kodeks cywilny powstały w 1756 roku w Bawarii za panowania elektora Maksymiliana III Józefa. Kodeks obowiązywał do 1 stycznia 1900, kiedy to zastąpiony został przez Bürgerliches Gesetzbuch.
  Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, w skrócie ABGB, w polskiej literaturze czasami jako Powszechny kodeks obywatelski – austriacki kodeks cywilny z 1811 roku, opracowany przez Franza Zeillera. Sankcję cesarską uzyskał 1 czerwca 1811 roku. Utworzony został na bazie Kodeksu cywilnego zachodniogalicyjskiego i opierał się na prawonaturalnych zasadach wolnej własności oraz swobodzie umów. Stanowił jedną z tzw. wielkich kodyfikacji XIX wieku. Oprócz regulacji typowych dla kapitalizmu zawierał wiele reliktów feudalnych.

  Reklama